Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike

Dopravný úrad na svojom webovom sídle zverejňuje informácie týkajúce sa monitoringu hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike. Podrobnejšie informácie nájdete na tomto odkaze: monitorovacia správa 2019