DOPRAVNÝ ÚRAD

Kontakty

Pracoviská divízie dráh a dopravy na dráhach
Pracovisko Bratislava Pracovisko Žilina Pracovisko Košice
Prístavná 10 Horný Val 28 Slovenskej jednoty 8
Bratislava Žilina Košice

Všetky poštové zásielky smerujte výhradne na adresu sídla Dopravného úradu:

Dopravný úrad
Divízia dráh a dopravy na dráhach
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
Slovenská republika

Poštové zásielky adresované na jednotlivé pracoviská divízie dráh a dopravy na dráhach nebudú doručené a budú vrátené späť odosielateľovi.

Kontakty na jednotlivých zamestnancov divízie dráh a dopravy na dráhach nájdete v telefónnom zozname.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia