DOPRAVNÝ ÚRAD

Elektrické, zdvíhacie a dopravné zariadenia

Určené činnosti

V súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach sa určenými činnosťami rozumejú:

montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených technických zariadení elektrických, zdvíhacích a dopravných a

inšpekcie, zváranie a nedeštruktívne skúšanie strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení

Určené činnosti môžu vykonávať len fyzické osoby alebo právnické osoby na základe oprávnenia udeleného Dopravným úradom po overení splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností.
Overovanie splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností vykonáva Dopravný úrad alebo ním poverená právnická osoba.


Určené technické zariadenia

Revízie, inšpekcie, skúšky, obsluha určených technických zariadení v prevádzke, overovanie spôsobilosti určených technických zariadení, činnosti na určených technických zariadeniach elektrických, ich projektovanie a konštruovanie, zapletanie a opravy oceľových lán a zalievanie lanových koncoviek a spojok používaných na zariadeniach lanových dráh a kontrolu činnosti vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní môžu vykonávať len fyzické osoby s platným dokladom o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach.

Overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach vykonáva v súlade s § 18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach Dopravný úrad alebo ním poverená právnická osoba.

Doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach vydáva Dopravný úrad alebo ním poverená právnická osoba.


Subsystémy lanovkových zariadení podľa Nariadenia EÚ 2016/424

Filetype iconŠpecifikácia infraštruktúry a subsystémov lanovkových zariadení podľa Nariadenia EÚ 2016/424


PREVODOVÁ TABUĽKA – URČENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA ELEKTRICKÉ

205/2010 Z. z. (2010) 180/2020 Z. z. (2020)
E 1 E 1
E 2 E 2
E 3 E 3

E 3a

E 4 E 4
E 4a E 4a
E 5 E 5
E 6

E 6a

E 6
x E 6a
E 7 E 7
E 8 E 8
E 9 E 9
E 10 E 10
E 11 E 11
E 12 E 12
E 13 E 13

Prevodová tabuľka – určené technické zariadenia dopravné

205/2010 Z. z. (2010) 180/2020 Z. z. (2020)
D 1 D 1
D 2 X – vypustené
D 3 X – vypustené
D 4 X – vypustené
D 5 D 2
D 6 D 3
D 7 X – vypustené

Spätná väzba pre návštevníkov 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia