DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – zdvíhacie a dopravné zariadenia

Zoznam firiem vlastniacich doklad o odbornej spôsobilosti „OPRÁVNENIE“ na vykonávanie určených činností na UTZ zdvíhacích a dopravných podľa zákona o dráhach č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, príloha č.1, časť 1 a časť 4.

Zoznam firiem
Oprávnenia vydané v roku 2019
Z – 01/2019 Pro Ski, a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava
Vykonávanie:
Montáže, opráv a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.) v rozsahu: D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom
Pro Ski, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava:LD typ DOPPELMAYR 6-CLD/B Martinské hole – Floch
8.2.2022
Z – 02/2019 TATRALIFT a.s.
Poľná 4
060 01 Kežmarok
Vykonávanie:

  • Montáže, opráv, rekonštrukcií a skúšok na UTZ dopravných – osobných lanových dráhach
  • Nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií a nedeštruktívneho skúšania strojnotechnologických podsystémov lanových dráh.

(podľa prílohy č.1, časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.) v rozsahu D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh).

25.01.2022
Z – 03/2019 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina, Hviezdoslavova 31
010 02 Žilina
Vykonávanie:
revízií a skúšok UTZ zdvíhacích a dopravných podľa prílohy č.1, časť 1 a časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. v rozsahu:
D 5, D 6, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3 a Z 2.4.
28.1.2022
Z – 04/2019 ROŠ, spol. s r.o.
Mesačná 7
821 02 Bratislava
Vykonávanie:

  1. Revízie a skúšky pre UTZ dopravné podľa prílohy č.1, časť 1 k vyhláške č.205/2010 Z. z. v rozsahu D6
  2. Revízie a skúšky pre UTZ zdvíhacie podľa prílohy č.1, časť 4 k vyhláške č.205/2010 Z. z. v rozsahu Z 1.1, Z 1.2, Z 1.6, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z1 15, Z 2.2 a Z 2.4.
18.1.2022
Z – 05/2019 LDanTech s.r.o.
Tokajícka 4
040 22 Košice
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 k vyhláške
č. 205/2010 Z. z.: D 2, D 3, D 4, D 5 a D 7.
14.2.2022
Z – 06/2019 Ing. Peter Dančišin – REFORM
Vyšná úvrať 20
040 22 Košice – Dargovských hrdinov
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 1 k vyhláške
č. 205/2010 Z. z.: D 2, D 3, D 4, D 5 a D 7.
14.2.2022
Z – 07/2019 EQA, s.r.o.
M.R.Štefánika 1821
026 01 Dolný Kubín
Vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z. v rozsahu D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom EQA, s.r.o., M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín– LD typ DOPPELMAYR 4-CLD Oravice
15.3.2022
Z – 08/2019 Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. Kremnička 53
974 05 Banská Bystrica
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ dopravných a zdvíhacích rozsahu:
podľa prílohy č. 1, časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.:
D 3, D 4.
podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.: Z 1.12, Z 1.15, Z 2.2.
31.03.2022
Z – 09/2019 TIP Žilina, s.r.o.
Povodská cesta 18
929 01 Dunajská Streda
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu:
podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.13, Z 1.14 a Z 1.15.
08.04.2022
Z – 10/2019 ORAVA SKIPARK, a.s. Oravský Podzámok 381 027 41 Oravský Podzámok Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.) v rozsahu
D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom ORAVA SKIPARK, a.s., Oravský Podzámok 381, 027 41 Oravský Podzámok:
– LD typ POMA UNIFIX TSF-4 Kubínska hoľa – Máčkovo,
– LD typ TATRALIFT SLF-4p Kubínska hoľa – horný úsek
30.04.2022
Z – 11/2019 CLD s.r.o.
Partizánska cesta 3
974 01 Banská Bystrica
Vykonávanie:
Opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.) v rozsahu
D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom CLD s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica:
– LD typ DOPPELMAYR 4-CLF Skalka – Pekná vyhliadka.
10.05.2022
Z – 12/2019 TATRAWEST s.r.o.
Pribiské 413
027 32 Zuberec
Vykonávanie:
Opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.) v rozsahu
D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom TATRAWEST s.r.o., Pribiské 413,
027 32 Zuberec:
– LD typ LEITNER CD6C Roháče Expres,
– LD typ TATRAPOMA TS-4 Zuberec – Spálená dolina
31.05.2022
Z – 13/2019 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Vykonávanie:
– Montáže, opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ dopravných podľa prílohy č. 1, časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.: v rozsahu: D 5 a D 6,
– Montáže, opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.: v rozsahu: Z 1.5, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3 a Z 2.4,
– Revízií a skúšok UTZ dopravných podľa prílohy č. 1,
časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.: v rozsahu: D 3 a D 4,
– Revízií a skúšok UTZ zdvíhacích podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.: v rozsahu: Z 1.6, Z 1.7 a Z 1.8.
03.06.2022
Z – 14/2019 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme ŽSR, Klemensova 8
813 61 Bratislava (pre ŽSR Bratislava, Mostný obvod Bratislava, Legionárska 27, 831 04 Bratislava)
Vykonávanie:
Opráv, údržby a skúšok UTZ zdvíhacích podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z. z. v rozsahu :
Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.10 a Z 1.15.
30.05.2022
Z – 15/2019 Ladislav Sičák – ELSIL Komenského 2657
069 01 Snina
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu: Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13 a Z 1.15.
17.6.2022
Z – 16/2019 ITECO ŽERIAVY s.r.o. Potočná 1C
977 03 Brezno
Vykonávanie:
Montáže, opráv, rekonštrukcií a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13 a Z 1.15.
21.6.2022
Z – 17/2019 IMO-CRANE, s.r.o. Švermova 434/10
067 81 Belá nad Cirochou
Vykonávanie:
Montáže, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu: Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13 a Z 1.15.
18.6.2022
Z – 18/2019 U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.: Z 1.9, Z 1.10 a Z 1.15,
Montáže, opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu podľa prílohy č.1, časť 4 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.: Z 1.5, Z 1.7 a Z 1.12.Nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení v zmysle § 13 vyhlášky č. 205/2010
Z. z, v rozsahu podľa prílohy 1, časť 4 v rozsahu Z 1.5,
Z 1.7, Z 1.9, Z 1.10 a Z 1.12.
14.6.2022
Z – 19/2019 KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných v rozsahu: D 3, D 4 a D 5.
15.5.2022
Z – 20/2019 JASED, s.r.o.
Belá – Dulice 385
038 11 Belá – Dulice
Vykonávanie:
Opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.) v rozsahu D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom JASED, s.r.o., Belá – Dulice 385, 038 11 Belá – Dulice:
LD typ Girak Garaventa SF-4 Jasenská dolina – Kašová.
26.7.2022
Z – 21/2019 Miroslav Florek
Krušetnica 181
029 54, Krušetnica
Vykonávanie:
Opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.) v rozsahu D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom Miroslav Florek, Krušetnica 181, 029 54 Krušetnica:
LD typ Leitner 4 CLF Krušetnica.
8.8.2022
Z – 22/2019 Snowparadise a.s. Panónska cesta 42
851 01 Bratislava
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby a skúšok pre UTZ dopravné (podľa prílohy č.1 časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.) v rozsahu
D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh prevádzkovaných prevádzkovateľom Snowparadise a.s., Panónska cesta 42, 851 01 Bratislava:
LD typ POMA TSF-4 ALPHA Veľká Rača–Dedovka
LD typ POMA TSF-4 UNIFIX Veľká Rača–Marguška
LD typ POMA TELEMIX 6/8 Veľká Rača – Lalíky
11.7.2022
Z – 23/2019 HUSŤAK H+J, s.r.o. Duchnovičova 287
067 61 Stakčín
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu: Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13 a Z 1.15.
24.6.2022
Z – 24/2019 KONNEX s.r.o.
Trstínska cesta 9
917 01 Trnava
Vykonávanie:
Opráv, údržby a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu: Z 2.1 a Z 2.2.
4.7.2022
Z – 25/2019 KPK spol. s r. o.
Kollárova 75
036 01 Martin
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ dopravných v rozsahu: D 6 a D 7,
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu: Z 1.1, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15 a Z 2.4.
15.7.2022
Z – 26/2019 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6
043 29 Košice
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ dopravných v rozsahu: D 3 a
D 4
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15 a Z 2.2.
1.7.2022
Z – 27/2019 MITERAL s.r.o.
Ivanovické náměstí 490/3 Brněnské Ivanovice
620 00 Brno
Česká republika
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby a skúšok UTZ zdvíhacích rozsahu: Z 1.12.
26.8.2022
Z –28/2019 LV SERVIS.SK s. r. o.,
Ždiar 473
059 55 Ždiar
Vykonávanie:
Montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok na UTZ dopravných (podľa prílohy č.1, časť 1 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.) v rozsahu: D 1 – Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh.
16.8.2022
Z – 29/2019 Jaroslav Beneš – ŽERIAVY s.r.o.
Nemčianska cesta 3 974 01 Banská Bystrica
Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích:
Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15
03.09.2022
Z – 30/2019 Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, 815 24 Bratislava
Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.1, Z 1.2,
Z 1.3, Z 1.4, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.13, Z 1.14
Z 2.3, Z 2.4
28.08.2022
Z – 31/2019 HYCA s.r.o. Viničnianska cesta 9 902 01 Pezinok Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích:
Z 1.7, Z 2.1, Z 2.2
02.09.2022
Z – 32/2019 Daluma žeriavy a dráhy s.r.o.
Hlavná 337/54
067 77 Zemplínske Hámre
Vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných: D 6montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích: Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13, Z 1.15
30.08.2022
Z – 33/2019 YETI, s.r.o.
Valčianska dolina 1054 038 35 Valča
Vykonávanie:
montáž, opráv, údržby a skúšok na určených technických zariadeniach dopravných (ďalej len „UTZ“): D 1
11.10.2022
Z – 34/2019 Elektrizace železnic Praha a.s., organizačná zložka
Rosinská cesta 1/8223 010 08 Žilina
Vykonávanie:
opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.5, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.15,
Z 2.1, Z 2.2
12.09.2022
Z – 35/2019 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby, revízií, skúšok a nedeštruktívneho skúšania strojno-technologických podsystémov lanových dráh na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) dopravných: D 1
04.10.2022
Z – 36/2019 ŽELOS, spol. s r.o.
Staničná 7
917 00 Trnava
Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.9, Z 1.12, Z1.13, Z 1.15
30.04.2022
Z – 37/2019 IMMOBAU s.r.o. Kuzmányho 12
811 06 Bratislava
Vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok na určených technických zariadeniach dopravných (ďalej len „UTZ“): D 1
05.11.2022
Z – 38/2019 DMG, s.r.o.
Školská 470
956 12 Preseľany
Vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.9,
Z 1.10
25.10.2022
Z – 39/2019 MD-MAX s. r. o.
Robotnícka 4357
017 01 Považská Bystrica
Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12,
Z 1.13, Z 1.15
31.10.2022
Z – 40/2019 ENERGOCHEMICA TRADING a. s.
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Vykonávanie:
revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných: D 6revízií a skúšok UTZ zdvíhacích: Z 1.12, Z 1.15
10.10.2022
Z – 41/2019 Ing. Eduard Záborský Dražkovce 70
038 02 Dražkovce
Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13, Z 1.15montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok diaľkového rádiového ovládania pre UTZ zdvíhacie: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13, Z 1.15
23.10.2022
Z – 42/2019 REVIMONT – DG, s.r.o.
Bystrička 111
038 04 Bystrička
Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných: D 5, D 6, D 7montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4,
Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12,
Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3, Z 2.4nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií UTZ zdvíhacích: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5,
Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12,
Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15Pri nedeštruktívnom skúšaní oceľových konštrukcií UTZ-ZZ budú používané metódy: ultrazvukom (UT), vizuálna (VT)
23.10.2022
Z – 43/2019 snow&bike, s.r.o.
Za dráhou 4994
034 01 Ružomberok
Vykonávanie:
opráv, údržby, skúšok na určených technických zariadeniach dopravných: D 1
04.12.2022
Z – 44/2019 SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
Vlčie hrdlo, P.O. BOX 52
820 03 Bratislava 23
Vykonávanie:
montáží, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích:
Z 1.5, Z 1.6, Z 1.9, Z 1.12, Z 1.15
19.11.2022
Z – 45/2019 Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných: D 6
opráv, údržby a skúšok UTZ zdvíhacích: Z 1.8
08.11.2022
Z – 46/2019 EverLift Slovakia, s.r.o.
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica
Vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.7, Z 2.1, Z 2.2
20.11.2022
Z – 47/2019 ZORLAND, s.r.o.
Ždiar 695
059 55 Ždiar
Vykonávanie:
montáže, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných: D 1
13.11.2022

Oprávnenia vydané v roku 2020

Zoznam firiem
Číslo oprávnenia: Firma: Rozsah oprávnenia: Doba platnosti do:
Z – 01/2020 ROUZZ, s.r.o.
Sv. Štefana 16
921 01 Piešťany
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.8 (okrem poradového čísla Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3), Z 1.9, Z 1.10 (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z 1.1), Z 1.13, Z 1.15 (okrem poradového čísla Z 1.8 a Z 1.13), Z 2.2
15.11.2022
Z – 02/2020 HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.
Bystrá 108
977 01 Bystrá
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných: D 1
20.11.2022
Z – 03/2020 SKICENTRUM STREDNICA – ŽDIAR, a.s.
Ždiar 670
059 55 Ždiar
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných: D1
23.12.2022
Z – 04/2020 Logary, s.r.o.
Štrková 12
040 18 Košice
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení v rozsahu: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8,
Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1,
Z 2.2, Z 2.3, Z 2.4
18.03.2023
Z – 05/2020 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1
814 52 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu:
Z 1.8 (okrem poradového čísla Z 1.1, Z 1.2 Z 1.3),
Z 1.9, Z 1.10 – (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z 1.1), Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15 (okrem poradového čísla Z 1.8 a Z 1.13), Z 2.2, Z 2.4
05.03.2023
Z – 06/2020 Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice
Krivá 23
040 01 Košice
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích v rozsahu: Z 1.6 (na nehodové udalosti, na údržbu a modernizáciu dráh), Z 1.8
13.03.2023
Z – 07/2020 Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.5, Z 1.12
12.03.2023
Z – 08/2020 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných: D 6
10.03.2023
Z – 09/2020 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Kvačalova 2
011 40 Žilina
Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení
dopravných a zdvíhacích: D 3, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15  (okrem poradového čísla Z 1.8 a Z 1.13), Z 2.2
21.03.2023
Z – 10/2020 LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš Oprávnenie platí pre vykonávanie:
revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných: D 1
10.3.2023
Z – 11/2020 Siems a Klein, spol. s r.o.
Krajní 1230
252 42 Jesenice
Česká republika
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv a údržby určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.9, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15
24.3.2023
Z – 12/2020 Milan Krupár – MASÁŽE
Okružná 428/8
055 61 Jaklovce
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích: D 6, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7
17.4.2023
Z – 13/2020 Montáž, opravy, údržba, servis, elektro revízie s.r.o. Trebejov
v skratke: MOUSER s.r.o.
Trebejov 18
044 81
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích: D 6, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7,
Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2
21.05.2023
Z – 14/2020 Salamandra
Resort, a. s.
Zochova 3
811 03 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
26.05.2023
Z – 15/2020 EKO – podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20
832 90 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných D1
24.06.2023
Z – 16/2020 Daniel Derkáč – ŽERIAVY MOSTOVÉ
Osloboditeľov 1593/38
066 01 Humenné
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení
dopravných a zdvíhacích: D1, Z1.9, Z1.10, Z1.13, Z1.15
28.05.2020
Z – 17/2020 Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích D2, Z1.5, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.13, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3
Oprávnenie je vydané pre:
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava
Bratislavská 2/A
917 01 Trnava
05.06.2023
Z – 18/2020 SKI LIFT, s.r.o.
Robotnícka 10
974 01 Banská Bystrica
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
29.06.2023
Z – 19/2020 NSK servis, s.r.o.
Bystrička 40
038 04 Bystrička
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.9, Z1.11, Z1.14
revízií určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.14
15.06.2023
Z – 20/2020 Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8,
813 61 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.12, Z1.15, Z2.1, Z2.2
Oprávnenie je vydané pre:
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen
M. R. Štefánika 295/2
960 02 Zvolen
18.08.2023
Z – 21/2020 SL SLOVAKIA, a. s.
Ľupčianska 57
976 13 Slovenská Ľupča
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.7
25.08.2023
Z – 22/2020 AG-AUTOLIFT
spol. s r.o.
Dobšinského 23/54
949 01 Nitra
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.12
22.08.2023
Z – 23/2020 ŽOS Trnava, a.s.
Koniarekova 19
917 21 Trnava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D2
21.08.2023
Z – 24/2020 DOPSYS, s.r.o.
Tŕnie 174
962 34 Tŕnie
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.11, Z1.12, Z1.13, Z1.14, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3
05.09.2023
Z – 25/2020 Lyžiarske stredisko
RACIBOR s.r.o.
SNP 1202/12
026 01 Dolný Kubín
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení
dopravných: D1
23.9.2023
Z – 26/2020 Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
Oprávnenie je vydané pre:
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia železničných tratí a stavieb
Ulica 1. mája 34
010 01 ŽilinaToto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.12, Z1.15, Z2.1, Z2.2
20.9.2023
Z – 27/2020 SKI KRAHULE s.r.o.
A. Kmeťa 2
965 01 Žiar nad Hronom
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
26.8.2023
Z – 28/2020 Leitech s. r. o.
Nám. SNP 15
811 01 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
27.09.2023
Z – 29/2020 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Drieňová 24
820 09 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D3, Z1.5, Z1.6, Z1.8, Z1.9 Z1.10, Z1.13, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3
09.10.2023
Z – 30/2020 TRANK RK s. r. o.
Medená 24
811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
23.11.2023
Z – 31/2020 Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D 2, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.2, Z 2.3
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia železničných tratí a stavieb
Kasárenské námestie 5
041 50 Košice
26.10.2023
Z – 32/2020 KOVACO, spol. s r.o.
Veľká Lehota 210
966 41 Veľká Lehota
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.12
26.10.2023
Z – 33/2020 Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
opráv a údržby určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.10
ŽSR Bratislava, Mostný obvod Košice
Pri plynárni 1
041 50 Košice
27.11.2023
Oprávnenia vydané v roku 2021
Z – 01/2021 SPORTxLysa s. r. o.
Budovateľská 34
080 01 Prešov
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1 26.01.2024
Z – 02/2021 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7
080 06 Ľubotice
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.12, Z 1.15, Z 2.2 02.01.2024
Z – 03/2021 TATRALIFT a.s.
Poľná 4
060 01 Kežmarok
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie revízií určených technických zariadení dopravných: D 1 22.02.2024
Z – 04/2021 ŽOS Vrútky a.s.
Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D 2, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15 05.03.2024
Z – 05/2021 DYSK, spol. s r.o.
Okružní 228
435 13 Meziboří
Česká republika
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 2.1, Z 2.2
29.04.2024
Z – 06/2021 T.A.D. SNINA s.r.o.
Gagarinova 1583/28
069 01 Snina
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D 3, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13, Z 1.15 18.05.2024
Z – 07/2021 OVP ORAVA, s.r.o.
Oravická 617/20
028 01 Trstená
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
29.03.2024
Z – 08/2021 TRANSMISIE SB, s.r.o.
Pod Švabľovkou 28
083 01 Sabinov
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných: D 3

montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ zdvíhacích: Z 1.12

25.05.2024
Z – 09/2021 LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.
Cintorínska 57
942 01 Šurany
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.5, Z 1.9, Z 1.12

revízií UTZ zdvíhacích: Z 1.9, Z 1.12

28.05.2024
Z – 10/2021 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Drieňová 24
820 09 Bratislava
Oprávnenie je vydané pre:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Sekcia Východoslovenské prekladiská
Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích:
D 3, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15.
04.06.2024
Z – 11/2021 JORD, spol. s r.o.
Dolná 23
945 01 Komárno
Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15 26.07.2024
Z – 12/2021 Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích: D 3, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.15.
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice
sekcia elektrotechniky a energetiky
Štefánikova 60
041 50 Košice
12.07.2024
Z – 13/2021 METRANS /Danubia/, a.s.
Povodská cesta 18
929 01 Dunajská Streda
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáží, opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“)
zdvíhacích: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15.
13.07.2024
Z – 14/2021 LDanTech s.r.o.
Tokajícka 4
040 22 Košice
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích: D 2, D 3, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3. 26.07.2024
Z – 15/2021 Ing. Peter Dančišin – REFORM
Vyšná úvrať 20
040 22 Košice – Dargovských hrdinov
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích D 2, D 3, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
30.07.2024
Z – 16/2021 TATRA-THERM SK s.r.o.
Martina Lányiho 1370/21
060 01 Kežmarok
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných: D 1 02.08.2024
Z – 17/2021 OMNITRADE, a.s.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D 1
02.08.2024
Z – 18/2021 Železničné stavby, a.s. Košice
Južná trieda 66
040 01 Košice
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12 09.08.2024
Z – 19/2021 JURMAN, s.r.o.
Školská 173/24
922 42 Madunice
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.7 09.08.2024
Z – 20/2021 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, 16.08.2024
Z – 21/2021 HYDRAULICKÉ RUKY s.r.o.
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.7, Z 1.8 19.08.2024
Z – 22/2021 MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou
Duklianskych hrdinov 1129/46
093 01 Vranov nad Topľou
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.7, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1 09.09.2024
Z – 23/2021 ELTRA, s.r.o.
Rampová 4
040 01 Košice
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z  1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2
09.09.2024
Z – 24/2021 EMEL GRU s. r. o.
Vajanského 66
900 01 Modra
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D 2, D 3, Z 1.1, Z 1.2,
Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2,
Z 2.3
05.10.2024
Z – 25/2021 DMG, s.r.o.
Školská 470
956 12 Preseľany
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D 2, Z 1.7, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
05.10.2024
Z – 26/2021 Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18
841 04 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.9, Z 1.12,
Z 1.13, Z 1.15
19.10.2024
Z – 27/2021 Skipark RK, s.r.o.
Bystrická cesta 1
034 01 Ružomberok
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D 1
05.11.2024
Z – 28/2021 GOIMPEX BRATISLAVA, a. s.
Prešovská 39
821 02 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných D 1
15.11.2024
Z – 29/2021 RODMA, s.r.o.
T.G. Masaryka 1656/48
960 01 Zvolen
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D1, D2, D3, Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.11, Z1.12, Z1.13, Z1.14, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3
01.12.2024
Z – 30/2021 ROŠ, spol. s r.o.
Mesačná 7
821 02 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D3, Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.11, Z1.12, Z1.13, Z1.14, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3
13.12.2024
Z – 31/2021 WEILL s.r.o.
Drieňová 74/24
821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
15.12.2024
Z – 32/2021 Ing. Peter Lovás – L-MONT
Medze 16
031 05 Liptovský Mikuláš
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
17.12.2024

Aktualizované 12/2021

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia