DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

18. jún 2018

Presadzovanie pozitívnej kultúry bezpečnosti na železniciach

Kultúra bezpečnosti znamená interakciu medzi požiadavkami systému riadenia bezpečnosti, ako ich ľudia vnímajú na základe svojich postojov, hodnôt a presvedčení a tým, čo skutočne robia, ako vidieť z jednotlivých rozhodnutí a správania.

Filetype iconPresadzovanie pozitívnej kultúry bezpečnosti na železniciach

23. august 2017

Informácia o lome kolies

Spoločný sieťový sekretariát národných bezpečnostných orgánov vydal informáciu a návrh krátkodobých opatrení týkajúcich sa lomu kolies určitých typov dvojkolesí používaných na nákladných vozňoch. Viac informácii v prílohe.

Filetype iconLomy kolies – informácia a návrh krátkodobých opatrení

9. august 2016

Oznam o začatí vyšetrovania

Chorvátska republika, Agentúra pre vyšetrovanie nehôd v leteckej, námornej a železničnej doprave – Oddelenie vyšetrovania nehôd v železničnej doprave začína vyšetrovanie nehody.

Filetype iconcelý list – Agentúra pre vyšetrovanie nehôd v leteckej, námornej a železničnej doprave, Chorvátska republika 

10. máj 2016

Bezpečnostné upozornenie – vykoľajenie vlaku v železničnej stanici Mondane, Francúzsko

Dňa 24. apríla 2016 došlo pri posune v železničnej stanici Mondane vo Francúzsku k vykoľajeniu nákladného vlaku. Príčinou vykoľajenia bolo poškodené dvojkolesie typu 42 mp inštalované na nákladnom vozni radu Laaes. Detailnejšie informácie vrátane sprievodnej fotodokumentácie, odporúčania a zoznamu takto dotknutých železničných vozňov nájdete v priloženej správe.

Filetype iconBezpečnostné upozornenie – vykoľajenie vlaku v železničnej stanici Mondane

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia