DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

Zmena od 1. júla 2018

Vystavovanie dokladu o odbornej spôsobilosti pre odbornosť podľa § 27 Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení vyhlášky 205/2010 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach budú vystavovať poverené právnické osoby s platným rozhodnutím Dopravného úradu o overovaní vedomosti a vystavovaní dokladu.


 

Zmena od 1. decembra 2015

Dňa 1. decembra 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 259/2015 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okrem iného sa v § 103 písmeno i) uvádzajú nové kompetencie Dopravného úradu:
i) poveruje právnické osoby

  1. posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení okrem určených technických zariadení lanových dráh,
  2. overovaním splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností okrem určených činností na zariadeniach lanových dráh,
  3. vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach.

V zmysle uvedeného budú všetky žiadosti na výkon uvedených činností podané po 1. decembri 2015 vrátené späť žiadateľovi.


 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia