DOPRAVNÝ ÚRAD

Skúšky

Plánované termíny skúšok pre revíznych technikov, kontrolórov činnosti vo zváraní a kontrolórov činnosti v nedeštruktívnom skúšaní NDT

 

Filetype iconTlačivo – prihláška na skúšku  (možné stiahnuť a vyplniť priamo v počítači)

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok, určených technických zariadení tlakových

Termíny skúšok v roku 2018:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
26. týždeňdo 22. týždňa
37. týždeňdo 33. týždňa
48. týždeňdo 44. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok, určených technických zariadení plynových

Termíny skúšok v roku 2018:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
37. týždeňdo 33. týždňa
41. týždeňdo 37. týždňa
48. týždeňdo 44. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie kontroly činnosti vo zváraní.

Termíny skúšok v roku 2018:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
26. týždeňdo 22. týždňa
37. týždeňdo 33. týždňa
48. týždeňdo 44. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie kontroly činnosti v nedeštruktívnom skúšaní NDT.

Termíny skúšok v roku 2018:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
37. týždeňdo 33. týždňa
48. týždeňdo 44. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií určených technických zariadení elektrických.

Termíny skúšok v roku 2018:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
24. týždeňdo 22. týždňa
38. týždeňdo 33. týždňa
42. týždeňdo 37. týždňa
50. týždeňdo 46. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných.

Termíny skúšok v roku 2018:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
20. týždeňdo 16. týždňa
41. týždeňdo 37. týždňa
48. týždeňdo 44. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok kontajnerov

Termíny skúšok v roku 2018:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
41. týždeňdo 37. týždňa
50. týždeňdo 46. týždňa

Poznámka:
Overovanie bude vykonané iba v prípade zaevidovania minimálne troch žiadateľov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia