Výročná správa o bezpečnosti za rok 2020

Podklady a usmernenie pre výročnú správu o bezpečnosti 2020

Vzor pre správne vypĺňanie harmonizovaného doplnkového osvedčenia

Vzor pre správne vypĺňanie harmonizovaného doplnkového osvedčenia

Príručka pre žiadateľov pre prácu so systémom Jednotného miesta kontaktu

Príručka pre žiadateľov pre prácu s OSS dostupná v českom jazyku

Informácie k uplatňovaniu 4. železničného balíčka v Slovenskej republike

Uplatňovanie 4. železničného balíčka v SR od 16. júna 2020

Aktuálne informácie z oblasti dráh a dopravy na dráhach

Aktuálne informácie z oblasti dráh a dopravy na dráhach

Prezentácie z podujatia „Info Deň“ z 22. 01. 2020

Prezentácie z podujatia „Info Deň“ z 22. 01. 2020 sú dostupné

Informačný deň pre železničný sektor (22. 01. 2020)

Informačný deň pre železničný sektor (22. 01. 2020)

Postup na uznávanie orgánov pre posudzovanie rizík

Postup na uznávanie orgánov pre posudzovanie rizík

Uznávanie orgánov pre posudzovanie rizík zo strany Dopravného úradu

Uznávanie orgánov pre posudzovanie rizík zo strany Dopravného úradu

Pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Košiciach presťahované

Pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Košiciach presťahované