Verejné stretnutia so sektorovými organizáciami

Stránka venovaná informáciám z verejných stretnutí Dopravného úradu so sektorovými organizáciami

Stretnutie dopravcov 2024 dňa 2. mája 2024 v Strečne

Informácie a prezentácie zo Stretnutia dopravcov 2024 dňa 2. mája 2024

Stretnutie ZVKV v dňoch 29.-30. apríla 2024

Informácie a prezentácie zo stretnutia ZVKV v dňoch 29.-30. apríla 2024

Aktualizácia správnych poplatkov od 01. 04. 2024

Aktualizácia správnych poplatkov od 01. 04. 2024

Plán štátnych dozorov divízie dráh a dopravy na dráhach na rok 2024

Divízia dráh a dopravy na dráhach zverejňuje plán štátnych dozorov na rok 2024

Úprava hodinovej sadzby Dopravného úradu pri spolupráci so Železničnou agentúrou Európskej únie

Úprava hodinovej sadzby Dopravného úradu pri spolupráci so Železničnou agentúrou EÚ od 01. 05. 2023

Výročná správa o činnosti bezpečnostného orgánu za rok 2021

Výročná správa o činnosti bezpečnostného orgánu v železničnej doprave za rok 2021

Stratégia dohľadu divízie dráh a dopravy na dráhach do roku 2025

Divízia dráh a dopravy na dráhach zverejnila stratégiu dohľadu na obdobie do roku 2025

Vplyv COVID-19 na vývoj železničnej dopravy v roku 2020

Vplyv COVID-19 na vývoj železničnej dopravy v roku 2020

Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike

Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike