Presadzovanie pozitívnej kultúry bezpečnosti na železniciach

Kultúra bezpečnosti znamená interakciu medzi požiadavkami systému riadenia bezpečnosti, ako ich ľudia vnímajú na základe svojich postojov, hodnôt a presvedčení a tým, čo skutočne robia, ako vidieť z jednotlivých rozhodnutí a správania.

Filetype iconPresadzovanie pozitívnej kultúry bezpečnosti na železniciach