DOPRAVNÝ ÚRAD

Lanové dráhy

Dopravný úrad je v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v oblasti lanových dráh:

a) bezpečnostným orgánom – dohliada na bezpečnosť na lanových dráhach, vydáva preukazy na riadenie chodu lanovej dráhy a

b) regulačným orgánomvydáva povolenia na prevádzkovanie lanových dráh.

V súlade so zákonom č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov plní Dopravný úrad v oblasti dopravy na lanových dráhach funkcie:

a) licenčného orgánuudeľuje licencie na prevádzkovanie dopravy na lanových dráhach a

b) bezpečnostného orgánu – dohliada na bezpečnosť v doprave na lanových dráhach.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia