DOPRAVNÝ ÚRAD

Skúšky

Plánované termíny skúšok pre revíznych technikov, kontrolórov činnosti vo zváraní a kontrolórov činnosti v nedeštruktívnom skúšaní NDT

 

Filetype iconTlačivo – prihláška na skúšku  (možné stiahnuť a vyplniť priamo v počítači)

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok, určených technických zariadení tlakových

Termíny skúšok v roku 2019:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
9. týždeňdo 5. týždňa
24. týždeňdo 20. týždňa
38. týždeňdo 34. týždňa
48. týždeňdo 44. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok, určených technických zariadení plynových

Termíny skúšok v roku 2019:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
9. týždeňdo 5. týždňa
24. týždeňdo 20. týždňa
38. týždeňdo 34. týždňa
48. týždeňdo 44. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie kontroly činnosti vo zváraní.

Termíny skúšok v roku 2019:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
9. týždeňdo 5. týždňa
24. týždeňdo 20. týždňa
38. týždeňdo 34. týždňa
48. týždeňdo 44. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie kontroly činnosti v nedeštruktívnom skúšaní NDT.

Termíny skúšok v roku 2019:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
9. týždeňdo 5. týždňa
24. týždeňdo 20. týždňa
38. týždeňdo 34. týždňa
48. týždeňdo 44. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií určených technických zariadení elektrických.

Termíny skúšok v roku 2019:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
11. týždeňdo 7. týždňa
17. týždeňdo 13. týždňa
26. týždeňdo 22. týždňa
39. týždeňdo 35. týždňa
47. týždeňdo 43. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných.

Termíny skúšok v roku 2019:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
16. týždeňdo 12. týždňa
26. týždeňdo 22. týždňa
44. týždeňdo 40. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok kontajnerov

Termíny skúšok v roku 2019:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
12. týždeňdo 8. týždňa
50. týždeňdo 46. týždňa

Poznámka:
Overovanie bude vykonané iba v prípade zaevidovania minimálne troch žiadateľov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia