DOPRAVNÝ ÚRAD

Medzinárodné orgány a inštitúcie

Dopravný úrad ako regulačný orgán pre železničné dráhy v Slovenskej republike má prostredníctvom svojich vykonávaných činností zastúpenie v rôznych medzinárodných orgánoch a inštitúciách:

ako člen Európskej siete železničných regulačných orgánov, ktorej koordinátorom je Európska komisia, generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu

ako člen Združenia nezávislých železničných regulačných orgánov IRG-Rail

ako člen pracovnej skupiny orgánov dohľadu nad dodržiavaním práv cestujúcich v železničnej preprave

        ako člen siete ekonomických regulátorov NER pri OECD 

Spätná väzba pre návštevníkov 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia