DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – zváranie

Zoznam oprávnení na výkon určených činností vydaných Dopravným úradom v súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, oblasť zvárania

Zoznam poverení
Ev. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA fy. ROZSAH OPRÁVNENIA PLATNOSŤ DO
2020
Zv – 16/2020 CZ LOKO, a.s. Semanínská 580
560 02 Česká Třebová
Česká republika
Oprávnenie platí na zváranie dráhových vozidiel.
Rozsah:
zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa  STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 1 a STN EN ISO 3834-2:2006.
12.08.2023
Zv – 19/2020 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. Račianska 162
831 54 Bratislava
Oprávnenie platí pre zváranie koľajníc – privarovanie malých koľajových skriniek (MKS) k päte električkovej koľajnice. 04.08.2023
Zv – 20/2020 Stadler Bussnang AG Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang
Švajčiarsko
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich časti a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008. 04.08.2023
Zv – 21/2020 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Kvačalova 2
011 40 Žilina
Oprávnenie platí pre zváranie trolejbusov (dráhových vozidiel) malého rozsahu pri ich údržbe a opravách, v dielenských podmienkach areálu Dopravného podniku mesta Žilina s.r.o., Kvačalova č. 2, 011 40 Žilina. 11.08.2023
Zv – 22/2020 SLOV-DEPO, s.r.o. Andreja Žarnova 1
917 01 Trnava
Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 3 a podľa STN EN ISO 3834-4:2005. 20.08.2023
Zv – 23/2020 MSV Metal Studénka, a.s. R. Tomáška 859
742 13 Studénka
Česká republika
Oprávnenie platí na zváranie dráhových vozidiel
Rozsah:
zváranie podskupín železničných koľajových vozidiel v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 1.
18.09.2023
Zv – 24/2020 TATRAVAGÓNKA a. s. Štefánikova 887/53
058 01 Poprad
Oprávnenie platí na zváranie dráhových vozidiel.
Rozsah:
zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008.
10.09.2023
Zv – 25/2020 FERRMONT, a.s. Trenčianska 1320/89
020 01 Púchov
Oprávnenie platí na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.
Rozsah:
Zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, trieda zhotovenia EXC 3 podľa ustanovení STN EN 1090-2+A1:2011.
14.10.2023
Zv – 26/2020 CHEMSTROJ, s.r.o. Priemyselná 720
072 22 Strážske
Rozsah:
zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN ISO 3834-2:2006 a STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 1.Miesta prevádzok na vykonávanie určených činností:
– CHEMSTROJ, s.r.o., areál spoločnosti Chemko, a. s. Slovakia, Priemyselná 720, 072 22 Strážske,
– CHEMSTROJ, s.r.o., areál spoločnosti FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky.
05.11.2023
Zv – 27/2020 Swietelsky – Slovakia
spol. s r. o.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
Rozsah zvárania koľajníc: Aluminotermické zváranie koľajníc technológiou spoločnosti Pandrol metódami PLA25, PLA68 v zmysle technologického postupu schváleného ŽSR pod číslom 22088/2017/O430 dňa 15. 06. 2017;
materiál:
– koľajnice tvaru: 60E1, 60E2, 49E1, R65, 49E1, T, A
– akosti podľa UIC 860, trieda ocele R 260, R 320Cr, R 350HT, R 400 HT
spôsob zvárania podľa STN EN ISO 4063: 71 (aluminotermické zváranie)
13.11.2023
Zv – 28/2020 OKV, spol. s r.o. Kratinova 52 036 01 Martin Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL3 podľa EN 15085-2
Oblasť použitia: zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí.
23.11.2023
2021
Zv – 01/2021 LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o. Kopčianska 21
851 01 Bratislava
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL3 podľa EN 15085-2:2008
08.01.2024
Zv – 02/2021 Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o. Kojetínská 3109/73a
Přerov I-Město
750 02 Přerov
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1 podľa EN 15085-2:2008
14.01.2024
Zv – 03/2021 U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál
U. S. Steel
044 54 Košice
Miesto vykonávania žiadaných činností:
U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Divízny závod Doprava
prevádzka – Údržba dopravy
Rozsah:
Oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 2.
09.02.2024
Zv – 04/2021 RENOWELD a.s. Hudcova 390/74
Medlánky
612 00 Brno
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajníc v rozsahu:
– zváranie koľajníc mestských dráh ručne elektrickým oblúkom,
-naváranie oceľového materiálu železničného zvršku mestských dráh ručne elektrickým oblúkom,
-naváranie oceľového materiálu železničného zvršku mestských dráh automatom
pod tavivom,
-zváranie koľajníc trubičkovým drôtom (plnenou elektródou).
10.03.2024
Zv – 05/2021 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Rozsah:
– zváranie pri opravách železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 1.
Miesta vykonávania určených činností:
Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), Oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia železničných tratí a stavieb, Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice.
17.02.2024
Zv – 06/2021 DMG, s.r.o. Školská 470
956 12 Preseľany
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1 podľa EN 15085- 2:2008.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
DMG, s.r.o., Školská 470, 956 12 Preseľany – pracovisko Koniarovce 257.
11.03.2024
Zv – 07/2021 ŠKODA VAGONKA a.s. 1. máje 3176/102 Moravská Ostrava
703 00 Ostrava
Česká republika
Rozsah:
zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 1.
01.02.2024
Zv – 08/2021 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602
010 01 Žilina
Oprávnenie platí pre zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá triede zhotovenia EXC3 v zmysle STN EN
1090-2:2020.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
STREICHER SK, a.s., Hruštiny 602, 010 01 Žilina
24.03.2024
Zv – 09/2021 RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. Štiavnička 190
PSČ 034 01
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1 podľa EN 15085-2:2008.
Miesto vykonávania žiadaných činností: Štiavnička 190, PSČ 034 01
31.03.2024
Zv – 10/2021 INGSTEEL, spol. s r.o. Tomášikova 17
820 09 Bratislava
Miesto vykonávania určených činností (výrobňa):
INGSTEEL, spol. s r.o., Trstín 47, 919 05 Trstín
Rozsah:
Zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v triedach zhotovenia EXC1, EXC2, EXC3 a EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2:2020.
12.04.2024
Zv – 11/2021 JAVISKOVÁ TECHNIKA s.r.o. Robotnícka 5992/34
036 01 Martin
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL2 podľa EN 15085-2:2008.
Oblasť použitia: zváranie súčastí železničných koľajových vozidiel – malá prevádzka.
10.05.2024
Zv – 12/2021 STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 Střekov
400 03 Ústí nad Labem
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajníc v rozsahu:
– odporové zváranie koľajníc odtavením mobilnou zváracou súpravou KSM 005
so zváracou hlavicou K 922-1, podľa technologického postupu č.: 17593/2017/O430,
– zváranie koľajníc technológiou PANDROL metódami PLA 25, podľa technologického postupu č.: 22088/2017/O430.
18.05.2024
Zv – 13/2021 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6
043 29 Košice
Rozsah:
Zváranie podľa ustanovení STN EN ISO 3834-3 pri údržbe a opravách električiek, vrátane navárania okolkov obručí kolies a brzdových bubnov.
20.05.2024
Zv – 14/2021 EUCOS SK s.r.o. Kováčska 38
044 25 Medzev
Miesto vykonávania určených činností (výrobňa):
EUCOS SK s.r.o., Kováčska 38, 044 25 Medzev
Rozsah:
Zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v triedach zhotovenia EXC1, EXC2, EXC3 a EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2:2020.
14.06.2021
Zv – 15/2021 Pirell s.r.o. Husova 690
Parník
560 02 Česká Třebová
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie koľajníc v rozsahu:
– Aluminotermické zváranie koľajníc technológiou PANDROL metódami PLA, PLA 25.
– Odporové zváranie koľajníc odtavením mobilnou zváracou súpravou APT 1500 RL.
– Renovácie opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc.
– Naváranie srdcoviek z bainitickej ocele Lo8CrNiMo elektrickým oblúkom.
– Naváranie srdcoviek z materiálu Mn 13 elektrickým oblúkom.
– Zváranie koľajníc rôznych tvarov používaných na ŽSR vrátanie žliabkových a blokových koľajníc elektrickým oblúkom, rúrkovým drôtom s vlastnou ochranou Innerschield.
22.06.2024
Zv – 16/2021 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Oprávnenie platí pre zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.
Oprávnenie platí pre Železnice Slovenskej republiky, vnútornú organizačnú jednotku Mostný obvod, Pri plynárni 1, 041 50 Košice.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá triede zhotovenia EXC3 v zmysle STN EN 1090-2:2020.
08.07.2024
Zv – 17/2021 Skanska SK a.s. Krajná 29
821 04 Bratislava
Oprávnenie platí pre zváranie koľajníc v rozsahu:
– Aluminotermické zváranie koľajníc technológiou PANDROL metódou PLA.
– Aluminotermické zváranie koľajníc technológiou Elektro-Thermit Essen metódou SoWoS, SkV, SkV-L 75.
-Elektrokontaktné zváranie koľajníc odtavením mobilnou zváracou súpravou DAF WL KSM 005.
13.07.2024
Zv – 18/2021 SLOV-DEPO, s.r.o. Andreja Žarnova 1
917 01 Trnava
Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2021 pre certifikačnú úroveň CL 1.
Pracoviská na vykonávanie zváračských prác:
– Železničná 1, 020 01 Púchov
– Železničná 432, 076 14 Michaľany
oblasť použitia: výroba, zmeny a opravy jednoduchých dielov ŽKV a ich častí
20.07.2024
Zv – 19/2021 TSS GRADE, a.s. Dunajská 48
811 08 Bratislava
Zváranie koľajníc

– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou firmy Elektrothermit Essen, metódami SoWoS, SkV, SkV-L 75, SRZ, SoW-5 zváranie koľajníc technológiou PANDROL PLA, VG2 HH, HT
– zváranie ozubnicových koľajníc STRUB TN 70 technológiou firmy PANDROL metódou PLA 25 CJ R260  zváranie a naváranie koľajníc technológiou ESAB – elektrickým oblúkom obalenými elektródami
– naváranie opotrebovaných jazykov výhybiek ručne elektrickým oblúkom technológiou ESAB
– zváranie široko pätných koľajníc ručne elektrickým oblúkom technológiou firmy ESAB
– naváranie a opravy zváraním odliatkov srdcoviek z materiálu Mn ručne elektrickým oblúkom bez predohrevu
– naváranie a opravy zváraním odliatkov srdcoviek z bainitickej ocele Lo8CrNiMo ručne elektrickým oblúkom
– naváranie žliabkových koľajníc elektrickým oblúkom pod tavivom podľa technologického postupu TPZ 9
– zváranie žliabkových a blokových koľajníc elektrickým oblúkom v koľajisku technológiou firmy ESAB,
– zváranie koľajníc elektrickým oblúkom rúrkovým drôtom INNERSCHIELD

17.08.2024
Zv – 20/2021 LOKO TRANS SLOVAKIA, s.r.o. Cintorínska 57
942 01 Šurany
Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2021 pre certifikačnú úroveň CL 1. 19.08.2024
Zv – 21/2021 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24
820 09 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021. 19.08.2024
Zv – 22/2021 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1
814 52 Bratislava
– zváranie koľajníc mestských dráh ručne elektrickým oblúkom v rozsahu schválených technologických postupov ev. č.:
– UTZ 001 zo dňa 05.05.2000
– UTZ 002 zo dňa 17.08.2000
– UTZ 003 zo dňa 13.11.2000
– UTZ 008 zo dňa 13.02.2001- naváranie oceľového materiálu železničného zvršku mestských dráh ručne elektrickým oblúkom v rozsahu schválených technologických postupov ev. č.:
– UTZ 006 zo dňa 20.11.2000
– UTZ 009 zo dňa 15.07.2001- zváranie koľajníc mestských dráh ručne trubičkovým drôtom elektrickým oblúkom podľa schváleného technologického postupu ev. č.: 01/2001/TMW
19.08.2024
Zv – 23/2021 Ing. Tomáš Dzurňák – D & D Južná trieda 78
040 01 Košice-Juh
Zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v triedach zhotovenia EXC1, EXC2, EXC3 a EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2:2020. 24.08.2024
Zv – 24/2021 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Zváranie koľajníc odtavovacím stykovým zváraním stabilnými zváracími zariadeniami:
– digitálne stabilné zváracie zariadenie K 1000
– stabilné zváracie zariadenie K 190 PK
25.08.2024
Zv – 25/2021 H – SET spol. s r.o. Holekova 6
811 04 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 2 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021. 26.08.2024
Zv – 26/2021 ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky
Rozsah: zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2021 pre certifikačnú úroveň CL 1.
zváranie oceľových mostom podobných dráhových konštrukcií v triedach zhotovenia EXC1, EXC2, EXC3 a EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2:2020.
13.09.2024
Zv – 27/2021 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Toto oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021. 27.10.2024
Zv – 28/2021 COMPEL RAIL, a.s. Nákladné nádražie
036 01 Martin
Toto oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021. 05.10.2024
Zv – 29/2021 ZASTROVA, a.s. SNP 86
061 01 Spišská Stará Ves
Toto oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085. 11.11.2024
Zv – 30/2021 FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1.
Oblasť použitia: zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí.
03.12.2024
Zv – 31/2021 SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, Poľsko Toto oprávnenie platí pre zváranie trolejbusov (dráhových vozidiel) a ich súčastí a je v súlade s ustanoveniami podľa STN EN ISO 3834-2. 22.11.2024
Zv – 32/2021 TT – TRANS, s.r.o. 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 405 Oprávnenie platí pre zváranie súčastí železničných koľajových vozidiel pre malú prevádzku, v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085. Oblasť použitia: nové konštrukcie, zmeny a opravy súčastí ŽKV. Metódy zvárania: 111, 135 24.11.2024
Zv – 33/2021 RODMA, s.r.o. T. G. Masaryka 1656/48
960 01 Zvolen
Toto oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel  a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2 pre klasifikačnú úroveň CL 3. Oblasť použitia: výroba, prestavba a oprava jednoduchých pripojených dielov pre ŽKV. Metódy zvárania: 135, 311 21.12.2024
Zv – 34/2021 SOR Libchavy spol. s r. o. Dolní Libchavy 48
561 16 Libchavy
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel (trolejbusov) a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN ISO 3834-2.
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a ich častí – výroba, údržba a opravy trolejbusov. Metódy zvárania: 135, 141
15.12.2024
Zv – 35/2021 Železničné stavby, a.s. Košice Južná trieda 66
040 01 Košice
Oprávnenie platí pre zváranie koľajníc v rozsahu:
– Aluminotermické zváranie koľajníc technológiou Elektro-Thermit Essen metódou SoWoS, SkV, SkV-L 75, LSV, SRZ, SoW-5.
– Zváranie koľajníc stykovou odtavovacou metódou pojazdnou súpravou typu PRSM – 3.
– Zváranie a naváranie koľajníc technológiou ESAB – elektrickým oblúkom obalenými elektródami.
– Zváranie žliabkových a blokových koľajníc elektrickým oblúkom v koľajisku technológiou ESAB.
– Naváranie a opravy zváraním odliatkov srdcoviek z materiálu Mn ručne elektrickým oblúkom bez predohrevu.
– Naváranie a opravy zváraním odliatkov srdcoviek z bainitickej ocele Lo8CrNiMo ručne elektrickým oblúkom.
– Naváranie srdcoviek, jazykov a súčastí výhybiek elektrickým oblúkom podľa schválených technologických postupov.
– Naváranie slúžiace na odstránenie necitlivosti bočníkov podľa schváleného technologického postupu (výplňové naváranie).
– Naváranie prídržných koľajníc a prídržných dosiek vo výhybkách.
– Naváranie oceľového materiálu železničného zvršku – uzávery výhybkových konštrukcií.
– Zváranie koľajníc rôznych tvarov používaných na ŽSR vrátanie žliabkových a blokových koľajníc elektrickým oblúkom plnenou elektródou s vlastnou ochranou – Innerschield.
16.12.2024
Zv – 36/2021 Krnovské opravny a strojírny s.r.o. Stará Ježnická 1556/1
Pod Bezručovým vrchem
794 01 Krnov
Česká republika
Toto oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 pre klasifikačnú úroveň CL 1 a na druhy činnosti: D, P, M, S. Metódy zvárania: 111, 131, 135, 141, 311 22.12.2024
2022
Zv – 01/2022 MONT IRP s.r.o. Oceliarska 2
010 01 Žilina
Oprávnenie platí pre zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá triede zhotovenia EXC4 v zmysle STN EN 1090-2:2020.
05.01.2025
Zv – 02/2022 TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344
065 43 Orlov
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel v súlade s ustanoveniami STN EN ISO 3834-2 a pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1. 18.01.2025
Zv – 03/2022 ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO “PATEREK“ SPÓŁKA AKCYJNA ul. PRZEMYSŁOWA 1
PATEREK, 89-100
NAKŁO NAD NOTECIĄ, POLSKA
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel v súlade s ustanoveniami STN EN ISO 3834-2 a pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1. 19.01.2025
Zv – 04/2022 Hutní montáže, a.s. Ruská 1162/60
Vítkovice
703 00 Ostrava
Česká republika
Zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v triedach
zhotovenia do EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2 a so zohľadnením požiadaviek STN
EN ISO 3834-2:2006.
07.03.2025
Zv-05/2022 ŠKODA PARS a.s. Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1.
Miesto vykonávania žiadaných činností: Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk, Česká republika.
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a ich častí.
14.03.2025
Zv – 06/2022 Otavské strojírny a.s. Strakonická 365 341 01 Horažďovice
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Otavské strojírny a.s., Strakonická 365, 341 01 Horažďovice.
Otavské strojírny a.s., U Kapličky 303, 342 01 Sušice.
01.04.2025
Zv – 07/2022 MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou Duklianskych hrdinov 1129/46
093 01 Vranov nad Topľou
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1129/46, 093 01 Vranov nad Topľou.
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a ich častí.
21.04.2025
Zv – 08/2022 Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 na druhy činnosti: D, P, M, S a zváranie električiek podľa ustanovení STN EN 3834-2:2006. 25.04.2025
Zv – 09/2022 ŠKODA ELECTRIC a.s. Průmyslová 610/2a, Doudlevce
301 00 Plzeň
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, Doudlevce, 301 00 Plzeň, Česká republika.
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a ich častí.
28.04.2025
Zv – 10/2022 Vítkovické železniční opravny a.s. 1. máje 3302/102a
Moravská Ostrava
703 00 Ostrava
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Vítkovické železniční opravny a.s., 1. máje 3302/102a, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, Česká republika.
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a ich častí.
04.05.2025
Zv – 11/2022 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Oprávnenie platí pre:
– zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1,
– zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v súlade s triedou zhotovenia konštrukcií EXC2 podľa ustanovení STN EN 1090-2.
Miesta vykonávania žiadaných činností:
Stredisko prehliadok a opráv (SPO) Bratislava
Rušňové depo (RD) Bratislava
Opravovňa vozňov (OV) Bratislava východ
Pracovisko údržby a opráv ŽKV Nové Zámky
RD Brezno
OV a SPO Zvolen
RD Fiľakovo
OV a SPO Žilina
RD Vrútky
RD Prievidza
Depo Poprad
SPO Košice
RD Košice
OV Košice
RD a SPO Humenné
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a ich častí.
Zmeny a opravy ŽKV a ich častí.
Oblasť použitia: zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.
Montáž, opravy a rekonštrukcie.
18.05.2022
Zv – 12/2022 Rail Workshop, s.r.o. Šalviová 878/40
821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL3.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Pracovisko Koľajná 7683, 831 06 Bratislava – Rača
Oblasť použitia: zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí.
25.05.2025
Zv – 13/2022 BZS MACHINERY s.r.o. Mlýnská 679/14
743 01 Bílovec
Česká republika
Toto oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 pre klasifikačnú úroveň CL 1 a na druh činnosti: P (výroba). 26.05.2025
Zv – 14/2022 Loco TRADE s.r.o. Rybáreň 6837/4
934 01 Levice
Toto oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 pre klasifikačnú úroveň CL 3 a na druh činnosti: M (údržba a opravy).
Miesto vykonávania určenej činnosti:
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká a. s., Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza.
26.05.2025
Zv – 15/2022 ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19
917 21 Trnava
Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich častí s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 na druhy činnosti: P (výroba), M (údržba a opravy).

zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v triedach zhotovenia EXC2 podľa ustanovení STN EN 1090-2:2020.

10.06.2025
Zv – 16/2022 FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s. U Přivaděče 1315/3
Černice
326 00 Plzeň
Česká republika
Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2 pre novú výrobu, zmeny, opravy a údržbu železničných koľajových vozidiel. 10.06.2025
Zv – 17/2022 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Oprávnenie platí pre :
Železnice Slovenskej republiky,
Oblastné riaditeľstvo Trnava,
Stredisko miestnej správy a údržby (SMSÚ) železničných tratí a stavieb (ŽTS)
Mechanizačno-dopravné stredisko (MDS), Wolkerova 2/A, 940 66 Nové Zámky.
Rozsah:
Zváranie koľajníc odtavovacím stykovým zváraním pojazdnou zváračskou súpravou PRSM 4 podľa technologického postupu č.: 24310-3/2019/O430 s účinnosťou od 15. 05. 2019.
materiál:
– koľajnice tvaru: 60 E1, 60 E2, 49 E1, R 65
– akosť podľa UIC 860 – trieda ocele R220, R260 a R260 Mn
08.07.2025
Zv – 18/2022 Ferro industrial s.r.o. Radvaň nad Laborcom 74
067 01 Radvaň nad Laborcom
Oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí pre malú prevádzku a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 3 podľa ustanovení STN EN 15085-2.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
opravovňa nákladných vozňov Košice Košice
19.07.2025
Zv – 19/2022 HSS ENGINEERING, s.r.o. Jasná 2
917 01 Trnava
Oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2 na druhy činnosti: P (výroba), M (údržba a opravy) a podľa STN EN ISO 3834-2. 09.09.2025
Zv – 20/2022 STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajníc v rozsahu:
– zváranie ozubnicových koľajníc technológiou PANDROL metódou PLA 25 CJ R 260, podľa STN EN 14730-2.
materiál:
– koľajnica ozubnicová: STRUB TN 70.
– akosti podľa UIC 860 – trieda ocele R 260.
– spôsob zvárania – 71 – aluminotermické zváranie.
20.10.2025
Zv – 21/2022 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1
814 52 Bratislava
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel – električiek a trolejbusov a ich častí a je v súlade s ustanoveniami STN EN 3834-2.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Hroboňova 1, 811 04 Bratislava,
Vajnorská 124, 831 04 Bratislava.
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a ich častí – údržba a opravy električiek a trolejbusov.
10.11.2025
Zv – 22/2022 ŽELOS, spol. s r.o. Staničná 7
917 00 Trnava
Rozsah: zváranie železničných koľajových vozidiel a ich súčastí v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2022 na druhy činnosti:
M (údržba, opravy, rekonštrukcie).
Metóda zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111, 135, 311
06.12.2025
Zv – 23/2022 MAEG COSTRUZIONI S.P.A. VIA TONIOLO 40
VAZZOLA, CAP 31028
Taliansko
Oprávnenie platí pre zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v súlade s triedou zhotovenia konštrukcií EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2.
Metóda zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111, 121, 135, 136, 783
23.12.2025
2023
Zv – 1/2023 T Machinery a.s. Baťovka 1285
696 02 Ratíškovice
Česká republika
Oprávnenie platí pre:
– zváranie dráhových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1,
– zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v súlade s triedou zhotovenia konštrukcií EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2.
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a ich častí.
17.01.2026
Zv – 2/2023 EKOSYSTÉMY, s.r.o. Ul. Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1.
Oblasť použitia: zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí.
08.03.2026
Zv – 3/2023 DAKO-CZ, a.s. Josefa Daňka 1956
538 43 Třemošnice
Česká republika
Toto oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 pre klasifikačnú úroveň CL 1, druhy činnosti: D (konštrukcia), P (výroba), S (nákup a predaj). 08.03.2026
Zv – 4/2023 FRESO comp., s.r.o. Matiční 8, Butovice
742 13 Studénka
Česká republika
Toto oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 pre klasifikačnú úroveň CL 1, druh činnosti: P (výroba). 09.03.2026
Zv – 5/2023 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Emila Škody 2922/1
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
Česká republika
Oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 pre klasifikačnú úroveň CL 1. 29.03.2026
Zv – 6/2023 GETRA a.s. Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Oprávnenie platí na zváranie a naváranie koľajníc na tratiach Železníc slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR) a na vlečke U. S. Steel s.r.o., Košice.
Rozsah zvárania koľajníc: – aluminotermické zváranie koľajníc technológiou firmy Elektrothermit Essen, metódami SoWoS, SkV, SkV-L 75, schválenou ŽSR pod č. 22436/2017/O430-2,
– renovácia opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc ručne elektrickým oblúkom technológiou ESAB, schválenou ŽSR pod č. 1155/96-O430,
– zváranie a naváranie na železnici technológiou ESAB, schválenou ŽSR pod č. 1155/96 a pod č. 1482/97/O430,
14.04.2026
Zv – 7/2023 TAVROS a.s. P. O. Hviezdoslava 721
010 01 Žilina
Rozsah zvárania koľajníc:
– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou firmy PANDROL, metódou PLA,
– zváranie a naváranie koľajníc elektrickým oblúkom na železnici technológiou ESAB, schválenou Železnicami slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR) pod č. 1155/96-O430 a pod č. 1482/97/O430,
– renovácia opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc ručne elektrickým oblúkom technológiou ESAB, schválenou ŽSR pod č. 1155/96-O430,
– naváranie srdcoviek elektrickým oblúkom mimo koľajiska podľa smernice ŽSR č. 695/98-O430,
– naváranie jazykov elektrickým oblúkom podľa technologického postupu ŽSR TP-NA-06/97,
14.04.2026
Zv – 8/2023 TEMPRA, s.r.o. Cesta ku Smrečine 5
974 01 Banská Bystrica
Rozsah zvárania koľajníc:
– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou firmy PANDROL PLA metódou, PLA VG2 HH, podľa technologického postupu č. 22088/2017/O430 zo dňa 15. 06. 2017,
– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou PANDROL metódou Head Wasch Repair podľa dočasného schváleného technologického postupu č. 30035-2-4/2020/O430 zo dňa 06. 06. 2022,
– zváranie a naváranie koľajníc elektrickým oblúkom technológiou firmy ESAB podľa smerníc ŽSR č. 1155/96- 0430 zo dňa 01.03.1996 a č. 1482/97-0430 zo dňa 09.06.1997, – renovácia opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc podľa smerníc ŽSR č. 1155/96-O430 zo dňa 01.03.1996,
– naváranie srdcoviek elektrickým oblúkom mimo koľajiska podľa smerníc ŽSR č. 695/98-O430 zo dňa 06. 07. 1998,
– naváranie jazykov elektrickým oblúkom podľa technologického postupu ŽSR TP -NA-06/97, – naváranie srdcoviek z bainitickej ocele Lo8CrNiMo elektrickým oblúkom podľa TP č.132- SK zo dňa 01. 01. 2011,
– naváranie srdcoviek z materiálu Mn 13 elektrickým oblúkom podľa TP č.94-SK zo dňa 01.01.2011,
24.05.2026
Zv – 9/2023 Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa
018 63 Ladce
Rozsah:
Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí v súlade s certifikačnou úrovňou CL 3 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2022 na druhy činnosti: M (opravy jednoduchých častí ŽKV pri ich údržbe).
05.06.2026
Zv – 10/2023 RVS, spol. s r.o. Moravská 1668/13A
020 01 Púchov
Rozsah:
Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí v súlade s certifikačnou úrovňou CL 3 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2022 na druhy činnosti: M (opravy a údržba jednoduchých častí ŽKV).
06.06.2026
Zv – 11/2023 NZ Rail s.r.o. Michalská bašta 2046/20
940 02 Nové Zámky
Rozsah:
Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí v súlade s certifikačnou úrovňou CL 2 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2022 na druh činnosti: M (údržba).
19.06.2026
Zv – 12/2023 HROCHOSTROJ a.s. K Vápence 2677
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
Česká republika
Rozsah zvárania koľajníc:
– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou firmy PANDROL PLA metódou, PLA VG2 HH, podľa technologického postupu č. 22088/2017/O430 zo dňa 15. 06. 2017,
– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou Elektro-Thermit Essen metódami SoWoS, SkV, SkV-L 75,
– zváranie koľajníc mobilnou zvarovňou PRSM EVN 99 54 9427 001-7 – K 355PT,
– zváranie a naváranie koľajníc elektrickým oblúkom technológiou firmy ESAB podľa smerníc ŽSR č. 1155/96- 0430 zo dňa 01.03.1996 a č. 1482/97-0430 zo dňa 09.06.1997,
– renovácia opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc podľa smerníc ŽSR č. 1155/96-O430 zo dňa 01.03.1996,
– naváranie srdcoviek elektrickým oblúkom mimo koľajiska podľa smerníc ŽSR č. 695/98-O430 zo dňa 06. 07. 1998,
– naváranie jazykov elektrickým oblúkom podľa technologického postupu ŽSR TP -NA-06/97,
23.06.2026
Zv – 13/2023 TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO SUBOTICA Bikovački put 2
24000 Subotica
Srbsko
Miesta vykonávania žiadaných činností:
TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO SUBOTICA
Bikovački put 2,
24000 Subotica, Srbsko
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1
Oblasť použitia: zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí.
12.07.2026
Zv – 14/2023 TRANSSERVIS, a.s. Košice Rozvojová 2
040 11 Košice – mestská časť Juh
Rozsah zvárania koľajníc:

  • aluminotermické zváranie koľajníc technológiou firmy PANDROL (PLA 25, PLA 68, PLA 25 CJ a SRG),
  • zváranie a naváranie materiálu železničného zvršku elektrickým oblúkom podľa nasledovných smerníc a postupov schválených na Železniciach Slovenskej republiky ( ďalej len „ŽSR“):
    – zváranie a naváranie koľajníc elektrickým oblúkom technológiou firmy ESAB podľa smerníc ŽSR č. 1155/96- 0430 zo dňa 01.03.1996 a č. 1482/97-O430 zo dňa 09.06.1997,
    – renovácia opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc podľa smernice ŽSR č. 1155/96-O430 zo dňa 01.03.1996,
    – naváranie srdcoviek elektrickým oblúkom mimo koľajiska podľa smernice ŽSR č. 695/98-O430 zo dňa 06.07.1998,
    – naváranie opotrebených jazykov výhybiek ručne elektrickým oblúkom technológiou firmy ESAB podľa technologického postupu ŽSR č. 429/97-O430 zo dňa 17.06.1997 a TP -NA-06/97
07.07.2026
Zv – 15/2023 SKD TRADE, a.s. Kolbenova 917/5d
190 00 Praha 9 – Vysočany
Česká republika
Miesta vykonávania žiadaných činností:
SKD TRADE, a.s., Kolbenova 917/5d, 190 00 Praha, ČR
SKD TRADE, a.s., V Borovičkách 360, 285 61 Žleby, ČR
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami EN ISO 3834-2 a EN 15085-2 v rozsahu certifikačnej úrovne CL1.
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí.
13.07.2026
 
Aktualizované 07/2023

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia