DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – kontajnery

Zoznam oprávnení na výkon určených činností vydaných Dopravným úradom v súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, oblasť kontajnery

Zoznam poverení
Ev. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA fy. ROZSAH OPRÁVNENIA PLATNOSŤ DO
K-01/2021 EKOSYSTÉMY, s.r.o. Ul. Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, revízií a skúšok kontajnerov ISO v rozsahu: K1 21.06.2024

Aktualizované 11/2022

 
Spätná väzba pre návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia