Skúšobná prevádzka rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 25 kV 50 Hz

Dopravný úrad vydal svoj súhlas so skúšobnou prevádzkou rekuperácie elektrickej energie hnacími dráhovými vozidlami prevádzkovanými na striedavom napäťovom systéme 25 kV 50 Hz v úsekoch železničných tratí ŽSR medzi ŽST Pezinok a ŽST Trenčianska Teplá, medzi ŽST Galanta a ŽST Leopoldov a medzi ŽST Trnava a ŽST Sereď.

Viac informácii nájdete na tomto odkaze.