DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

30. september 2014

Pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Bratislave presťahované

Od 1. októbra 2014 nájdete pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Bratislave na novej adrese – na Prístavnej ul. č. 10 (predtým Miletičova ul. č. 19). Jednotlivým zamestnancom divízie dráh a dopravy na dráhach na pracovisku v Bratislave boli pridelené nové telefónne čísla. Pre aktuálne kontaktné informácie sledujte webové sídlo úradu v časti telefónny zoznam.

E-mailové adresy zostali nezmenené. Pre poštové zásielky však naďalej používajte výhradne adresu platnú pre Dopravný úrad – Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia