DOPRAVNÝ ÚRAD

Overovanie odbornej spôsobilosti

Pozor, zmena zákona!

Overovanie odbornej spôsobilosti organizácie na vykonávanie určených činností na tlakových a plynových zariadeniach a kontajneroch vykonáva v súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach Dopravný úrad alebo ním poverená právnická osoba.

Požiadavky na overovanie odbornej spôsobilosti organizácie na vykonávanie určených činností na tlakových a plynových zariadeniach a kontajneroch sú vymedzené § 17 a § 18 vyššie citovaného zákona.

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia