DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

23. august 2017

Informácia o lome kolies

Spoločný sieťový sekretariát národných bezpečnostných orgánov vydal informáciu a návrh krátkodobých opatrení týkajúcich sa lomu kolies určitých typov dvojkolesí používaných na nákladných vozňoch. Viac informácii v prílohe.

Filetype iconLomy kolies – informácia a návrh krátkodobých opatrení

9. august 2016

Oznam o začatí vyšetrovania

Chorvátska republika, Agentúra pre vyšetrovanie nehôd v leteckej, námornej a železničnej doprave – Oddelenie vyšetrovania nehôd v železničnej doprave začína vyšetrovanie nehody.

Filetype iconcelý list – Agentúra pre vyšetrovanie nehôd v leteckej, námornej a železničnej doprave, Chorvátska republika 

10. máj 2016

Bezpečnostné upozornenie – vykoľajenie vlaku v železničnej stanici Mondane, Francúzsko

Dňa 24. apríla 2016 došlo pri posune v železničnej stanici Mondane vo Francúzsku k vykoľajeniu nákladného vlaku. Príčinou vykoľajenia bolo poškodené dvojkolesie typu 42 mp inštalované na nákladnom vozni radu Laaes. Detailnejšie informácie vrátane sprievodnej fotodokumentácie, odporúčania a zoznamu takto dotknutých železničných vozňov nájdete v priloženej správe.

Filetype iconBezpečnostné upozornenie – vykoľajenie vlaku v železničnej stanici Mondane

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia