DOPRAVNÝ ÚRAD

Zoznam poverení a oprávnení

POVERENIA na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností a na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach vydané Dopravným úradom v súlade s § 103 ods. 2 písm. g) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach povereným právnickým osobám:


OPRÁVNENIA na výkon určených činností vydané Dopravným úradom v súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach:

Spätná väzba pre návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia