DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – nedeštruktívne skúšanie

Zoznam poverení na výkon určených činností vydaných Dopravným úradom v súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, oblasť nedeštruktívneho skúšania

Zoznam poverení
Ev. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA fy. ROZSAH OPRÁVNENIA PLATNOSŤ DO
Oprávnenia vydané v roku 2021
D – 04/2021 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24
820 09 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel metódami: UT, PT, VT, MT 14.05.2024
D – 05/2021 RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. Štiavnička 190 034 01 Ružomberok Oprávnenie platí pre RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o., Štiavnička 190, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel: VT, PT 24.05.2024
D – 06/2021 RODMA, s.r.o. T. G. Masaryka 1656/48
960 01 Zvolen
Oprávnenie platí na nedeštruktívne skúšanie koľajníc metódami: UT, PT, VT, MT 31.05.2024
D – 07/2021 TAVROS a.s. P. O. Hviezdoslava 721
010 01 Žilina
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok koľajníc metódami: UT, VT. 07.07.2024
D – 08/2021 Ing. Tomáš Dzurňák – D & D Južná trieda 78
040 01 Košice
Oprávnenie platí na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, metódami: VT, PT, UT, MT 27.07.2024
D – 09/2021 ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19
917 21 Trnava
Oprávnenie platí na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami: VT, PT, UT, MT, ET 29.07.2024
D – 10/2021 LOKO TRANS SLOVAKIA, s.r.o. Cintorínska 57
942 01 Šurany
Oprávnenie platí na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami podľa STN EN ISO 9712: VT, PT, MT, UT 19.08.2024
D – 11/2021 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1
814 52 Bratislava
Oprávnenie platí na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania električkových koľajníc metódami podľa STN EN ISO 9712: VT 19.08.2024
D – 12/2021 Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. Môťovská cesta 259/11
960 03 Zvolen
Slovenská republika
Oprávnenie platí pre Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s., Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen, Slovenská republika na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: VT, PT, UT, MT, RT 23.08.2024
D – 13/2021 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Oprávnenie platí pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovenská republika na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení: Z 1.5, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15 metódami: PT, VT, UT, MT 23.09.2024
D – 14/2021 Železničné stavby, a.s. Košice Južná trieda 66
040 01 Košice
Oprávnenie platí pre Železničné stavby, a.s. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice, na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení: Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1, Z 1.10,
Z 1.12 metódami: PT, VT, UT, MT, ET
Miesto vykonávania žiadaných činností: Železničné stavby, a.s. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice
Mechanizačné stredisko Košice, Medená 16, 040 17 Košice
31.8.2024
D – 15/2021 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Oprávnenie platí pre Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia železničných tratí a stavieb, vnútorná organizačná jednotka „Zvarovacie a regeneračné stredisko” Vrútky na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania koľajníc metódou: UT 04.10.2024
D – 16/2021 RODMA, s.r.o. T. G. Masaryka 1656/48
960 01 Zvolen
Oprávnenie platí pre RODMA, s.r.o., T. G. Masaryka 1656/48, 960 01 Zvolen na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: UT, VT, PT, MT, ET 05.11.2021
D – 17/2021 ZASTROVA, a.s. SNP 86
061 01 Spišská Stará Ves
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel metódami: VT, PT, UT, MT, RT 11.11.2024
D – 18/2021 SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ ul. Obornicka 46
Bolechowo-Osiedle
62-005 Owińska
Poľsko
Oprávnenie platí pre Solaris Bus & Coach sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: VT, PT 03.12.2024
D – 19/2021 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Slovenská republika
Oprávnenie platí pre Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Organizačná zložka podniku: Železnice Slovenskej republiky – Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina, Hviezdoslavova 31, 010 02 Žilina, Slovenská republika na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel, koľajníc, oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení metódami: VT, PT, UT, MT, RT, ET 06.12.2024
Oprávnenia vydané v roku 2022
D – 1/2022 Krnovské opravny a strojírny s.r.o. Stará Ježnická 1556/1
Pod Bezručovým vrchem
794 01 Krnov
Česká republika
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel metódami: VT, PT, UT, MT 04.01.2025
D – 2/2022 TATRALIFT a.s. Kežmarok Poľná 4
060 01 Kežmarok
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení metódami: VT, PT, MT 25.01.2025
D – 3/2022 ZNTK PATEREK ul. PRZEMYSLOWA, nr. 1, PATEREK, 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ Oprávnenie platí pre ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO “PATEREK“ SPÓŁKA AKCYJNA na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: VT, PT, UT, MT 09.02.2025
D – 4/2022 ŠKODA VAGONKA a.s. 1. máje 3176/102
Moravská Ostrava
703 00 Ostrava
Česká republika
Oprávnenie platí pre ŠKODA VAGONKA a.s. pracovisko: 1. máje 3176/102, 703 00 Ostrava na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: VT, PT 18.02.2025
D – 5/2022 ŠKODA PARS a.s. Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk
Česká republika
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel: VT, PT, MT, UT 14.03.2025
D – 6/2022 MONT IRP s.r.o. Oceliarska 2
010 01 Žilina
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel: VT, PT, MT, UT. 25.03.2025
D – 7/2022 Otavské strojírny a.s. Strakonická 365
341 01 Horažďovice
Česká republika
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel: VT, PT, MT.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Otavské strojírny a.s., Strakonická 365, 341 01 Horažďovice.
Otavské strojírny a.s., U Kapličky 303, 342 01 Sušice.
01.04.2025
D – 8/2022 MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou Duklianskych hrdinov 1129/46
093 01 Vranov nad Topľou
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel: VT, PT. 21.04.2025
D – 9/2022 ŠKODA ELECTRIC a.s. Průmyslová 610/2a
Doudlevce
301 00 Plzeň
Česká republika
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel: VT, PT, MT, UT.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, Doudlevce, 301 00 Plzeň, Česká republika.
27.04.2025
D – 10/2022 Vítkovické železniční opravny a.s. 1. máje 3302/102a
Moravská Ostrava
703 00 Ostrava
Česká republika
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel: VT, PT, MT, UT/UTT.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Vítkovické železniční opravny a.s., 1. máje 3302/102a, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, Česká republika.
04.05.2025
D – 11/2022 ZOS LOKO s.r.o. Štúrova 24
960 01 Zvolen
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel: VT, PT, MT, UT.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
ZOS LOKO s.r.o., Štúrova 24, 960 01 Zvolen.
23.5.2025
D – 12/2022 ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky
Oprávnenie platí pre ŽOS Vrútky a.s., Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami: VT, PT, MT, UT, RT 20.06.2025
D – 13/2022 FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s. U Přivaděče 1315/3
326 00 Plzeň – Černice
Česká republika
Oprávnenie platí pre FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s., U Přivaděče 1315/3, 326 00 Plzeň – Černice, Česká republika na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: VT, PT 20.06.2025
D – 14/2022 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok strojnotechnologických podsystémov lanových dráh: MT, UT
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Na pracoviskách LD spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš:
– Jasná,
– Chopok Juh,
– Tatranská Lomnica,
– Štrbské Pleso,
– Starý Smokovec.
25.07.2025
D – 15/2022 Železničné stavby, a.s. Košice Južná trieda 66
040 01 Košice
Oprávnenie platí pre Železničné stavby, a.s. Košice na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami: VT, PT, MT, UT, ET 02.11.2025
Oprávnenia vydané v roku 2023
D – 1/2023 T Machinery a.s. Baťovka 1285
696 02 Ratíškovice
Česká republika
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v súlade s ustanoveniami STN EN ISO 9712 pre: VT, PT, MT. 17.01.2026
D – 2/2023 N D B, s.r.o. Zálužická 9
821 01 Bratislava
Slovenská republika
Oprávnenie platí pre N D B, s.r.o., Zálužická 9, 821 01 Bratislava na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania koľajníc podľa STN EN ISO 9712 metódou: RT. 03.03.2026
D – 3/2023 EKOSYSTÉMY, s.r.o. Ul. Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel v súlade s ustanoveniami STN EN ISO 9712 pre: VT, PT, MT, UT. 10.03.2026
D – 4/2023 TEMPRA, s.r.o. Cesta ku Smrečine 5
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Oprávnenie platí pre TEMPRA, s.r.o., Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania koľajníc podľa STN EN ISO 9712 metódami: UT, PT, VT, ET. 15.03.2026
D – 5/2023 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Emila Škody 2922/1
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
Česká republika
Oprávnenie platí pre ŠKODA TRANSPORTATION a.s. na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel podľa STN EN ISO 9712 metódami: UT, PT, VT, MT. 29.03.2026
D – 6/2023 DT – Slovenská výhybkáreň, s. r. o. Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika
Oprávnenie platí pre DT – Slovenská výhybkáreň, s. r. o., Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania koľajníc podľa STN EN ISO 9712 metódami: UT, PT. 04.04.2026
D – 7/2023 TSS GRADE, a.s. Dunajská 48
811 08 Bratislava
Slovenská republika
Oprávnenie platí pre TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií podľa STN EN ISO 9712 metódami: UT, PT, VT, ET. 11.04.2026
D – 8/2023 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Slovenská republika
Oprávnenie platí pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava  Slovenská republika na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií podľa STN EN ISO 9712 metódami: UT, PT, VT, MT. 26.04.2026
D – 9/2023 TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO SUBOTICA Bikovački Put 2
24000 Subotica, Srbsko
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel v súlade s ustanoveniami STN EN ISO 9712 pre: VT, PT, MT, RT,UT 12.07.202
D – 10/2023 TRANSSERVIS, a.s. Košice Rozvojová 2
040 11 Košice
Slovenská republika
Oprávnenie platí pre TRANSSERVIS, a.s., na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania koľajníc podľa STN EN ISO 9712 metódami: UT, PT, VT 08.08.2026
D – 11/2023 CZ LOKO, a.s. Semanínská 580
560 02 Česká Třebová
Česká republika
Oprávnenie platí pre CZ LOKO, a.s. na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel podľa STN EN ISO 9712 metódami: UT, PT, VT, MT 19.07.2023
D – 12/2023 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68
Trnitá, 602 00 Brno
Česká republika
Oprávnenie platí pre FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií podľa STN EN ISO 9712 metódami: VT, PT 11.08.2026
D – 13/2023 ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky
Slovenská republika
Oprávnenie platí pre ŽOS Vrútky a.s., Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky, Slovenská republika na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení podľa STN EN ISO 9712 metódami: PT, VT, UT, MT, RT 25.09.2026
D – 14/2023 REVIMONT – DG, s.r.o. Sihote 610/21
038 04 Bystrička
Slovenská republika
Oprávnenie platí pre REVIMONT – DG, s.r.o., na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení podľa STN EN ISO 9712 metódami: VT, UT 03.10.2026
D – 15/2023 DMG, s.r.o. Školská 470
956 12 Preseľany
Slovenská republika
Oprávnenie platí pre DMG, s.r.o., na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel podľa STN EN ISO 9712 metódami: PT, VT, UT, MT

Adresa prevádzky, kde sa bude určená činnosť vykonávať:
Koniarovce 257, 956 13 Koniarovce, Slovenská republika

15.11.2026
D – 16/2023 DMG, s.r.o. Školská 470
956 12 Preseľany
Slovenská republika
Oprávnenie platí pre DMG, s.r.o., na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania:
koľajníc podľa STN EN ISO 9712 metódami: PT, RT, UT, ET oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií podľa STN EN ISO 9712 metódou: VT Adresa prevádzky, kde sa bude určená činnosť vykonávať:
Koniarovce 257, 956 13 Koniarovce, Slovenská republika
15.11.2026
D – 17/2023 INWIRO s.r.o. Palackého 1131/107, Přívoz
702 00 Ostrava
Česká republika
Oprávnenie platí pre INWIRO s.r.o., na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania strojnotechnologických podsystémov lanových dráh podľa STN EN ISO 9712 metódami: PT, VT, UT, MT, FT 12.12.2026
Oprávnenia vydané v roku 2024
D – 01/2024 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68
602 00 Brno
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, Česká republika na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania oceľových mostných
a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami: VT, PT, UT, MT
21.02.2027
D – 02/2024 UNV, s. r. o. Dulov 315
018 52 Dulov
Slovenská republika
Toto oprávnenie platí pre UNV, s. r. o., Dulov 315, 018 52 Dulov, Slovenská republika na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: UT 25.03.2027
 
Aktualizované 03/2024

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia