Certifikácia subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov

Dopravný úrad informuje všetkých držiteľov železničných nákladných vozňov a všetky subjekty zodpovedné za údržbu nákladných vozňov o zmenách v certifikácií subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov k 31. máju 2015.

Viac informácií v danej problematike získate kliknutím na nasledujúci odkaz.