Informačný deň pre železničný sektor (22. 01. 2020)

Združenie vlastníkov a prevádzkovateľov súkromných koľajových vozidiel (skr. ZVKV) v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Dopravným úradom organizuje seminár Informačný deň – železničný sektor, ktorý sa uskutoční v stredu 22.1.2020 v Bratislave.

Témami sú 4. železničný balíček, údržba vozidiel, povoľovanie vozidiel a mnoho ďalších zaujímavých odborných oblastí z prostredia železničnej dopravy.

Bližšie informácie o programe:

Filetype iconPozvánka ZVKV (otvorí sa v novom okne)

Program je orientačný a bude priebežne aktualizovaný aj s časovým harmonogramom.

Účastnícky poplatok

Člen ZVKV: 0,- Eur

Nečlen ZVKV: 60,- Eur bez DPH

Vašu účasť vrátane ďalšieho zástupcu prosím nahlasujte v termíne do 31. 12. 2019.

Bližšie informácie a nahlasovanie zástupcov na adrese: zvkv@zvkv.sk príp. sekretariat@zvkv.sk