DOPRAVNÝ ÚRAD

Uznávanie skúšajúcich rušňovodičov

Dopravný úrad ako bezpečnostný orgán v súlade s § 30 ods. 6 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, v zmysle rozhodnutia Komisie č. 2011/765/EÚ o kritériách uznávania stredísk odbornej prípravy zúčastňujúcich sa na odbornej príprave rušňovodičov, o kritériách uznávania skúšajúcich pracovníkov rušňovodičov a o kritériách organizácie skúšok v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2007/59/ES určil kritériá výberu skúšajúcich, ktorí skúšajú rušňovodičov, overujú odbornú spôsobilosť uchádzačov o prácu rušňovodičov alebo rušňovodičov žiadajúcich o certifikáciu v zmysle § 30 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov v rozsahu určených všeobecných znalostí, znalostí o koľajových vozidlách a železničnej infraštruktúre.

V záujme zjednodušenia predkladania žiadostí vypracoval Dopravný úrad postup, v ktorom bližšie vysvetľuje žiadateľom spôsob, akým je možné predkladať žiadosti o uznanie skúšajúceho.

Filetype iconPostup pre uznávanie skúšajúcich rušňovodičov

Filetype iconF053-D Žiadosť o uznanie skúšajúceho

Filetype iconF054-D Vyhlásenie o nestrannosti

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia