DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – zdvíhacie a dopravné zariadenia

Zoznam firiem vlastniacich doklad o odbornej spôsobilosti „OPRÁVNENIE“ na vykonávanie určených činností na UTZ zdvíhacích a dopravných podľa zákona o dráhach č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, príloha č.1, časť 1 a časť 4.

Ćíslo oprávnenia: Firma: Rozsah oprávnenia: Doba platnosti do:
Oprávnenia vydané v roku 2017
Z – 05/2017 Športcentrum Lučivná, s.r.o., Dvojkrížna 2
821 07 Bratislava
Vykonávanie:
Opráv, údržby a skúšok na UTZ dopravných podľa prílohy č. 1, časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z. v rozsahu D1:jednolanová obežná lanová dráha TATRAPOMA TS 2 Malá Lučivná
10.2.2020
Z – 06/2017 BETAMONT s.r.o., J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z: Z 1.5, Z 1.12, Z 1.15, Z 2.1 a Z 2.2.
9.3.2018
Z – 07/2017 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27
040 01 Košice
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z: D 2, D 3 a
D 4.
10.3.2020
Z – 08/2017 Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Olejkárska 1
814 52 Bratislava
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.2 a Z2.4.
8.2.2020
Z – 09/2017 Vincent Čigáš
Svinica 159, 044 45
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z: D 3, D4 a D5.Opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ dopravných v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z: D 2.
20.3.2020
Z – 10/2017 Ľuboš Jurík – „JURMAN“, Školská 173
922 42 Madunice
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z: Z 1.7.
7.4.2020
Z – 11/2017 Veronika Rusnačková – LIFTEX, Exnárova 6
040 22 Košice
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z: D 3, D4 a D5.
20.3.2020
Z – 12/2017 LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku
M. Pišúta 5
031 01 Liptovský Mikuláš
 Vykonávanie:

 1. revíznej činnosti a skúšok na technologických strojných a mechanických zariadeniach osobných lanových dráh D 1
 2. nedeštruktívne skúšania strojnotechnologických podsystémov lanových dráh v rozsahu podľa prílohy č.1 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z.z.:
 1. Mechanické zariadenia
  1. Stanice
  2. Trať
 1. Vozne
  1. Kabíny, sedačky, korby a unášacie zariadenia
  2. Závesy
  3. Uchytenia
 12.4.2020
Z – 13/2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7
080 06 Ľubotice
Vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z: Z1.12, Z1.13 a Z2.2.
17.3.2020
Z – 14/2017 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2
011 40 Žilina
Vykonávanie:
opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích a dopravných v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 a časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z: D3., Z1.12, Z1.13, Z1.15 a Z2.2.
16.4.2020
Z – 15/2017 IMMOBAU s.r.o., Kuzmányho 12
811 06 Bratislava
Vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok UTZ dopravných v rozsahu D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh- visutá osobná jednolanová obežná lanová dráha TS 3 Bachledova dolina- visutá osobná jednolanová obežná lanová dráha SLF 4c Jezersko
11.5.2020
Z – 16/2017 Železiarne Podbrezová, akciová spoločnosť, Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
Vykonávanie:
opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu Z 1.5 a Z 1.12.
10.4.2020
Z – 17/2017 Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23, 040 01 Košice Vykonávanie:
Montáže, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z 1.6 a Z 1.8.
 10.4.2020
Z – 18/2017 eleva s.r.o., Karadžičova 4108/39, 811 08 Bratislava Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: D2, D3, D4 a D5.
22.5.2020
Z – 19/2017 Ing. Jozef Kaňuch – LIFTKAN, Bitúnková 971/8 078 01 Sečovce Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných v rozsahu D 3, D 4 a D 5.
26.5.2020
Z – 20/2017 Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ dopravných v rozsahu D 6.
2.4.2020
Z – 21/2017 INWIRO s.r.o., Palackého 1131/107, 702 00 Ostrava,  Česká republika Vykonávanie:

 1. nedeštruktívne skúšania strojnotechnologických podsystémov lanových dráh v zmysle § 17, ods. (1), písm. b) zákona č. 513/2009 Z.z. a prílohy č. 1, ods 1,3 a 4 NV č. 183/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, v rozsahu:
 1. Laná a lanové koncovky a spojky
 2. Mechanické zariadenia (napínacie zariadenie lán, stanice, trať)

Vozne (kabíny, sedačky, korby a unášacie zariadenie, závesy, uchytenia)

30.5.2020
Z – 22/2017 GETRA a.s., Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice Vykonávanie:
opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu Z1.6, Z1.8 a Z1.10.
2.6.2020
Z – 23/2017 EKO – podnik verejnoprospešných služieb,
Halašova 20
832 90 Bratislava
Vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok UTZ dopravných v rozsahu D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh – visutá osobná sedačková jednolanová obežná lanová dráha s neodpojiteľnými vozňami (2-miestne sedačky) Železná studnička – Kamzík.
16.6.2020
Z – 24/2017 SKI LIFT s.r.o.
Robotnícka 10
974 01 Banská Bystrica
Vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok UTZ dopravných v rozsahu D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom SKI LIFT s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica – LD 4 CLD Králiky.
30.6.2020
Z – 25/2017 Salamandra Resort, a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava Vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok UTZ dopravných podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z. v rozsahu: D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh: Visutá osobná sedačková jednolanová obežná lanová dráha s odpojiteľnými vozňami 4CLD/B (4-miestne sedačky) Hodrušská dolina.
26.6.2020
Z – 26/2017 SKI KRAHULE s.r.o.
A. Kmeťa 2
965 01
Žiar nad Hronom
Vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok UTZ dopravných v rozsahu D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom SKI KRAHULE s.r.o., A. Kmeťa 2, 965 01 Žiar nad Hronom – LD POMA UNIFIX TSF-4 Krahule..
31.8.2020
Z – 27/2017 Milan Krupár
Okružná 428/8
055 61 Jaklovce
Vykonávanie:
revízií a skúšok UTZ dopravných a zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 a časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: D 3, D 4, D 6, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1 a Z 2.2.
8.6.2020
Z – 28/2017 Daniel Derkáč, Osloboditeľov 1593/38
066 01 Humenné
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných a zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 a časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: D 6, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13, Z 1.15.
23.6.2020
Z – 29/2017 Eduard Záborský
038 02 Dražkovce
Vykonávanie:

 1. Montáže, opráv, rekonštrukcií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z 1.9.
 2. Montáže, opráv, rekonštrukcií, údržby a skúšok diaľkového rádiového ovládania UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z 1.9.
 5.5.2020
Z – 30/2017 NSK servis, s.r.o.
038 04 Bystrička 456
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4 a Z 1.14.
7.7.2020
Z – 31/2017 Montáž, opravy, údržba, servis, elektro revízie s.r.o. Trebejov v skratke: MOUSER s.r.o. Trebejov, 044 81 Trebejov 18  Vykonávanie:

 1. revízií a skúšok UTZ dopravných a zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 a časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: D 6, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1 a Z 2.2.
 2. nedeštruktívne skúšanie oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení NDT VT2 (v zmysle §17, odst. (1), písmeno b) zákona NR SR č. 513/2009 Z.z.)
24.7.2020
Z – 32/2017 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia železničných tratí a stavieb, Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice Vykonávanie:
Opráv, údržby a skúšok UTZ dopravných a zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 a časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: D 5, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.2 a Z 2.4.
10.8.2020
Z – 33/2017 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava
Bratislavská 2/A
917 01  Trnava
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných a zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 a časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: D 2, D 3, D 4, D 5, Z 1.5, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2 a Z 2.4.
5.7.2020
Z – 34/2017 Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Ústav logistiky, Skúšobňa oceľových lán,
Park Komenského 14
043 84  Košice
Vykonávanie:
Nedeštruktívne skúšanie strojnotechnologických podsystémov lanových dráh v zmysle §17, ods.(1), písm. b) zákona č. 513/2009 Z.z. a prílohy č.1, ods. 1, 3 a 4 NV č. 183/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, v rozsahu:

 1. Laná a lanové koncovky
 2. Mechanické zariadenie (napínacie zariadenie lán, stanice, trať)
 3. Vozne (kabíny, sedačky, korby a unášacie zariadenie, závesy, uchytenia)

Nedeštruktívne skúšanie strojnotechnologických podsystémov lanových dráh bude vykonávané metódami: ultrazvukovou UT, magnetickou MT, vizuálnou VT.

22.9.2020
Z – 35/2017 VND s.r.o.
Slvkovská 210,
059 86  Nová Lesná
Vykonávanie:
Montáže, opráv a skúšok UTZ dopravného v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z.z.: D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh.
17.10.2020
Z – 36/2017 ŽOS Trnava, a.s., Koniarekova 19
917 21  Trnava
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1, vyhlášky o UTZ č. 205/2010 Z.z.: D 5.
19.9.2020
 Z – 37/2017 PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60
974 01  Banská Bystrica
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z 1.15.
13.10.2020
Z – 38/2017 Jaroslav Beneš – ŽERIAVY, Nemčianska cesta 3
974 01  Banská Bystrica
Vykonávanie:
Montáže, opráv, rekonštrukcií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10 a Z 1.12.
31.10.2020
Z – 39/2017 SL SLOVAKIA, a.s., Ľupčianska 57
976 13 Slovenská Ľupča
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 a časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z 1.7
20.10.2020
Z – 40/2017 Železnice Slovenskej republiky, Mostný obvod, Košice
Pri plynárni 1,
041 50  Košice
Vykonávanie:
Opráv a údržby UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8 a Z 1.10.
18.10.2020
Z – 41/2017 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Zvolen
M.R.Štefánika 295/2
960 02  Zvolen
Vykonávanie:
Montáže a opráv UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z 1.5, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.12, Z 1.15, Z 2.1 a Z 2.2.
13.10.2020
Z – 42/2017 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia železničných tratí a stavieb
Ul. 1. mája 34
010 01  Žilina
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby a skúšok UTZ dopravných a zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 a časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: D 5, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.12, Z 1.15, Z 2.1 a Z 2.2.
9.10.2020
Oprávnenia vydané v roku 2018
Z – 01/2018 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Úsek služieb železničných koľajových vozidiel, Drieňová 24, 820 09 Bratislava Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, revízií, skúšok a nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení:
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie určených činností:1) Oprava, údržba, revízie a skúšky UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z.z.: Z 1.5, Z 1.6 (na nehodové udalosti, na údržbu a modernizáciu tratí), Z 1.8 (okrem poradového čísla Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3), Z 1.9, Z 1.10 (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z 1.1), Z 1.12, Z 1.13,
Z 1.15 (okrem poradového čísla Z 1.8 a Z 1.13), Z 2.1,
Z 2.2, Z 2.3, Z 2.42) Montáž UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z.z.: Z 1.8 (okrem poradového čísla Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3), Z 1.9, Z 1.10 (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z 1.1), Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15 (okrem poradového čísla Z 1.8 a Z 1.13)3) Oprava, údržba, revízie a skúšky UTZ dopravných v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z.z.: D 3, D 4, D 6.4) Nedeštruktívne skúšanie oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z.z.
19.10.2020
Z – 02/2018 EUROSTAVING s.r.o., Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č.1, časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z.z.: Z 1.15 (okrem poradového čísla Z 1.8 a Z 1.13)
20.12.2020
Z – 06/2018 MB – ELKOM s.r.o., Pčolinská 1372/2
069 01 Snina
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu (podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z.z.): Z1.9, Z1.10, Z1.13, Z1.15.
22.1.2021
Z – 07/2018 ELVYT, spol. s r.o., Nobelova ul. 12, 917 00 Trnava Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ dopravných v rozsahu (podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z.z.): D 3, D 4.
15.2.2021
Z – 08/2018 VEP – VÝŤAHY, ESKALÁTORY, PLOŠINY, s.r.o., Sládkovičova 12, 900 31 Stupava A) Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z.z.: D2, D3, D4, D5, D6.
B) Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z.z.: Z 1.5, Z 1.6 (na nehodové udalosti, na údržbu a modernizáciu tratí), Z 1.7 (okrem zariadení uvedených pod poradovým číslom Z1.1, Z1.2, Z1.4, Z1.5, Z1.6), Z 1.8 (okrem poradového čísla Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3), Z 1.9, Z 1.10 (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z 1.1), Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15 (okrem poradového čísla Z 1.8 a Z 1.13), Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3,
Z 2.4
7.3.2021
Z – 09/2018 Jozef HAVIAR
Domaniža 224
018 16 Domaniža
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu (podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z.z.):
Z1.9, Z1.10 (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z1.1), Z1.13, Z1.15 (okrem poradového čísla Z1.8 a Z1.13)
27.2.2021
Z – 10/2018 BETAMONT s.r.o.
J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu (podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z.z.):
Z1.5, Z1.12, Z1.15 (okrem poradového čísla Z1.8 a Z1.13), Z2.1, Z2.2
20.3.2021
Z – 11/2018 ŽOS Vrútky a.s.
Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných a zdvíhacích v rozsahu (podľa prílohy č. 1, časť 1 a časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z.z.):
D5, Z1.8 (okrem poradového čísla Z1.1, Z1.2, Z1.3), Z1.9, Z1.10 (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z1.1), Z1.12, Z1.13, Z1.15 (okrem poradového čísla Z 1.8 a Z 1.13), Z2.3
5.4.2021
Z – 12/2018 T.A.D. SNINA s.r.o. Gagarinova 1583/28
069 01 Snina
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných a zdvíhacích v rozsahu (podľa prílohy č. 1, časť 1 a časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z.z.):
D6, Z1.9, Z1.10 (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z1.1), Z1.13, Z1.15 (okrem poradového čísla Z 1.8 a Z 1.13)
9.5.2021
Z – 13/2018 Traťová strojní stanice Olomouc spol. s r.o. Kojetínská 3109/73a
750 02 Přerov I – Město Česká republika
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu (podľa prílohy č. 1, časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z.z.):
Z1.7 (okrem zariadení uvedených pod poradovým číslom Z1.1, Z1.2, Z1.4, Z1.5, Z1.6)
18.5.2021
Z – 14/2018 KORA Slovakia s.r.o. Rajtákova 33
841 03 Bratislava
Vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok UTZ dopravných v rozsahu D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom KORA Slovakia s.r.o., Rajtákova 33, 841 03 Bratislava – LD typ DOPPELMAYR 4CLF Oravská Lesná – Lehotská a LD typ TATRALIFT SLF-4p Oravská Lesná – Kohútik
29.6.2021
Z – 15/2018 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných (podľa prílohy č.1, časť 1 k vyhláške č.205/2010 Z.z.) v rozsahu D 2, D 3, D 4, D 5 a D 6.
10.6.2021
Z – 16/2018 TRANSMISIE SB, s.r.o., Pod Švabľovkou 28
083 01 Sabinov
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z. pre D 6.
30.5.2021
Z – 17/2018 LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.,
Cintorínska 57
942 01 Šurany
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok pre UTZ zdvíhacie (podľa prílohy č.1 časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z. pre Z 1.5 a Z 1.12.
6.6.2021
Z – 18/2018 JORD, spol. s r.o.,
Dolná 23
945 01 Komárno
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok pre UTZ zdvíhacie (podľa prílohy č.1 časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z. pre Z1.9, Z1.10, Z1.13, Z1.14, Z1.15, Z2.3, Z2.4.
25.6.2021
Z – 19/2018 Železničné stavby, a.s. Košice
Južná trieda 66
040 01 Košice
Vykonávanie:
opráv, údržby, revízií, skúšok a nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení: Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10 a Z 1.12.
21.6.2021
Z – 20/2018 BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.,
Železničná 1
076 43 Čierna nad Tisou
Vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné a zdvíhacie (podľa prílohy č.1, časť 1 a časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z. pre D6, Z1.9, Z1.10 a Z 1.15.
25.6.2021
Z – 21/2018 AVDOP s.r.o., Milana Marečka 5
841 08 Bratislava
Vykonávanie:
revízií pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z. pre D1.
15.3.2021
Z – 22/2018 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o., Ždiar 530
059 55 Ždiar
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z. v rozsahu
D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o., Ždiar 530, 059 55 Ždiar – LD typ TATRAPOMA TS-4 Strachan.
17.8.2021
Z – 23/2018 Ing. Peter Dančišin – REFORM, Vyšná úvrať 20, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných a zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 a časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: D6, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 a Z2.4.
31.7.2021
Z – 24/2018 LDanTech s.r.o.
Tokajícka 4
040 22 Košice
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných a zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 a časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: D6, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 a Z2.4.
31.7.2021
Z – 25/2018 METRANS /Danubia/, a.s., Povodská cesta 18
929 01 Dunajská Streda
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, revízií, skúšok a nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.8, Z1.9, Z1.11, Z1.12, Z1.13, Z1.14 a Z1.15.
24.7.2021
Z – 26/2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Vykonávanie:
revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13 a Z1.15.
19.7.2021
Z – 27/2018 SaZ s.r.o.
Koupelní 3908/6
695 01 Hodonín
Česká republika
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z1.7, Z1.8, Z1.10, Z1.15, Z2.1, Z2.2 a Z2.3.
26.7.2021
Z – 28/2018 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných (podľa prílohy č.1, časť 1 k vyhláške č.205/2010 Z.z.) v rozsahu D 2, D 3, D 4 a D 5.
30.6.2021
Z – 29/2018 JURMAN, s.r.o.
Školská 173/24
922 42 Madunice
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z1.7.
18.6.2021
Z – 30/2018 Ing. Peter Lovás –
L – MONT, Medze 16
031 05 Liptovský Mikuláš
Vykonávanie:
revízií a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z. pre D1.
14.9.2021
Z – 31/2018 ARES, spol. s r.o., Športová 5
831 04 Bratislava
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných (podľa prílohy č.1, časť 1 k vyhláške č.205/2010 Z.z.) v rozsahu D 3, D 4 a D 5.
7.9.2021
Z – 32/2018 GOIMPEX BRATISLAVA,a.s. Prešovská 39
821 02 Bratislava
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.) v rozsahu
D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom GOIMPEX BRATISLAVA, a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava:
LD typ POMAGALSKI TSF-4 UNIFIX Donovaly – Záhradište
LD typ POMAGALSKI TELEMIX 6/8 Donovaly – Nová hoľa.
19.9.2021
Z – 33/2018 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24
820 09 Bratislava
Vykonávanie:
Opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ dopravných a zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 a časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: D6, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.15.
14.6.2021
Z – 34/2018 MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1129/46
093 01 Vranov nad Topľou
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z1.7, Z1.13, Z1.15, Z2.1.
13.9.2021
Z – 35/2018 ELTRA, s.r.o.
Rampová 4
040 01 Košice
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.15, Z2.1, Z2.2.
10.9.2021
Z – 36/2018 Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18
841 04 Bratislava
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z1.9, Z1.12, Z1.13, Z1.15.
3.10.2021
Z – 37/2018 DMG, s.r.o.
Školská 470
956 12 Preseľany
Vykonávanie:
Montáže, opráv, rekonštrukcií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z1.7, Z2.1, Z2.2, Z2.3 a Z2.4.
9.10.2021
Z – 38/2018 EMEL GRU s.r.o. Vajanského 66
900 01 Modra
Vykonávanie:
revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3 a Z 2.4.Nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení v zmysle § 13 vyhlášky č. 205/2010 Z.z, v rozsahu podľa prílohy 1, časť 4 v rozsahu Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14 a Z 1.15 v rozsahu nedeštruktívnej kontroly oceľovej konštrukcie zdvíhacieho zariadenia a geodetického zamerania pojazdových dráh žeriavov.Revízií a skúšok UTZ dopravných v rozsahu podľa prílohy č.1, časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: D5, D6 a D7.
5.9.2021
Z – 39/2018 RODMA, s.r.o. T.G.Masaryka 1656/48
960 01 Zvolen
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: D 1, D 2, D 3, D 4, D 5, D 6 a D 7.Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z. v rozsahu Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3 a Z 2.4.
21.10.2021
Z – 40/2018 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8
813 61 Bratislava
Vykonávanie:
údržby a skúšok UTZ dopravných a zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 a časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: D 6, Z 1.9 a Z 1.10.
21.6.2021
Z – 41/2018 1.Tatranská, akciová spoločnosť
K vodopádom 4051
059 85 Štrbské Pleso
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z. v rozsahu
D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom 1.Tatranská, akciová spoločnosť, K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso:
-LD typ POMA TSD-4 PHOENIX Štrbské Pleso – Solisko,
-LD typ POMA TS 6 MULTIX Furkota – Solisko,
-LD typ TATRAKOV TS-3 Štrbské Pleso – Mostíky.
21.9.2021
Oprávnenia vydané v roku 2019
Z – 01/2019 Pro Ski, a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava
Vykonávanie:
Montáže, opráv a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.) v rozsahu: D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom
Pro Ski, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava:LD typ DOPPELMAYR 6-CLD/B Martinské hole – Floch
8.2.2022
Z – 02/2019 TATRALIFT a.s.
Poľná 4
060 01 Kežmarok
Vykonávanie:

 • Montáže, opráv, rekonštrukcií a skúšok na UTZ dopravných – osobných lanových dráhach
 • Nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií a nedeštruktívneho skúšania strojnotechnologických podsystémov lanových dráh.

(podľa prílohy č.1, časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.) v rozsahu D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh).

25.01.2022
Z – 03/2019 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina, Hviezdoslavova 31
010 02 Žilina
Vykonávanie:
revízií a skúšok UTZ zdvíhacích a dopravných podľa prílohy č.1, časť 1 a časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. v rozsahu:
D 5, D 6, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3 a Z 2.4.
28.1.2022
Z – 04/2019 ROŠ, spol. s r.o.
Mesačná 7
821 02 Bratislava
Vykonávanie:

 1. Revízie a skúšky pre UTZ dopravné podľa prílohy č.1, časť 1 k vyhláške č.205/2010 Z. z. v rozsahu D6
 2. Revízie a skúšky pre UTZ zdvíhacie podľa prílohy č.1, časť 4 k vyhláške č.205/2010 Z. z. v rozsahu Z 1.1, Z 1.2, Z 1.6, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z1 15, Z 2.2 a Z 2.4.
18.1.2022
Z – 05/2019 LDanTech s.r.o.
Tokajícka 4
040 22 Košice
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 k vyhláške
č. 205/2010 Z. z.: D 2, D 3, D 4, D 5 a D 7.
14.2.2022
Z – 06/2019 Ing. Peter Dančišin – REFORM
Vyšná úvrať 20
040 22 Košice – Dargovských hrdinov
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 k vyhláške
č. 205/2010 Z. z.: D 2, D 3, D 4, D 5 a D 7.
14.2.2022
Z – 07/2019 EQA, s.r.o.
M.R.Štefánika 1821
026 01 Dolný Kubín
Vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z. v rozsahu D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom EQA, s.r.o., M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín– LD typ DOPPELMAYR 4-CLD Oravice
15.3.2022
Z – 08/2019 Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. Kremnička 53
974 05 Banská Bystrica
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ dopravných a zdvíhacích rozsahu:
podľa prílohy č. 1, časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.:
D 3, D 4.
podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.: Z 1.12, Z 1.15, Z 2.2.
31.03.2022
Z – 09/2019 TIP Žilina, s.r.o.
Povodská cesta 18
929 01 Dunajská Streda
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu:
podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.13, Z 1.14 a Z 1.15.
08.04.2022
Z – 10/2019 ORAVA SKIPARK, a.s. Oravský Podzámok 381 027 41 Oravský Podzámok Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.) v rozsahu
D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom ORAVA SKIPARK, a.s., Oravský Podzámok 381, 027 41 Oravský Podzámok:
– LD typ POMA UNIFIX TSF-4 Kubínska hoľa – Máčkovo,
– LD typ TATRALIFT SLF-4p Kubínska hoľa – horný úsek
30.04.2022
Z – 11/2019 CLD s.r.o.
Partizánska cesta 3
974 01 Banská Bystrica
Vykonávanie:
Opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.) v rozsahu
D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom CLD s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica:
– LD typ DOPPELMAYR 4-CLF Skalka – Pekná vyhliadka.
10.05.2022
Z – 12/2019 TATRAWEST s.r.o.
Pribiské 413
027 32 Zuberec
Vykonávanie:
Opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.) v rozsahu
D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom TATRAWEST s.r.o., Pribiské 413,
027 32 Zuberec:
– LD typ LEITNER CD6C Roháče Expres,
– LD typ TATRAPOMA TS-4 Zuberec – Spálená dolina
31.05.2022
Z – 13/2019 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Vykonávanie:
– Montáže, opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ dopravných podľa prílohy č. 1, časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.: v rozsahu: D 5 a D 6,
– Montáže, opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.: v rozsahu: Z 1.5, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3 a Z 2.4,
– Revízií a skúšok UTZ dopravných podľa prílohy č. 1,
časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.: v rozsahu: D 3 a D 4,
– Revízií a skúšok UTZ zdvíhacích podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.: v rozsahu: Z 1.6, Z 1.7 a Z 1.8.
03.06.2022
Z – 14/2019 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme ŽSR, Klemensova 8
813 61 Bratislava (pre ŽSR Bratislava, Mostný obvod Bratislava, Legionárska 27, 831 04 Bratislava)
Vykonávanie:
Opráv, údržby a skúšok UTZ zdvíhacích podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z. z. v rozsahu :
Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.10 a Z 1.15.
30.05.2022
Z – 15/2019 Ladislav Sičák – ELSIL Komenského 2657
069 01 Snina
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu: Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13 a Z 1.15.
17.6.2022
Z – 16/2019 ITECO ŽERIAVY s.r.o. Potočná 1C
977 03 Brezno
Vykonávanie:
Montáže, opráv, rekonštrukcií a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13 a Z 1.15.
21.6.2022
Z – 17/2019 IMO-CRANE, s.r.o. Švermova 434/10
067 81 Belá nad Cirochou
Vykonávanie:
Montáže, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu: Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13 a Z 1.15.
18.6.2022
Z – 18/2019 U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.: Z 1.9, Z 1.10 a Z 1.15,
Montáže, opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č.1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.: Z 1.5, Z 1.7 a Z 1.12.Nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení v zmysle § 13 vyhlášky č. 205/2010
Z. z, v rozsahu podľa prílohy 1, časť 4 v rozsahu Z 1.5,
Z 1.7, Z 1.9, Z 1.10 a Z 1.12.
14.6.2022
Z – 19/2019 KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných v rozsahu: D 3, D 4 a D 5.
15.5.2022
Z – 20/2019 JASED, s.r.o.
Belá – Dulice 385
038 11 Belá – Dulice
Vykonávanie:
Opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.) v rozsahu D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom JASED, s.r.o., Belá – Dulice 385, 038 11 Belá – Dulice:
LD typ Girak Garaventa SF-4 Jasenská dolina – Kašová.
26.7.2022
Z – 21/2019 Miroslav Florek
Krušetnica 181
029 54, Krušetnica
Vykonávanie:
Opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.) v rozsahu D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom Miroslav Florek, Krušetnica 181, 029 54 Krušetnica:
LD typ Leitner 4 CLF Krušetnica.
8.8.2022
Z – 22/2019 Snowparadise a.s. Panónska cesta 42
851 01 Bratislava
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.) v rozsahu
D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom Snowparadise a.s., Panónska cesta 42, 851 01 Bratislava:
LD typ POMA TSF-4 ALPHA Veľká Rača–Dedovka
LD typ POMA TSF-4 UNIFIX Veľká Rača–Marguška
LD typ POMA TELEMIX 6/8 Veľká Rača – Lalíky
11.7.2022
Z – 23/2019 HUSŤAK H+J, s.r.o. Duchnovičova 287
067 61 Stakčín
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu: Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13 a Z 1.15.
24.6.2022
Z – 24/2019 KONNEX s.r.o.
Trstínska cesta 9
917 01 Trnava
Vykonávanie:
Opráv, údržby a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu: Z 2.1 a Z 2.2.
4.7.2022
Z – 25/2019 KPK spol. s r. o.
Kollárova 75
036 01 Martin
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ dopravných v rozsahu: D 6 a D 7,
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu: Z 1.1, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15 a Z 2.4.
15.7.2022
Z – 26/2019 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6
043 29 Košice
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných v rozsahu: D 3 a
D 4
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15 a Z 2.2.
1.7.2022
Z – 27/2019 MITERAL s.r.o.
Ivanovické náměstí 490/3 Brněnské Ivanovice
620 00 Brno
Česká republika
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu: Z 1.12.
26.8.2022
Z –28/2019 LV SERVIS.SK s. r. o.,
Ždiar 473
059 55 Ždiar
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok na UTZ dopravných (podľa prílohy č.1, časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.) v rozsahu: D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh.
16.8.2022
Z – 29/2019 Jaroslav Beneš – ŽERIAVY s.r.o.
Nemčianska cesta 3 974 01 Banská Bystrica
Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích:
Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15
03.09.2022
Z – 30/2019 Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, 815 24 Bratislava
Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.1, Z 1.2,
Z 1.3, Z 1.4, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.13, Z 1.14
Z 2.3, Z 2.4
28.08.2022
Z – 31/2019 HYCA s.r.o. Viničnianska cesta 9 902 01 Pezinok Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích:
Z 1.7, Z 2.1, Z 2.2
02.09.2022
Z – 32/2019 Daluma žeriavy a dráhy s.r.o.
Hlavná 337/54
067 77 Zemplínske Hámre
Vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných: D 6montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích: Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13, Z 1.15
30.08.2022
Z – 33/2019 YETI, s.r.o.
Valčianska dolina 1054 038 35 Valča
Vykonávanie:
montáž, opráv, údržby a skúšok na určených technických zariadeniach dopravných (ďalej len „UTZ“): D 1
11.10.2022
Z – 34/2019 Elektrizace železnic Praha a.s., organizačná zložka
Rosinská cesta 1/8223 010 08 Žilina
Vykonávanie:
opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.5, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.15,
Z 2.1, Z 2.2
12.09.2022
Z – 35/2019 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby, revízií, skúšok a nedeštruktívneho skúšania strojno-technologických podsystémov lanových dráh na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) dopravných: D 1
04.10.2022
Z – 36/2019 ŽELOS, spol. s r.o.
Staničná 7
917 00 Trnava
Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.9, Z 1.12, Z1.13, Z 1.15
30.04.2022
Z – 37/2019 IMMOBAU s.r.o. Kuzmányho 12
811 06 Bratislava
Vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok na určených technických zariadeniach dopravných (ďalej len „UTZ“): D 1
05.11.2022
Z – 38/2019 DMG, s.r.o.
Školská 470
956 12 Preseľany
Vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.9,
Z 1.10
25.10.2022
Z – 39/2019 MD-MAX s. r. o.
Robotnícka 4357
017 01 Považská Bystrica
Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12,
Z 1.13, Z 1.15
31.10.2022
Z – 40/2019 ENERGOCHEMICA TRADING a. s.
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Vykonávnie:
revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných: D 6revízií a skúšok UTZ zdvíhacích: Z 1.12, Z 1.15
10.10.2022
Z – 41/2019 Ing. Eduard Záborský Dražkovce 70
038 02 Dražkovce
Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13, Z 1.15montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok diaľkového rádiového ovládania pre UTZ zdvíhacie: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13, Z 1.15
23.10.2022
Z – 42/2019 REVIMONT – DG, s.r.o.
Bystrička 111
038 04 Bystrička
Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných: D 5, D 6, D 7montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4,
Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12,
Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3, Z 2.4nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií UTZ zdvíhacích: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5,
Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12,
Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15Pri nedeštruktívnom skúšaní oceľových konštrukcií UTZ-ZZ budú používané metódy: ultrazvukom (UT), vizuálna (VT)
23.10.2022
Z – 43/2019 snow&bike, s.r.o.
Za dráhou 4994
034 01 Ružomberok
Vykonávanie:
opráv, údržby, skúšok na určených technických zariadeniach dopravných: D 1
04.12.2022
Z – 44/2019 SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
Vlčie hrdlo, P.O. BOX 52
820 03 Bratislava 23
Vykonávanie:
montáží, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích:
Z 1.5, Z 1.6, Z 1.9, Z 1.12, Z 1.15
19.11.2022
Z – 45/2019 Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných: D 6opráv, údržby a skúšok UTZ zdvíhacích: Z 1.8
08.11.2022
Z – 46/2019 EverLift Slovakia, s.r.o.
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica
Vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.7, Z 2.1, Z 2.2
20.11.2022
Z – 47/2019 ZORLAND, s.r.o.
Ždiar 695
059 55 Ždiar
Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných: D 1
13.11.2022

Oprávnenia vydané v roku 2020

Z – 01/2020 ROUZZ, s.r.o.
Sv. Štefana 16
921 01 Piešťany
Vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.8 (okrem poradového čísla Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3), Z 1.9, Z 1.10 (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z 1.1), Z 1.13, Z 1.15 (okrem poradového čísla Z 1.8 a Z 1.13), Z 2.2
15.11.2022
Z – 02/2020 HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.
Bystrá 108
977 01 Bystrá
Vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných: D 1
20.11.2022

Aktualizované 01/2020

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia