DOPRAVNÝ ÚRAD

Poverené právnické osoby – tlakové a plynové zariadenia, zváranie a kontajnery

Zoznam platných poverení vydaných Dopravným úradom v súlade s § 103 ods. 2 písm. i) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení, na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností a na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach:

tlakové zariadenia, plynové zariadenia, zváranie, kontajnery

Zoznam platných poverení
E. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA PPO ROZSAH POVERENIA PLATNOSŤ
P – K/01 – 2018 – 16 RUSOP s.r.o. Trebejov 18
Trebejov
posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení tlakových – položky K1 až K 16 06.04.2021
P – D/01 – 2018 – 17 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14
Bratislava
overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií a strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení 17.04.2021
P – P/01 – 2018 – 16 RUSOP s.r.o. Trebejov 18
Trebejov
overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení plynových – položky  P1 až P9 16.05.2021
P – Zv/01 – 2018 – 16 RICoS, a.s. Švermova 2                 Vrútky posudzovanie technickej dokumentácie zvárania dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel 31.05.2021
P – P/02 – 2018 – 16 VERIFI s.r.o. Medveďovej 1571/10 Bratislava posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení plynových: P1, P2, P5, P6,  P7, P8, P9 24.08.2021
P – P/03 – 2018 – 17 VERIFI s.r.o. Medveďovej 1571/10 Bratislava overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach plynových: P1, P2, P5, P6,  P7, P8, P9 6.08.2021
P – Zv/02 – 2018 – 17 VERIFI s.r.o. Medveďovej 1571/10 Bratislava overovanie splnenia požiadaviek na zváranie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií 10.08.2021
P – D/01 – 2019 – 17 VERIFI s.r.o. Medveďovej 1571/10 Bratislava overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností: overovanie splnenia požiadaviek na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií 13.12.2022
P – Zv/01 – 2019 – 17 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14
851 01 Bratislava

overovanie splnenia požiadaviek na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií a dráhových vozidiel a strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení

14.02.2022
P – D/01 – 2019 – 18 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24
820 09
Bratislava
vykonávanie vzdelávania odbornej spôsobilosti pre nedeštruktívne skúšanie na dráhach 31.05.2022
P – K/01 – 2019 – 18 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24
820 09
Bratislava
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie určených činností a činností na určených technických zariadeniach tlakových podľa prílohy č. 1, časť 3, položky K 3, K 5, K 6, K 7 a K 8 vyhlášky o UTZ pre: obsluhovateľa uvedených tlakových zariadení 31.05.2022
P – P/01 – 2019 – 18 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24
820 09
Bratislava
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti na vykonávanie určených činností a činností na určených technických zariadeniach plynových podľa prílohy č. 1, časť 2, položky P 1, P 2, P 5, P 6, P 7, P 8 a P9 vyhlášky o UTZ pre: obsluhovateľa uvedených plynových zariadení 31.05.2022
P – K/01 – 2019 – 17 AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava

overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadení tlakových v rozsahu K1 až K16

30.11.2022
P – D/01 – 2019 – 16 Železnice Slovenskej Republiky – Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina Hviezdoslavova 31
010 02 Žilina

vykonávaním posudzovania technickej dokumentácie pre nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a ich časti, dráhových oceľových mostných konštrukcii a konštrukcii podobných mostom a koľajníc podľa § 16 zákona o dráhach

19.12.2022
P – Zv/02 – 2019 – 17 AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava

overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na zváranie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií

30.11.2022
P – K/02 – 2019 – 18 ŽSR, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie Šancova 102/A
Bratislava

vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti  na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových :
K5, K6, K7, K8

06.09.2022
P – P/02 – 2019 – 18 ŽSR, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie Šancova 102/A
Bratislava

vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadení plynových :
P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8 a P9

07.09.2022
P – K/03 – 2019 – 18 REVIMONT- DG, s.r.o. Bystrička 111

vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadení tlakových :
K3, K5, K6, K7, K8

03.10.2022
P – P/03 – 2019 – 18 REVIMONT- DG, s.r.o. Bystrička 111

vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadení plynových :
P1, P2, P5, P6, P7, P8 a P9

03.10.2022
P – P/04 – 2019 – 18 Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen

vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach plynových podľa prílohy č. 1, časť 2, položky P 1 až P 9 vyhlášky o UTZ pre obsluhovateľov uvedených plynových zariadení

30.10.2022
P – P/01 – 2019 – 16 Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen

Posudzovanie technickej dokumentácie, vydávanie odborných stanovísk podľa § 4 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o UTZ na UTZ plynových položky P1 až P9
Overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení tlakových položky P1 až P9 prílohy č. 1, časť 2 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o UTZ

30.10.2022
P – K/04 – 2019 – 18 Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových podľa prílohy č. 1, časť 3, položky K 1 až K 16 vyhlášky o UTZ pre obsluhovateľov uvedených tlakových zariadení 30.10.2022
P – K/03 – 2019 – 18 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Rožňavská 1
832 72 Bratislava
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových podľa prílohy č. 1, časť 3, položky K 1, K 3, K 5, K 6, K 7 a K 8 vyhlášky o UTZ pre obsluhovateľov uvedených tlakových zariadení 10.12.2022
P – P/03 – 2019 – 18 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1
832 72 Bratislava
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach plynových podľa prílohy č. 1, časť 2 vyhlášky o UTZ uvedené pod položkou: P1, P2, P5, P6, P7, P8 a P9 10.12.2022
P – K/01 – 2019 – 16 Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen

Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ tlakových položky K1 až K16
Overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení tlakových položky K1 až K16

30.10.2022
005/DS VIPS – ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Hollého 20
010 01 Žilina

na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností a na vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach

21.10.2022
2020
P – D/01 – 2020 – 17 AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava
overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami: VT, MT, UT, PT, RT, ET 30.11.2022
P – P/01 – 2020 – 17 AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava
overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) plynových v rozsahu P1 až P9 30.11.2022
P – P/02 – 2020 – 16 AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava
posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) plynových v rozsahu P1 až P9 30.11.2022
P – K/01 – 2020 – 16 AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava
posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) tlakových v rozsahu K1 až K16 30.11.2022
P – C/01 – 2020 – 17 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) kontajneroch a vymeniteľných nadstavbách v rozsahu C1 a C2 21.01.2023
P – C/01 – 2020 – 16 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
Overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb položky C1 a C2 podľa prílohy č. 1, časť 6 vyhlášky o UTZ pred uvedením zariadenia do prevádzky po oprave po ťažkom poškodení podľa prílohy č. 4, časť 5 vyhlášky o UTZ. 21.01.2023
P – K/01 – 2020 – 18 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových podľa prílohy č. 1, časť 3, položky K 1 až K 16 vyhlášky o UTZ pre obsluhovateľov uvedených tlakových zariadení 20.01.2023
P – K/01 – 2020 – 17 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
overovaním splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) tlakových v rozsahu K1 až K16 20.01.2023
P – P/01 – 2020 – 16 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) plynových v rozsahu P1 až P9 20.01.2023
P – P/01 – 2020 – 18 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach plynových podľa prílohy č. 1, časť 2, položky P1, P2, P5, P7, P8 a P9 vyhlášky o UTZ pre obsluhovateľov uvedených plynových zariadení 20.01.2023
P – K/02 – 2020 – 16 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) tlakových v rozsahu K1 až K16 20.01.2023
P – P/02 – 2020 – 17 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
overovaním splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) plynových v rozsahu P1 až P9 20.01.2023
P – K/03 – 2020 – 16 Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava
vykonávanie skúšok a overovania určených technických zariadení tlakových (UTZ) v rozsahu: K12, K13, K14, K15, K16 07.02.2023
P – Zv/01 – 2020 – 16 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14
851 01 Bratislava
Posudzovanie technickej dokumentácie pre zváranie dráhových vozidiel a ich častí, dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií podobných mostom v rozsahu podľa § 4 a prílohy č. 2 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. 25.03.2021
P – K/04 – 2020 – 16 KENETECH s. r. o. Pod kaštieľom 4011/50
018 41 Dubnica nad Váhom
Posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení tlakových v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. v rozsahu: K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8 17.04.2021
P – P/03 – 2020 – 16 KENETECH s. r. o. Pod kaštieľom 4011/50
018 41 Dubnica nad Váhom
Posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení plynových v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. v rozsahu: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 14.04.2021
P – K/02 – 2020 – 17 KENETECH s. r. o. Pod kaštieľom 4011/50
018 41 Dubnica nad Váhom
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach tlakových v rozsahu: K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8 27.05.2021
P – P/03 – 2020 – 17 KENETECH s. r. o. Pod kaštieľom 4011/50
018 41 Dubnica nad Váhom
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach plynových v rozsahu: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 27.05.2021
2021
P – Zv/01 – 2021 – 17 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie plnenia požiadaviek na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcii, dráhových vozidiel a koľajníc. 09.04.2023
P – D/01 – 2021 – 17 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie plnenia požiadaviek na nedeštruktívne skúšane oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcii, dráhových vozidiel a koľajníc. 09.04.2023
P – P/01 – 2021 – 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na UTZ plynových v rozsahu P1 až P3. 03.03.2022
P – D/02 – 2021 – 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie plnenia požiadaviek na nedeštruktívne skúšane oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, dráhových vozidiel a koľajníc. 25.02.2022
P – T/01 – 2021 – 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na UTZ tlakových v rozsahu T1 až T12. 26.02.2022
P – Zv/02 – 2021 – 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na
oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, dráhových vozidiel a koľajníc.
26.02.2022

Aktualizované 03/2021


Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia