DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – zváranie

Zoznam poverení na výkon určených činností vydaných Dopravným úradom v súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, oblasť zvárania

Zoznam poverení
Ev. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA fy. ROZSAH OPRÁVNENIA PLATNOSŤ DO
Zv – 08/2018 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8
Bratislava
oprávnenie platí pre Mostný obvod Bratislava na zváranie dráhových oceľových mostných a mostom podobných konštrukcií. Trieda zhotovenia EXC3 podľa STN EN 1090-2. Metódy zvárania: 111, 135. Materiál: skupina 1.1, 1.2 podľa TNI CEN ISO/TR 15608. 24.4.2021
Zv – 09/2018 JOZEF MAJTAŇ stroj – mat Kamanová 61
Kamanová
platí pre pracovisko: Jilemnického 700, Topoľčany na zváranie súčastí a podzostáv dráhových železničných koľajových vozidiel v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu certifikačného stupňa CL 3 podľa EN 15085-2:2008. Metódy zvárania 111, 135 a 311. Materiál: skupina 1.1, 1.2, podľa TNI CEN ISO/TR 15608. 27.4.2021
Zv – 10/2018 ZASTROVA, a.s. SNP 86
Spišská Stará Ves
na zváranie súčastí a podzostáv dráhových železničných koľajových vozidiel v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu certifikačného stupňa CL 1 podľa EN 15085-2:2008. Metódy zvárania 135. Materiál: skupina 1.1, 1.2, 3.1 podľa TNI CEN ISO/TR 15608. 27.4.2021
Zv – 11/2018 RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. Štiavnička 190 Ružomberok na zváranie súčastí dráhových železničných koľajových vozidiel v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu certifikačného stupňa CL 1 podľa STN EN 15085-2:2008. Metódy zvárania 135, 141, 912. Materiál: skupina 1.1, 1.2, 8.1, 32 podľa TNI CEN ISO/TR 15608. 27.4.2021
Zv – 12/2018 Ing. TOMAŠ DZURŇAK – D & D Južná trieda 78
Košice – Juh
na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií. Trieda zhotovenia zodpovedá EXC4 podľa STN EN 1090-2. Metódy zvárania: 111, 135, 121. Materiál: skupina 1.1, 1.2,  podľa TNI CEN ISO/TR 15608. 10.5.2021
Zv – 13/2018 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6
Košice
na zváranie dráhových vozidiel – električiek pri údržbe a opravách a naváranie okolkov obručí kolies a brzdových bubnov. Metódy zvárania: 111, 121. Materiál: skupina 1.1, 1.2, 1.4 podľa TNI CEN ISO/TR 15608. Neplatí pre zváranie hlavných rámov a podvozkov.  na zváranie a naváranie koľajníc mestských dráh v rozsahu TP-K99/2 a naváranie oceľového materiálu železničného zvršku mestských dráh ručne elektrickým oblúkom. 29.5.2021
Zv – 14/2018 Skanska SK a.s. Krajná 29
Bratislava
na aluminotermické zváranie koľajníc technológiami Elektrothermit Essen (SoWoS, SkV, SkV-L 75), Railtech International (PLA 25, PLA 25CJ, PLA 68), 19.6.2021
Zv – 15/2018 Železnice Slovenskej Republiky, Bratislava Klemensova 8
813 61 Bratislava
zváranie koľajníc odtavovacím stykovým zváraním stabilnými zváracími strojmi v Zvarovacom a regeneračnom stredisku (ZaRS) Vrútky. 17.7.2021
Zv – 16/2018 SEA Kolín  s.r.o. Tyršova 469, Kolín II 280 02 Kolín
Česká republika
zmeny a opravy železničných koľajových vozidiel
Metóda zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111, 121, 135, 141, 141+111, 311
3.7.2021
Zv – 17/2018

RYKO a.s.

Dělnická 1408/29, Děčín VI – Letná, 405 02 Děčín Česká republika

zmeny a opravy železničných koľajových vozidiel
Metódy zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111, 131, 135, 311
Materiálové skupiny podľa TNI CEN ISO/TR 15608: 1.1, 1.2, 1.3, 8, 21, 22
20.7.2021
Zv – 18/2018

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29 Střekov
400 03 Ústí nad Labem – Střekov

Oprávnenie platí na zváranie koľajníc pre spoločnosť STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov.

Podmienky upresňujúce rozsah:
–  odporové zváranie koľajníc odtavením, mobilnou zváracou súpravou KSM 005 so zváracou hlavicou K 922-1, podľa technologického postupu č.: 17593/2017/O430,
–  zváranie koľajníc technológiou RAILTECH INTERNATIONAL metódami PLA 25, podľa technologického postupu RAILTECH Slavjana č.: 22088/2017/O430,

27.07.2021
Zv – 19/2018

LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.

Cintorínska 57
942 01 Šurany

oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2 26.7.2021
Zv – 20/2018

ŽOS Vrútky a.s.

Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky

oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2 20.8.2021
Zv – 21/2018

H – SET spol. s r.o.

Holekova 6
811 04 Bratislava

oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 2 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008 3.9.2021
Zv – 22/2018

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Olejkárska 1
814 52 Bratislava

 – zváranie koľajníc mestských dráh ručne elektrickým oblúkom v rozsahu schválených technologických postupov

 – naváranie oceľového materiálu železničného zvršku mestských dráh ručne elektrickým oblúkom v rozsahu schválených technologických postupov

 – zváranie koľajníc mestských dráh ručne trubičkovým drôtom elektrickým oblúkom podľa schváleného technologického postupu

30.08.2021
Zv – 23/2018

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24
820 09 Bratislava

Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008.
– zmeny a opravy  železničných koľajových vozidiel
Metóda zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111, 121, 135, 141, 311
03.09.2021
Zv – 24/2018

HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť ( v skratke HBz., a.s. )

Matice slovenskej 10 Prievidza

Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008.
– nové konštrukcie, zmeny a opravy železničných koľajových vozidiel
Metóda zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111, 121, 135/121, 135, 136, 141
01.10.2021
Zv – 25/2018

COMPEL RAIL, a.s.

Nákladné nádražie
036 01 Martin

Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008. Metóda zvárania podľa STN EN ISO 4063: 135. Materiálová skupina podľa TNI CEN ISO/TR 15608: 1.1, 1.2. 01.10.2021
Zv – 26/2018 TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO SUBOTICA Bikovački put 2, 24000 Subotica, Srbsko Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008:
– zváranie železničných koľajových vozidiel a ich súčastí.
Metódy zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111, 131, 135, 141, 21, 24
21.11.2021
Zv – 27/2018 RODMA, s.r.o. T. G. Masaryka 1656/48
960 01 Zvolen
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2.
– zváranie železničných koľajových vozidiel a ich súčastí
Metódy zvárania podľa STN EN ISO 4063: 311, 135
Oprávnenie platí pre zváranie koľajníc metódami:
Zváranie koľajníc technológiou firmy ELEKTRO-TERMIT Essen metódami SoWoS, SkV a Raitech Internacional (AP, PLA)Aluminotermické zváranie met. 71
Koľajnice tvaru 60E1, 60E2, 49E1, R65, T
Akosť podľa UIC 860, trieda ocele R260, R320Cr, R350 TH (700, 800, 900A, 900B, 1100)
2.11.2021
Zv – 28/2018

Hutní montáže, a.s.

Ruská 1162/60 Vítkovice
703 00 Ostrava
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií a je v súlade s triedou zhotovenia EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2+A1.
– montáž, opravy  a rekonštrukcie
Metódy zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111 (E), 121 (APT), 141 (WIG/TIG), 135 (MAG),136 (MAG), 138 (MAG), 783 (ZPS)
16.11.2021
Zv – 29/2018

MONT IRP s.r.o.

Oceliarska 2
010 01 Žilina

Oprávnenie platí pre zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií a je v súlade s triedou zhotovenia EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2+A1.
– výroba, montáž, opravy  a rekonštrukcie
Metódy zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111 (E), 135 (MAG), 783 (ZPS)
16.11.2021
Zv – 30/2018

TT – TRANS, s.r.o.

919 09 Bohdanovce nad Trnavou 405

Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí pre malú prevádzku a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008.
– nové konštrukcie, zmeny a opravy  železničných koľajových vozidiel
Metóda zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111, 135
16.11.2021
Zv – 31/2018

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8
813 61 Bratislava

Oprávnenie platí pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava ( ŽSR ), vnútornú organizačnú jednotku Mostný obvod Košice, Pri plynárni č.1, 041 50 Košice na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií a je v súlade s triedou zhotovenia EXC2 podľa ustanovení STN EN 1090-2+A1:2011.
– výroba, montáž, opravy  a rekonštrukcie
Metódy zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111 (E), 135 (MAG)
05.12.2021
Zv – 32/2018

TP real, spol. s r.o.

Nová 17
053 15 Hrabušice

Toto Oprávnenie platí pre zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, trieda vyhotovenia EXC4.Podmienky upresňujúce rozsah:
metódy zvárania: 111, 135, podľa STN EN ISO 4063,
materiály skupiny 1.1 a 1.2 podľa TNI CEN ISO/TR 15608,
hrúbky zváraných materiálov v rozsahu schválených protokolov WPQR a v rozsahu kvalifikácie zváračov.
03.12.2021
Zv – 33/2018

Železničné stavby, a.s. Košice

Južná trieda 66
040 01 Košice

Toto oprávnenie platí na zváranie koľajníc pre spoločnosť Železničné stavby, a.s. Košice.Podmienky upresňujúce rozsah:
– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou firmy Elektrothermit Essen, metódami SoWoS, SkV, SkV-L 75, LSV, SRZ, SoW-5
– zváranie koľajníc technológiou RAILTECH INTERNATIONAL AP, PLA,
– zváranie koľajníc stykovou odtavovacou metódou pojazdnými súpravami typu PRSM – 3
– zváranie a naváranie koľajníc technológiou ESAB – elektrickým oblúkom obalenými elektródami,
– naváranie a opravy zváraním odliatkov srdcoviek z materiálu Mn ručne elektrickým oblúkom bez predohrevu,
– naváranie a opravy zváraním odliatkov srdcoviek z bainitickej ocele Lo8CrNiMo ručne elektrickým oblúkom ,
– naváranie srdcoviek, jazykov a súčastí výhybiek elektrickým oblúkom podľa schválených technologických postupov,
– naváranie slúžiace na odstránenie necitlivosti bočníkov podľa schváleného technologického postupu (výplňové naváranie),
– naváranie prídržných koľajníc a prídržných dosiek vo výhybkách,
– naváranie oceľového materiálu železničného zvršku – uzávery výhybkových konštrukcií,
– zváranie koľajníc rôznych tvarov používaných na ŽSR vrátane žliabkových a blokových koľajníc elektrickým oblúkom plnenou elektródou s vlastnou ochranou „Innershield“ materiál:
– koľajnice tvaru: 60 E1, 60 E2, 49 E1, R 65, S 49, T, NT 1, NT 3, PH 37 a ostatné tvary schválené pre použitie na tratiach ŽSR a mestských električkových koľajniciach DP
– akosti podľa UIC 860 – trieda ocele R 260, R 320 Cr, R 350 HT, R 400
03.12.2021
Zv – 1/2019

SOR Libchavy spol. s r.o.

Dolní Libchavy 48
561 16 Libchavy
Česká republika

Oprávnenie platí pre zváranie trolejbusov (dráhových vozidiel) a je v súlade s ustanoveniami podľa EN ISO 3834-2
– výroba, údržba a opravy trolejbusov v dielenských podmienkach firmy SOR Libchavy spol. s r.o., Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy,
– údržba a opravy trolejbusov v miestach montáže prevádzkovateľov trolejbusov.
135 (MAG), 141 (TIG)  
10.1.2022
Zv – 3/2019

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.

Môťovská cesta 259/11
960 03 Zvolen

Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a električiek a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008.

  • nové konštrukcie, zmeny a opravy železničných koľajových vozidiel, električiek a ich súčastí.
11.03.2022
Zv – 4/2019

Pars nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk
Česká republika

Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008.

  • vývoj, konštrukcie, výroba, modernizácia, opravy a rekonštrukcie železničných koľajových vozidiel a ich súčastí.
21.03.2022
Zv – 5/2019

MTH REMONT, s.r.o.
Vranov nad Topľou

Duklianskych hrdinov 1129/46
093 01 Vranov nad Topľou

zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008.
– nové konštrukcie, zmeny a opravy  železničných koľajových vozidiel.
15.04.2022
Zv – 6/2019 Pars Komponenty s.r.o.

Malá strana 451, Butovice
742 13 Studénka
Česká republika

Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1 podľa EN 15085-2.
Rozsah oprávnenia : 131(MIG), 141(TIG), 135 (MAG)

20.03.2020
Zv – 7/2019

ŠKODA ELECTRIC a.s.

Tylova 1/57
30128 Plzeň
Česká republika
zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008 a pre zváranie električiek a trolejbusov.
– nové konštrukcie, zmeny a opravy železničných koľajových vozidiel, električiek, trolejbusov a ich súčastí
02.05.2022
Zv – 8/2019

Loco TRADE s.r.o.

Československej armády 29
934 01 Levice
zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 3 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008.
– opravy železničných koľajových vozidiel
06.05.2022
Zv – 9/2019

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Rožňavská 1
832 72 Bratislava
zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008,
zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií a je v súlade s triedou zhotovenia konštrukcií EXC2 podľa ustanovení STN EN 1090-2.
14.05.2022
Zv – 10/2019

ŽOS Trnava, a.s.

Koniarekova 19
917 21 Trnava
zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008.
– nové konštrukcie, zmeny a opravy  železničných koľajových vozidiel a ich súčastí.
07.05.2022
Zv – 11/2019

ŽOS Trnava, a.s.

Koniarekova 19
917 21 Trnava
zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií a je v súlade s triedou zhotovenia konštrukcií EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2:2019.
– výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie
07.05.2022
Zv – 12/2019

BZS MACHINERY s.r.o.

Mlýnská 679/14
743 01 Bílovec
Česká republika
zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008.
nové konštrukcie, zmeny a opravy  železničných koľajových vozidiel
15.05.2022
Zv – 10/2019

KORAMEX a. s.

Pražská 268,     Sušice II,               342 01 Sušice,   Česká republika zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008.
Prevádzky: Pražská 268, Tedražice 79, Čejkovy 85
31.07.2022
Zv – 13/2019

ČKD Kutná Hora, a.s.

Karlov 197
284 01 Kutná Hora  Česká republika
zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008.
– nové konštrukcie, zmeny a opravy železničných koľajových vozidiel a ich súčastí.
15.05.2022
Zv – 14/2019

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8
813 61 Bratislava
zváranie koľajníc odtavovacím stykovým zváraním pojazdnou zváračskou súpravou PRSM 4 podľa technologického postupu č.: 24310-3/2019/O430 s účinnosťou od 15.05.2019,materiál:
koľajnice tvaru: 49 E1, 60 E1 (E2), R 65
akosť podľa STN EN 13674-1 +A1 – trieda ocele R 220, R260 a R260Mn,zváranie koľajníc pre spoločnosť:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava ( ŽSR ),
Oblastné riaditeľstvo ( OR ) Trnava,
Sekcia železničných tratí a stavieb ( SŽTS )
Stredisko miestnej správy a údržby ( SMSÚ ) Nové Zámky,
Mechanizačno-dopravné stredisko ( MDS ), Volkerova 2, Nové Zámky.
06.06.2022
Zv – 15/2019

Ferro industrial s.r.o.

067 01 Radvaň nad Laborcom 74 zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 3 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008,
Opravovňa nákladných vozňov Košice, Puškinova 3 040 01 Košice
26.06.2022
Zv – 16/2019

FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s.

U Přivaděče 1315/3, Černice, 326 00 Plzeň, Česká republika zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008.
nová výroba, zmeny a opravy  železničných koľajových vozidiel a ich súčastí
13.06.2022
Zv – 17/2019

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vstupný areál
U. S. Steel
044 54 Košice
Oprávnenie platí na zváranie koľajníc na vlečke pre spoločnosť:
U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Divízny závod Doprava prevádzka – Údržba dopravy
Podmienky upresňujúce rozsah:
aluminotermické zváranie koľajníc technológiou RAILTECH INTERNATIONAL metódami PLA 25 a  PLA 68, podľa schváleného technologického postupu č.: 22088/2017/O430,
materiál: koľajnice tvaru: 49 E1, 60 E1 (E2), R 65, T,
akosť podľa UIC 860 – trieda ocele 700, 800, 900A, 900B, 1100,
10.07.2022
Zv – 19/2019

TSS GRADE, a.s.

Dunajská 48
811 08 Bratislava
Rozsah zvárania koľajníc:
– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou firmy Elektrothermit Essen, metódami SoWoS, SkV, SkV-L 75, SRZ, SoW-5,
– zváranie koľajníc technológiou RAILTECH INTERNATIONAL PLA, VG2 HH, HT,
– zváranie a naváranie koľajníc technológiou ESAB – elektrickým oblúkom obalenými elektródami
– naváranie opotrebovaných jazykov výhybiek ručne elektrickým oblúkom technológiou ESAB,
– zváranie široko pätných koľajníc ručne elektrickým oblúkom technológiou firmy ESAB,
– naváranie a opravy zváraním odliatkov srdcoviek z materiálu Mn ručne elektrickým oblúkom bez predohrevu
– naváranie a opravy zváraním odliatkov srdcoviek z bainitickej ocele Lo8CrNiMo ručne elektrickým oblúkom,
– naváranie žliabkových koľajníc elektrickým oblúkom pod tavivom bez predohrevu technológiou KMT International, s. r. o., Ostrava,
– zváranie žliabkových a blokových koľajníc elektrickým oblúkom v koľajisku technológiou firmy ESAB,
– zváranie koľajníc elektrickým oblúkom rúrkovým drôtom INNERSCHIELD, materiál: – koľajnice tvaru: 60 E1, 60 E2, 49 E1, R 65, S 49, T , NT 1, NT 3 a ostatné tvary schválené pre použitie na tratiach ŽSR a Dopravných podnikoch
22.07.2022
Zv – 20/2019

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Olejkárska 1
814 52 Bratislava
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel – električiek a trolejbusov  a je v súlade s ustanoveniami podľa EN ISO 3834-2,  STN EN 15085-2.
Oblasť použitia a rozsah zvárania :  údržba, zmeny a opravy  električiek a trolejbusov.
28.08.2022
Zv – 21/2019

HSS ENGINEERING, s.r.o.

Jasná 2
917 01 Trnava

Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich časti a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008 11.09.2022
Zv – 22/2019

TATRALIFT a. s.

Poľná 4
060 01 Kežmarok

na zváranie oceľových mostom podobných dráhových konštrukcií a strojnotechnologických podsystémov lanových dráh 07.11.2022
Zv –  23/2019

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8
813 61 Bratislava

Toto oprávnenie platí pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava ( ŽSR ), vnútornú organizačnú jednotku Mostný obvod, Pri plynárni č.1, 041 50 Košice na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.
Oblasť Košice – trieda zhotovenia EXC2 podľa ustanovení STN EN 1090-2+A1:2011
Oblasť Bratislava – trieda zhotovenia EXC3 podľa ustanovení STN EN 1090-2+A1:2011 Oblasť použitia: výroba, montáž, opravy  a rekonštrukcie.
24.04.2021
2020
Zv – 01/2020 EKOSYSTÉMY, s.r.o. Ul. Matice Slovenskej 10
971 01 Prievidza
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich časti a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008.
Miesto vykonávania žiadaných činností: areál HBP, a.s. časť Baňa Cígeľ, 972 05 Sebedražie
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1 podľa EN 15085-2. Oblasť použitia: zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí.
31.01.2023
Zv – 02/2020 ŽELOS, spol. s r.o. Staničná 7
917 00 Trnava
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008.
Miesto vykonávania žiadaných činností: ŽELOS, spol. s r.o. Trnava, Staničná 7, 917 00 Trnava.
31.01.2023
Zv – 03/2020 Otavské strojírny a.s. Horažďovice Strakonická 365 PSČ 34101
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008.
Miesta vykonávania žiadaných činností:
Otavské strojírny a.s.
Strakonická 365
341 01 Horažďovice, Česká republika
Otavské strojírny a.s.
U Kapličky 303
342 01 Sušice, Česká republika
03.02.2023
Zv – 04/2020 GETRA a.s. Vstupný areál
U.S. Steel
044 54 Košice
Oprávnenie platí na zváranie a naváranie koľajníc na tratiach ŽSR a na vlečke U.S. Steel s.r.o. Košice.
Rozsah zvárania koľajníc:
– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou firmy Elektrothermit Essen, metódami SoWoS, SkV, SkV-L 75, schválenou ŽSR pod č. 22436/2017/O430-2,
– renovácia opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc ručne elektrickým oblúkom technológiou ESAB, schválenou ŽSR pod č. 1155/96-O430,
– zváranie a naváranie na železnici technológiou ESAB, schválenou ŽSR pod č. 1155/96 a pod č. 1482/97/O430
28.02.2023
Zv – 05/2020 DAKO-CZ, a.s. Josefa Daňka 1956 538 43 Třemošnice Česká republika Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich dielov v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008
oblasť použitia: zmeny a opravy  dielov ŽKV ( brzdy a brzdové systémy)
12.03.2023
Zv – 06/2020 Vagonka Louny a.s. Husova 402
440 01 Louny
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 1 19.03.2023
Zv – 07/2020 RVS, spol. s r.o. Moravská 1668/13A
020 01 Púchov
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 3
oblasť použitia: zmeny a opravy  jednoduchých častí ŽKV
Miesto vykonávania žiadaných činností: areál firmy Považská cementáreň, a.s. Ladce, Ul. Janka Kráľa, 018 63 Ladce
20.03.2023
Zv – 08/2020 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Emila Škody 2922/1
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 1 a STN EN ISO 3834-2:2006 23.03.2023
Zv – 09/2020 Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa
018 63 Ladce
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 3.
oblasť použitia: opravy jednoduchých častí ŽKV pri ich údržbe – malá prevádzka
07.04.2023
Zv – 10/2020 FRESO comp., s.r.o. Matiční 8
Butovice
742 13 Studénka Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 1. 07.04.2023
Zv – 11/2020 SKD TRADE, a.s. Kolbenova 917/5d
190 00 Praha 9 – Vysočany
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie súčastí železničných koľajových vozidiel (ŽKV) v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 1. 25.05.2023
Zv – 12/2020 TAVROS a.s. P. O. Hviezdoslava 721
010 01 Žilina
Oprávnenie platí pre zváranie koľajníc v rozsahu:
Aluminotermické zváranie koľajníc technológiou spoločnosti PANDROL metódou PLA.
Zváranie a naváranie materiálu železničného zvršku elektrickým oblúkom podľa nasledujúcich smerníc a postupov schválených Železnicami Slovenskej republiky (ďalej len „ŽR“):
– Zváranie a naváranie koľajníc elektrickým oblúkom technológiu spoločnosti ESAB podľa smerníc ŽR č 1155/96-O430 zo dňa 01.03.1996 a 1482/97-O430 zo dňa 09.06.1997.
– Renovácia opotrebených srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc podľa smernice ŽR č 1155/96-O430 zo dňa 18.07.1996.
– Naváranie srdcoviek elektrickým oblúkom mimo koľajiska podľa smernice ŽR č 695/98-O430 zo dňa 06.07.1998.
– Naváranie jazykov elektrickým oblúkom podľa technologického postupu ŽR TP-NA- 06/97.
27.5.2023
Zv – 13/2020 TEMPRA, s.r.o. Cesta ku Smrečine 5
974 01 Banská Bystrica
Oprávnenie platí pre zváranie koľajníc.
Rozsah zvárania koľajníc:
– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou RAILTECH INTERNATIONAL AP, PLA metódou VG2 HH, HT,
– zváranie a naváranie koľajníc elektrickým oblúkom technológiou firmy ESAB podľa smerníc ŽSR č. 1155/96-O430 zo dňa 01.03.1996 a č. 1482/97-O430 zo dňa 09.06.1997,
– renovácia opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc podľa smerníc ŽSR č. 1155/96-O430 zo dňa 01.03.1996,
– naváranie srdcoviek elektrickým oblúkom mimo koľajiska podľa smerníc ŽSR č. 695/98-O430 zo dňa 18.07.1996,
– naváranie jazykov elektrickým oblúkom podľa technologického postupu ŽSR TP -NA-06/97,
– naváranie srdcoviek z bainitickej ocele Lo8CrNiMo elektrickým oblúkom podľa TP č.132-SK,
– naváranie srdcoviek z materiálu Mn 13 elektrickým oblúkom podľa TP č.94-SK zo dňa 01.01.2011,
18.6.2023
Zv – 14/2020 TRANSSERVIS, a.s. Košice Rozvojová 2
040 11 Košice – mestská časť Juh
Oprávnenie platí pre zváranie koľajníc.
Rozsah zvárania koľajníc:
aluminotermické zváranie koľajníc technológiou RAILTECH INTERNATIONAL metódami PLA 25, PLA 68, PLA 25 CJ a SRG,
zváranie a naváranie materiálu železničného zvršku elektrickým oblúkom podľa nasledovných smerníc a postupov schválených na Železniciach Slovenskej republiky (ďalej len „ŽR“):
– zváranie a naváranie koľajníc elektrickým oblúkom technológiou firmy ESAB podľa smerníc ŽR č 1155/96-O430 zo dňa 01.03.1996 a č 1482/97-O430 zo dňa 09.06.1997,
– renovácia opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc podľa smernice ŽR č 1155/96-O430 zo dňa 01.03.1996,
– naváranie srdcoviek elektrickým oblúkom mimo koľajiska podľa smernice ŽSR č 695/98-O430 zo dňa 06.07.1998,
– naváranie opotrebených jazykov výhybiek ručne elektrickým oblúkom technológiou firmy ESAB podľa technologického postupu ŽR č 429/97-O430 zo dňa 17.06.1997 a TP -NA-06/97
01.7.2023
Zv – 15/2020 SaZ s.r.o. Koupelní 3908/6
695 01 Hodonín
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 1 01.07.2023
Zv – 16/2020 CZ LOKO, a.s. Semanínská 580
560 02 Česká Třebová
Česká republika
Oprávnenie platí na zváranie dráhových vozidiel.
Rozsah:
zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa  STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 1 a STN EN ISO 3834-2:2006.
12.08.2023
Zv – 17/2020 GJW Praha spol. s r.o. Medzitraťová 137
198 21 Praha 9 – Hloubětín
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie koľajníc.
Rozsah zvárania koľajníc:
– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou spoločnosti Elektro-Thermit ESSEN metódami SoWoS, SkV a Sk V-L75 v zmysle technologického postupu schváleného Železnicami Slovenskej republiky (ďalej len „ŽR“) pod číslom 22436/2017/O430 dňa 22. 05. 2017,
– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou spoločnosti Pandrol metódami AP25, PLA25, PLA68 v zmysle technologického postupu schváleného ŽR pod číslom 22088/2017/O430 dňa 15. 06. 2017,
– naváranie opotrebovaných koľajníc, srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc poloautomatom plnenou elektródou s vlastnou ochranou podľa technologického postupu schváleného ŽR pod číslom 1155/96-O430 dňa 01. 03. 1996,
– odtavovacie stykové zváranie koľajníc mobilnou zváracou súpravou KSM 005 DAF CF 440, so zváracou hlavicou K922-001 chválené na ŽR pod č. j.: 21313-2/2017-O430 dňa 28.04.2017
27.07.2023
Zv – 18/2020 ROKO TREIN s.r.o. Tovární 773
742 13 Studénka
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 1. 28.07.2023
Zv – 19/2020 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. Račianska 162
831 54 Bratislava
Oprávnenie platí pre zváranie koľajníc – privarovanie malých koľajových skriniek (MKS) k päte električkovej koľajnice. 04.08.2023
Zv – 20/2020 Stadler Bussnang AG Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang
Švajčiarsko
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich časti a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008. 04.08.2023
Zv – 21/2020 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Kvačalova 2
011 40 Žilina
Oprávnenie platí pre zváranie trolejbusov (dráhových vozidiel) malého rozsahu pri ich údržbe a opravách, v dielenských podmienkach areálu Dopravného podniku mesta Žilina s.r.o., Kvačalova č. 2, 011 40 Žilina. 11.08.2023
Zv – 22/2020 SLOV-DEPO, s.r.o. Andreja Žarnova 1
917 01 Trnava
Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 3 a podľa STN EN ISO 3834-4:2005. 20.08.2023
Zv – 23/2020 MSV Metal Studénka, a.s. R. Tomáška 859
742 13 Studénka
Česká republika
Oprávnenie platí na zváranie dráhových vozidiel
Rozsah:
zváranie podskupín železničných koľajových vozidiel v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 1.
18.09.2023
Zv – 24/2020 TATRAVAGÓNKA a. s. Štefánikova 887/53
058 01 Poprad
Oprávnenie platí na zváranie dráhových vozidiel.
Rozsah:
zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2008.
10.09.2023
Zv – 25/2020 FERRMONT, a.s. Trenčianska 1320/89
020 01 Púchov
Oprávnenie platí na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.
Rozsah:
Zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, trieda zhotovenia EXC 3 podľa ustanovení STN EN 1090-2+A1:2011.
14.10.2023
Zv – 26/2020 CHEMSTROJ, s.r.o. Priemyselná 720
072 22 Strážske
Rozsah:
zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN ISO 3834-2:2006 a STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 1.Miesta prevádzok na vykonávanie určených činností:
– CHEMSTROJ, s.r.o., areál spoločnosti Chemko, a. s. Slovakia, Priemyselná 720, 072 22 Strážske,
– CHEMSTROJ, s.r.o., areál spoločnosti FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky.
05.11.2023
Zv – 27/2020 Swietelsky – Slovakia
spol. s r. o.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
Rozsah zvárania koľajníc: Aluminotermické zváranie koľajníc technológiou spoločnosti Pandrol metódami PLA25, PLA68 v zmysle technologického postupu schváleného ŽSR pod číslom 22088/2017/O430 dňa 15. 06. 2017;
materiál:
– koľajnice tvaru: 60E1, 60E2, 49E1, R65, 49E1, T, A
– akosti podľa UIC 860, trieda ocele R 260, R 320Cr, R 350HT, R 400 HT
spôsob zvárania podľa STN EN ISO 4063: 71 (aluminotermické zváranie)
13.11.2023
Zv – 28/2020 OKV, spol. s r.o. Kratinova 52 036 01 Martin Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL3 podľa EN 15085-2
Oblasť použitia: zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí.
23.11.2023
2021
Zv – 01/2021 LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o. Kopčianska 21
851 01 Bratislava
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL3 podľa EN 15085-2:2008
08.01.2024
Zv – 02/2021 Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o. Kojetínská 3109/73a
Přerov I-Město
750 02 Přerov
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1 podľa EN 15085-2:2008
14.01.2024
Zv – 03/2021 U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál
U. S. Steel
044 54 Košice
Miesto vykonávania žiadaných činností:
U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Divízny závod Doprava
prevádzka – Údržba dopravy
Rozsah:
Oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 2.
09.02.2024
Zv – 04/2021 RENOWELD a.s. Hudcova 390/74
Medlánky
612 00 Brno
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajníc v rozsahu:
– zváranie koľajníc mestských dráh ručne elektrickým oblúkom,
-naváranie oceľového materiálu železničného zvršku mestských dráh ručne elektrickým oblúkom,
-naváranie oceľového materiálu železničného zvršku mestských dráh automatom
pod tavivom,
-zváranie koľajníc trubičkovým drôtom (plnenou elektródou).
10.03.2024
Zv – 05/2021 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Rozsah:
– zváranie pri opravách železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 1.
Miesta vykonávania určených činností:
Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), Oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia železničných tratí a stavieb, Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice.
17.02.2024
Zv – 06/2021 DMG, s.r.o. Školská 470
956 12 Preseľany
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1 podľa EN 15085- 2:2008.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
DMG, s.r.o., Školská 470, 956 12 Preseľany – pracovisko Koniarovce 257.
11.03.2024
Zv – 07/2021 ŠKODA VAGONKA a.s. 1. máje 3176/102 Moravská Ostrava
703 00 Ostrava
Česká republika
Rozsah:
zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 1.
01.02.2024
Zv – 08/2021 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602
010 01 Žilina
Oprávnenie platí pre zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá triede zhotovenia EXC3 v zmysle STN EN
1090-2:2020.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
STREICHER SK, a.s., Hruštiny 602, 010 01 Žilina
24.03.2024
Zv – 09/2021 RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. Štiavnička 190
PSČ 034 01
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1 podľa EN 15085-2:2008.
Miesto vykonávania žiadaných činností: Štiavnička 190, PSČ 034 01
31.03.2024
 
Aktualizované 03/2021

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia