Výročná správa o činnosti bezpečnostného orgánu za rok 2021

Výročná správa o činnosti bezpečnostného orgánu v železničnej doprave za rok 2021

Stratégia dohľadu divízie dráh a dopravy na dráhach do roku 2025

Divízia dráh a dopravy na dráhach zverejnila stratégiu dohľadu na obdobie do roku 2025

Vplyv COVID-19 na vývoj železničnej dopravy v roku 2020

Vplyv COVID-19 na vývoj železničnej dopravy v roku 2020

Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike

Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike

Vyhodnotenie konzultácií s používateľmi služieb osobnej železničnej dopravy

Vyhodnotenie konzultácií s používateľmi služieb osobnej železničnej dopravy

Výročná správa o bezpečnosti za rok 2020

Podklady a usmernenie pre výročnú správu o bezpečnosti 2020

Vzor pre správne vypĺňanie harmonizovaného doplnkového osvedčenia

Vzor pre správne vypĺňanie harmonizovaného doplnkového osvedčenia

Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike

Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike

Príručka pre žiadateľov pre prácu so systémom Jednotného miesta kontaktu

Príručka pre žiadateľov pre prácu s OSS dostupná v českom jazyku

Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike

Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike