Nové nariadenie Európskej komisie v oblasti služieb v osobnej doprave

V rámci vykonávacích predpisov, ktoré spracováva Európska komisia pre európsky železničný priestor, bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 869/2014 z 11. augusta 2014 o nových službách osobnej železničnej dopravy.

Nariadenie špecifikuje kompetencie pre činnosť regulačného orgánu v oblasti posudzovania základného účelu prístupu železničného podniku v medzinárodnej osobnej železničnej doprave a posudzovania narušenia hospodárskej rovnováhy zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.

Viac o tejto téme si prečítate tu.