Plán štátnych dozorov divízie dráh a dopravy na dráhach na rok 2024

Divízia dráh a dopravy na dráhach zverejňuje plán štátnych dozorov na rok 2024

Úprava hodinovej sadzby Dopravného úradu pri spolupráci so Železničnou agentúrou Európskej únie

Úprava hodinovej sadzby Dopravného úradu pri spolupráci so Železničnou agentúrou EÚ od 01. 05. 2023

Výročná správa o činnosti bezpečnostného orgánu za rok 2021

Výročná správa o činnosti bezpečnostného orgánu v železničnej doprave za rok 2021

Stratégia dohľadu divízie dráh a dopravy na dráhach do roku 2025

Divízia dráh a dopravy na dráhach zverejnila stratégiu dohľadu na obdobie do roku 2025

Vplyv COVID-19 na vývoj železničnej dopravy v roku 2020

Vplyv COVID-19 na vývoj železničnej dopravy v roku 2020

Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike

Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike

Vyhodnotenie konzultácií s používateľmi služieb osobnej železničnej dopravy

Vyhodnotenie konzultácií s používateľmi služieb osobnej železničnej dopravy

Výročná správa o bezpečnosti za rok 2020

Podklady a usmernenie pre výročnú správu o bezpečnosti 2020

Vzor pre správne vypĺňanie harmonizovaného doplnkového osvedčenia

Vzor pre správne vypĺňanie harmonizovaného doplnkového osvedčenia

Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike

Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike