DOPRAVNÝ ÚRAD

Kritériá pre uznávanie skúšajúcich rušňovodičov

Dopravný úrad ako bezpečnostný orgán v súlade s § 30 ods. 6 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov spoločných rokovaní s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v zmysle rozhodnutia Komisie č. 2011/765/EÚ  o kritériách uznávania stredísk odbornej prípravy zúčastňujúcich sa na odbornej príprave rušňovodičov, o kritériách uznávania skúšajúcich pracovníkov rušňovodičov a o kritériách organizácie skúšok v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2007/59/ES určuje kritériá pre uznávanie skúšajúcich, ktorí skúšajú rušňovodičov, overujú odbornú spôsobilosť uchádzačov o prácu rušňovodičov alebo rušňovodičov žiadajúcich o certifikáciu v zmysle § 30 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov v rozsahu určených všeobecných znalostí, znalostí o koľajových vozidlách a železničnej infraštruktúre.

 

Spätná väzba od návštevníkov

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia