DOPRAVNÝ ÚRAD

Špeciálne dráhy

Dopravný úrad je v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v oblasti špeciálnych dráh:

a) bezpečnostným orgánom – dohliada na bezpečnosť na špeciálnych dráhach, vydáva preukazy na vedenie hnacích vozidiel špeciálnych dráh a

b) regulačným orgánom – vydáva povolenia na prevádzkovanie špeciálnych dráh.

V súlade so zákonom č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov plní Dopravný úrad v oblasti dopravy na špeciálnych dráhach funkcie:

a) licenčného orgánu – udeľuje licencie na prevádzkovanie dopravy na špeciálnych dráhach a

b) bezpečnostného orgánu – dohliada na bezpečnosť v doprave na špeciálnych dráhach.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia