DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

16.8.2018

Oznámenie Dopravného úradu o zverejnení informácie Európskej komisie o právach cestujúcich po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ).

Na základe oznámenia Európskej komisie, generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu zo dňa 27. februára 2018 o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, právne predpisy EÚ o právach cestujúcich v železničnej doprave zostávajú v platnosti pre železničné služby na území EÚ aj po dni vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (od 30. marca 2019, 00:00h SEČ), za predpokladu, že železničný podnik je držiteľom licencie na poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach vydanej v súlade s článkom 17 smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2012/34/EU z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor.

 

Filetype iconNariadenie ktoré vydala EC v súvislosti s COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia