DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

Dňa 6. júna 2021 nadobudlo účinnosť  nové nariadenie (EÚ) č. 2021/782 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave, ktoré nahradí spomínané existujúce nariadenie a bude sa uplatňovať od 7. júna 2023.

Filetype iconNariadenie 2021/782 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave

• Dňa 1. januára 2024 nadobudol účinnosť Zákon č. 332/2023 o verejnej a osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súčasnej dobe Ministerstvo dopravy SR pripravuje vykonávacie právne predpisy, ktorých súčasťou budú aj podrobnosti regulácie cestovného v železničnej doprave. Výnosy vydané ÚRŽD zverejnené na webovom sídle DÚ zostávajú do tej doby v platnosti.

Filetype iconZákon č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 

 

 

 

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia