DOPRAVNÝ ÚRAD

Poverené právnické osoby – tlakové a plynové zariadenia, zváranie a kontajnery

Zoznam platných poverení vydaných Dopravným úradom v súlade s § 103 ods. 2 písm. i) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení, na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností a na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach:

tlakové zariadenia, plynové zariadenia, zváranie, kontajnery

E. ČÍSLOORGANIZÁCIAADRESA PPOROZSAH POVERENIAPLATNOSŤ
P – K/02 – 2016 – 18Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.Rožňavská 1            Bratislavaoverovanie odbornej spôsobilosti  na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových: K3, K5, K6, K7, K810.5.2019
P – P/02 – 2016 – 18Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.Rožňavská 1            Bratislavaoverovanie odbornej spôsobilosti  na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach plynových: P1, P2, P5, P6, P7, P8, P925.4.2019
P – K/03 – 2016 – 18Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.Drieňová 24            Bratislavavzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti  na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových: K3, K5, K6, K7, K831.5.2019
P – P/03 – 2016 – 18Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.Drieňová 24            Bratislavavzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti  na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových: P1, P2, P5, P6, P7, P8, P931.5.2019
P – D/01 – 2016 – 18Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.Drieňová 24            Bratislavavzdelávanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností v rozsahu určených činnosti – nedeštruktívne skúšanie na dráhach31.5.2019
P – SO/01 – 2016 -17ŽSR,                                     Výskumný a vývojový ústav železnícHviezdoslavova 31
Žilina
vykonávanie funkcie skúšobnej organizácie pri školení a skúšaní zváračov na zváranie a naváranie koľajníc14.7.2019
P – K/05 – 2016 – 18 REVIMONT- DG, s.r.o. Bystrička 111vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadení tlakových: K3, K5, K6, K7, K810.10.2019
P – K/05 – 2016 – 18 REVIMONT- DG, s.r.o. Bystrička 111vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadení plynových: P1, P2, P5, P6, P7, P8 a P910.10.2019
P – K/04 – 2016 – 18 ŽSR,                                     Ústredný inštitút vzdelávania a psychológieŠancova 102/A
Bratislava
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti  na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových: K5, K6, K7, K807.09.2019
P – P/04 – 2016 – 18 ŽSR,                                     Ústredný inštitút vzdelávania a psychológieŠancova 102/A
Bratislava
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadení plynových:P1, P2, P4, P5, P6, P7, P807.09.2019
P – K/01 – 2016 – 16Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.J. Jesenského 1054/44,
Zvolen
overovanie a schvaľovania spôsobilosti určených technických zariadení tlakových: K5, K6, K7, K831.12.2019
P – P/01 – 2016 – 16Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.J. Jesenského 1054/44,
Zvolen
overovanie a schvaľovania spôsobilosti určených technických zariadení plynových: P1, P2, P5, P7, P831.12.2019
P – K/02 – 2016 – 16AVDOP, s.r.o.Milana Marečka 5
Bratislava
posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení tlakových: K1 až K1631.12.2019
P – P/02 – 2016 – 16AVDOP, s.r.o.Milana Marečka 5
Bratislava
posudzovanie technickej dokumentácie  a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení plynových: P1, P2, P5, P7, P831.12.2019
P – Zv/01 – 2016 – 16ŽSR,                                     Výskumný a vývojový ústav železnícHviezdoslavova 31
Žilina
posudzovanie technickej dokumentácie pre zváranie koľajníc19.12.2019
P – D/01 – 2016 – 16ŽSR,                                     Výskumný a vývojový ústav železnícHviezdoslavova 31
Žilina
posudzovanie technickej dokumentácie pre nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a ich častí, dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií podobných mostom a koľajníc19.12.2019
P – K/02 – 2016 – 17AVDOP, s.r.o.Milana Marečka 5
Bratislava
overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach tlakových: K1 až K1631.12.2019
P – P/02 – 2016 – 17AVDOP, s.r.o.Milana Marečka 5
Bratislava
overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach plynových: P1, P2, P5, P7, P831.12.2019
P – Zv,D/02 – 2016 – 17AVDOP, s.r.o.Milana Marečka 5
Bratislava
overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom  podobných dráhových konštrukcií31.12.2019
P – K/06 – 2016 – 18Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.Rožňavská 1            Bratislavavzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie obsluhy určených technických zariadení tlakových: K1, K3, K5, K6, K7, K831.12.2019
P – P/05 – 2016 – 18Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.Rožňavská 1            Bratislavavzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach plynových: P1, P2, P5, P7, P8.31.12.2019
P – K/07 – 2016 – 18Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.J. Jesenského 1054/44,
Zvolen
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie obsluhy určených technických zariadení tlakových:K5, K6, K7, K831.12.2019
P – P/06 – 2016 – 18Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.J. Jesenského 1054/44,
Zvolen
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach plynových: P1, P2, P5, P7, P831.12.2019
P – K/01 – 2017 – 16RICoS, a.s.Švermova 2
Vrútky
posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení tlakových: K1 až K1611.1.2020
P – P/01 – 2017 – 16RICoS, a.s.Švermova 2
Vrútky
posudzovanie technickej dokumentácie  a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení plynových: P1 až  P811.1.2020
P – C/01 – 2017 – 16RICoS, a.s.Švermova 2
Vrútky
overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení – kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb: C1 a C218.1.2020
P – K/01 – 2017 – 17RICoS, a.s.Švermova 2
Vrútky
overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach tlakových: K1 až K16
overovanie splnenia požiadaviek na plnenie cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a inými nebezpečnými látkami
17.1.2020
P – P/01 – 2017 – 17RICoS, a.s.Švermova 2
Vrútky
overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach plynových P1 až P817.1.2020
P – C/01 – 2017 – 17RICoS, a.s.Švermova 2
Vrútky
overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach – kontajneroch a vymeniteľných nadstavbách: C1 a C218.1.2020
P – K/01 – 2017 – 18RICoS, a.s.Švermova 2
Vrútky
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie obsluhy určených technických zariadení tlakových: K1 až K1618.1.2020
P – P/01 – 2017 – 18RICoS, a.s.Švermova 2
Vrútky
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie obsluhy určených technických zariadení plynových P1, P2, P5, P7, P818.1.2020
P – K/02 – 2017 – 16 KENETECH s.r.o.Pod hájom 952/1       Dubnica nad Váhomposudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení tlakových: K5, K6, K7, K818.4.2020
P – K/03 – 2017 – 17 KENETECH s.r.o.Pod hájom 952/1       Dubnica nad Váhomoverovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach tlakových: K5, K6, K7, K818.4.2020
P – P/02 – 2017 – 16 KENETECH s.r.o.Pod hájom 952/1       Dubnica nad Váhomposudzovanie technickej dokumentácie  a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení plynových: P1, P2, P5, P7, P818.4.2020
P – P/03 – 2017 – 17 KENETECH s.r.o.Pod hájom 952/1       Dubnica nad Váhomoverovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach plynových: P1, P2, P5, P7, P818.4.2020
P – K/04 – 2017 – 17Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.J. Jesenského 1054/44,   Zvolenoverovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach tlakových: K1 až K1631.7.2020
P – Zv/02 – 2017 – 17Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.J. Jesenského 1054/44,   Zvolenoverovanie splnenia požiadaviek na zváranie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií31.7.2020
P – D/02 – 2017 – 17Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.J. Jesenského 1054/44,   Zvolenoverovanie splnenia požiadaviek na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií31.7.2020
P – P/06 – 2017 – 17Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.J. Jesenského 1054/44,   Zvolenoverovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach plynových: P1, P2, P5, P6, P7, P8 a P923.11.2020
P – Zv/06 – 2017 – 17RICoS, a.s.Švermova 2
Vrútky
overovanie splnenia požiadaviek na zváranie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií31.12.2020
P – D/04 – 2017 – 17RICoS, a.s.Švermova 2
Vrútky
overovanie splnenia požiadaviek na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami VT, UT, PT, MT, RT, ET31.12.2020
P – K/01 – 2018 – 16RUSOP s.r.o.Trebejov 18
Trebejov
posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení tlakových – položky K1 až K 1606.04.2021
P – D/01 – 2018 -17PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.Kopčianska 14
Bratislava
overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom  podobných dráhových konštrukcií17.04.2021
P – P/01 – 2018 – 16RUSOP s.r.o.Trebejov 18
Trebejov
overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení plynových – položky  P1 až P916.05.2021
P – Zv/01 – 2018 – 16RICoS, a.s.Švermova 2                 Vrútkyposudzovanie technickej dokumentácie zvárania dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel31.05.2021
P – P/02 – 2018 – 16VERIFI s.r.o.Medveďovej 1571/10 Bratislavaposudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení plynových: P1, P2, P5, P6,  P7, P8, P924.08.2021
P – P/03 – 2018 – 17VERIFI s.r.o.Medveďovej 1571/10 Bratislavaoverovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach plynových: P1, P2, P5, P6,  P7, P8, P96.08.2021
P – Zv/02 – 2018 – 17VERIFI s.r.o.Medveďovej 1571/10 Bratislavaoverovanie splnenia požiadaviek na zváranie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií10.08.2021
P – Zv/01 – 2019 – 17PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.Kopčianska 14
851 01 Bratislava

overovanie splnenia požiadaviek na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcii a dráhových vozidiel.

14.02.2022

Aktualizované 03/2019


Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia