Úprava hodinovej sadzby Dopravného úradu pri spolupráci so Železničnou agentúrou Európskej únie

S účinnosťou od 01. 05. 2023 upravuje Dopravný úrad hodinovú sadzbu pri spolupráci so Železničnou agentúrou Európskej únie na 78,00€ s účtovacím intervalom 0,5 hod. Nová hodinová sadzba sa bude uplatňovať na všetky žiadosti doručené prostredníctvom systému jednotného miesta kontaktu od 01. 05. 2023 v prípadoch, v ktorých je bezpečnostným certifikačným orgánom Železničná agentúra EÚ. Viac informácií nájdete na tejto stránke.