Pokračovanie skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 3 kV

Dopravný úrad vydal 28. októbra 2016 svoj súhlas s predĺžením skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrickej energie hnacími dráhovými vozidlami prevádzkovanými na jednosmernom napäťovom systéme 3 kV ŽSR.

Viac informácií je možné nájsť v tomto článku.