DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – nedeštruktívne skúšanie

Zoznam poverení na výkon určených činností vydaných Dopravným úradom v súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, oblasť nedeštruktívneho skúšania

Zoznam poverení
Ev. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA fy. ROZSAH OPRÁVNENIA PLATNOSŤ DO
2018
D – 04/2018 ZASTROVA, a.s. SNP 86
Spišská Stará Ves
nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel metódami UT, VT, PT a RT. 27.4.2021
D – 05/2018 CHEMSTROJ, s.r.o. Priemyselná 720 Strážske nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel metódami UTT, VT, PT a RT. 27.4.2021
D – 06/2018 TECHNOTEST s.r.o. Pod Strání 2139/14 Blansko
Česká republika
nedeštruktívne skúšanie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami UT, PT, MT, VT. 30.4.2021
D – 07/2018 Železničná spoločnosť Cargo
Slovakia, a.s.
Drieňová 24
Bratislava
nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel metódami UT, PT, MT, VT. 27.4.2021
D – 08/2018 RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. Štiavnička 190 Ružomberok nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel metódami VT, PT. 27.4.2021
D – 09/2018 Ing. TOMAŠ DZURŇAK – D & D Južná trieda 78
Košice – juh
nedeštruktívne skúšanie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami UT, PT, MT, VT. 10.5.2021
D – 10/2018 DAKO-CZ, a.s. Budovatelů 323 Třemošnice
Česká republika
nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel metódami VT, MT, PT. 5.6.2021
D – 11/2018 Železnice Slovenskej Republiky, Bratislava
ŽSR, Bratislava Oblastné riaditeľstvo Žilina , Sekcia železničných tratí a stavieb (SŽTS)
Klemensova 8
813 61 Bratislava
vykonávanie nedeštruktívneho skúšania koľajníc: UT 17.7.2021
D – 12/2018 SEA Kolín s.r.o. Tyršova 469, Kolín 2
280 02 Kolín
Česká republika
vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: PT, VT 3.7.2021
D – 13/2018 TAVROS a.s. P. O. Hviezdoslava 721 010 01 Žilina vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok koľajníc metódami: VT, MT 16.7.2021
D – 14/2018 Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. Môťovská cesta 259/11
960 03 Zvolen
vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel metódami: UT, VT, MT, PT, RT 16.7.2021
D – 15/2018 LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. Cintorínska 57
942 01 Šurany
vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel metódami: UT, PT, VT, MT 26.7.2021
D – 16/2018 ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19
917 21 Trnava
vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel a oceľových mostom podobných dráhových konštrukcii metódami: UT, PT, VT, MT, ET 27.9.2021
D – 17/2018 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1
814 52 Bratislava
vykonávanie nedeštruktívneho skúšania koľajníc metódou: VT 15.10.2021
D – 18/2018 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Vykonávanie:
Nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií UTZ zdvíhacích podľa prílohy č. 1, časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z.z. v rozsahu: Z 1.5, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12 a Z 1.13.
24.10.2021
D – 19/2018 ŠKODA VAGONKA a.s. 1. máje 3176/102
Moravská Ostrava
703 00 Ostrava
Česká republika

vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: PT, VT

12.11.2021
D – 20/2018 TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO SUBOTICA Bikovački put 2
24000 Subotica Srbsko
vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel metódami: UT, PT, VT, MT, RT 21.11.2021
D – 21/2018

TSP – TESTSERVIS s.r.o.

Piešťanská 3
917 01 Trnava

vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódou: RT 4.12.2021
D – 22/2018 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
organizačná zložka:
ŽSR – Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina, Hviezdoslavova 31, 010 02 Žilina

Klemensova 8
813 61 Bratislava

vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami: PT, VT, UT, MT, ET, RT

10.12.2021
D – 23/2018 RODMA, s.r.o.

T. G. Masaryka 1656/48 960 01 Zvolen

vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel metódami: UT, PT, MT, RT, VT

02.11.2021

Oprávnenia vydané v roku 2019 

D – 01/2019 Pars nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk
Česká republika

vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: PT, VT, UT, MT 18.03.2022
D – 02/2019 Otavské strojírny a.s.

Strakonická 365
341 01 Horažďovice Česká republika

vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: PT, VT 12.04.2022
D – 03/2019 ŠKODA ELECTRIC a.s. Tylova 1/57
301 28 Plzeň
Česká republika
vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: VT, PT, MT, UT 02.05.2022
D – 04/2019 ŽOS Vrútky a.s.

Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky
Slovenská republika

vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcii metódami: PT, VT, UT, MT, RT 03.06.2022
D – 05/2019 ZOS LOKO s.r.o.

Štúrova 24
960 01 Zvolen
Slovenská republika

vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: PT, VT, UT, MT 31.05.2022
D – 06/2019 FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s.

U Přivaděče 1315/3
326 00 Plzeň – Černice
Česká republika

vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: PT, VT 13.06.2022
D – 07/2019 Železničné stavby, a.s. Košice

Južná trieda 66
040 01 Košice
Slovenská republika

vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcii metódami: PT,VT,UT,ET,MT 16.07.2022
D – 08/2019 KORAMEX a. s. Pražská 268, Sušice II, 342 01 Sušice
Česká republika
vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel a ich častí metódami: PT, VT, MT 31.07.2022
D – 09/2019 TATRAVAGÓNKA, a.s. Štefánikova 887/53
058 01 Poprad
vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: PT, VT, UT, RT, MT 31.10.2022
D – 10/2019 N D B, s.r.o. Zálužická 9
821 01 Bratislava
vykonávanie nedeštruktívneho skúšania koľajníc metódou: RT 19.12.2022
2020
D – 01/2020 MÁV Központi Felépítményvizsgáló Korlátolt Felelőssegű Társaság Péceli utca 2
1097 Budapest
Maďarsko
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok koľajníc metódami: UT, ET 30.01.2023
D – 02/2020 Otavské strojírny a.s. Strakonická 365
341 01 Horažďovice Česká republika
vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: PT, VT, MT 24.02.2023
D – 03/2020 ŽELOS, spol. s r.o. Staničná 7
917 00 Trnava
vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami: VT, PT, UT, MT 31.01.2023
D – 04/2020 EKOSYSTÉMY, s.r.o. Ul. Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Oprávnenie platí pre EKOSYSTÉMY, s.r.o. pracovisko: areál HBP, a.s. časť Baňa Cígeľ, 972 05 Sebedražie na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: UT, PT, VT, MT 23.03.2023
D – 05/2020 Vagonka Louny a.s. Husova 402
440 01 Louny
Česká republika
Oprávnenie platí pre nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel metódami podľa STN EN ISO 9712:2012: VT, PT, MT, UT 19.03.2023
D – 06/2020 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Emila Škody 2922/1
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
Oprávnenie platí pre nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel metódami podľa STN EN ISO 9712:2013: VT, PT, MT, UT 23.03.2023
D – 07/2020 INWIRO s.r.o. Palackého 1131/107
702 00 Ostrava – Přívoz
Česká republika
Oprávnenie platí na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania strojnotechnologických podsystémov lanových dráh metódami: UT, VT, MT, FT 30.04.2023
D – 08/2020 LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku M. Pišúta 5
031 01 Liptovský Mikuláš
Oprávnenie platí na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania strojnotechnologických podsystémov lanových dráh metódami: MT, UTT 30.04.2023
D – 09/2020 TEMPRA, s.r.o. 29. augusta 53/5535
974 01
Banská Bystrica
Oprávnenie platí na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel a koľajníc metódami: UT, PT, VT, ET 11.05.2023
D – 10/2020 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami: UT, VT, PT, MT 11.05.2023
D – 11/2020 DT – Slovenská výhybkáreň, s. r. o. Trenčianska 17 915 01 Nové Mesto nad Váhom Oprávnenie platí na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania koľajníc metódami: UT, PT 11.05.2023
D – 12/2020 TSS GRADE, a.s. Dunajská 48
811 08 Bratislava
Oprávnenie platí pre spoločnosť TSS GRADE, a.s., na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcii metódami: UT, PT, VT, ET 18.05.2023
D – 13/2020 ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky
Oprávnenie platí pre ŽOS Vrútky a.s., Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky, na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení: Z 1.5, Z 1.6, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13
skúšanie metódami: PT, VT, UT, MT, RT
17.07.2023
D – 14/2020 CZ LOKO, a.s. Semanínská 580
560 02 Česká Třebová
Česká republika
Oprávnenie platí pre CZ LOKO, a.s., Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, Česká republika na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: PT, VT, UT, MT 10.08.2023
D – 15/2020 DMG, s.r.o. Školská 470
956 12 Preseľany
Oprávnenie platí pre DMG, s.r.o., Školská 470, 956 12 Preseľany, Slovenská republika na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania koľajníc metódami: PT, RT, UT, ET
Vykonávanie nedeštruktívneho skúšania oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódou: VT
07.08.2023
D – 16/2020 TRANSSERVIS, a.s. Košice Rozvojová 2
040 11 Košice
Oprávnenie platí pre spoločnosť TRANSSERVIS, a.s. Košice na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania koľajníc a dráhových vozidiel metódami: UT, PT, VT, MT 27.08.2023
D – 17/2020 Stadler Bussnang AG Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang
Švajčiarsko
Oprávnenie platí pre Stadler Bussnang AG, Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang, Švajčiarsko na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: PT, RT, UT, MT, VT 09.10.2023
D – 18/2020 DMG, s.r.o. Školská 470
956 12 Preseľany
Slovenská republika
Oprávnenie platí pre DMG, s.r.o., Školská 470, 956 12 Preseľany na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami: VT, PT, UT, MT 09.10.2023
2021
D – 01/2021 Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o. Kojetínská 3109/73a
Přerov I – Město
750 02 Přerov
Česká republika
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel metódami: VT. 18.01.2024
D – 02/2021 RVS, spol. s r.o. Moravská 1668/13A
020 01 Púchov
Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel metódami: UT. 25.02.2024
D – 03/2021 INGSTEEL, spol. s r.o. Tomášikova 17
820 09 Bratislava
Oprávnenie platí pre INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, Slovenská republika na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami: VT, PT, UT, MT 23.03.2024
 
Aktualizované 03/2021

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia