Úprava hodinovej sadzby Dopravného úradu pri spolupráci so Železničnou agentúrou Európskej únie

Úprava hodinovej sadzby Dopravného úradu pri spolupráci so Železničnou agentúrou EÚ od 01. 05. 2023

Plán štátnych dozorov divízie dráh a dopravy na dráhach na rok 2023

Divízia dráh a dopravy na dráhach zverejňuje plán štátnych dozorov na rok 2023

Výročná správa o činnosti bezpečnostného orgánu za rok 2021

Výročná správa o činnosti bezpečnostného orgánu v železničnej doprave za rok 2021

Stratégia dohľadu divízie dráh a dopravy na dráhach do roku 2025

Divízia dráh a dopravy na dráhach zverejnila stratégiu dohľadu na obdobie do roku 2025

Výročná správa o bezpečnosti za rok 2020

Podklady a usmernenie pre výročnú správu o bezpečnosti 2020

Vzor pre správne vypĺňanie harmonizovaného doplnkového osvedčenia

Vzor pre správne vypĺňanie harmonizovaného doplnkového osvedčenia

Príručka pre žiadateľov pre prácu so systémom Jednotného miesta kontaktu

Príručka pre žiadateľov pre prácu s OSS dostupná v českom jazyku

Informácie k uplatňovaniu 4. železničného balíčka v Slovenskej republike

Uplatňovanie 4. železničného balíčka v SR od 16. júna 2020

Aktuálne informácie z oblasti dráh a dopravy na dráhach

Aktuálne informácie z oblasti dráh a dopravy na dráhach

Prezentácie z podujatia „Info Deň“ z 22. 01. 2020

Prezentácie z podujatia „Info Deň“ z 22. 01. 2020 sú dostupné