Skúšobná prevádzka rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 3 kV

Dopravný úrad vydal 13. novembra 2015 svoj súhlas na požiadavku Železníc Slovenskej republiky týkajúcej sa skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrickej energie hnacími dráhovými vozidlami do napájacej trakčnej jednosmernej sústavy 3 kV.

Viac informácií je možné nájsť v tomto článku.