DOPRAVNÝ ÚRAD

Bezpečnostné povolenia

Bezpečnostné povolenie je rozhodnutie Dopravného úradu ako bezpečnostného orgánu, ktoré je podmienkou na správu a prevádzku železničných tratí manažérom infraštruktúry.

ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2019/780 o praktických dojednaniach na vydávanie bezpečnostných povolení pre manažérov infraštruktúry, si môžete pozrieť Filetype icontu.

Bezpečnostné povolenie obsahuje schválenie:

a) systému riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry a
b) opatrení prijatých manažérom infraštruktúry na splnenie osobitných požiadaviek nevyhnutných na bezpečné projektovanie, údržbu a prevádzku železničnej infraštruktúry a na prevádzku systému riadenia a zabezpečenia vlakov a návestenia.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia