Vyhodnotenie konzultácií s používateľmi služieb osobnej železničnej dopravy

Filetype iconvyhodnotenie dotazníku za rok 2020