DOPRAVNÝ ÚRAD

Bezpečnostné osvedčenia

Bezpečnostné osvedčenie je rozhodnutie Dopravného úradu ako bezpečnostného orgánu, ktoré je podmienkou prístupu železničného podniku na železničnú sieť. Bezpečnostné osvedčenie sa môže vzťahovať na celú železničnú sieť, alebo len na niektorú jej časť.

Vydanie bezpečnostného osvedčenia potvrdzuje, že železničný podnik zaviedol systém riadenia bezpečnosti a že je spôsobilý spĺňať požiadavky uvedené v technických špecifikáciách interoperability a v právnych aktoch Európskeho spoločenstva, ako aj v národných bezpečnostných predpisoch, a teda že je schopný kontrolovať všetky riziká a zaručiť bezpečnú dopravu v železničnej sieti.

Bezpečnostné osvedčenie potvrdzuje schválenie

a) systému riadenia bezpečnosti železničného podniku a
b) opatrení prijatých železničným podnikom na splnenie špecifických požiadaviek potrebných na bezpečnú dopravu v železničnej sieti.

Bezpečnostný orgán je príslušný na udelenie

a) bezpečnostného osvedčenia železničnému podniku, ktorý začal svoju prvú prevádzku dopravy v Slovenskej republike, a
b) dodatočného bezpečnostného osvedčenia železničnému podniku, ktorý plánuje v Slovenskej republike poskytovať dopravné služby.

Bezpečnostné osvedčenie vydané v inom členskom štáte platí pre rovnocenné dopravné služby v existujúcom železničnom systéme. Dodatočné bezpečnostné osvedčenie platí len pre územie Slovenskej republiky.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia