DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – zdvíhacie a dopravné zariadenia

Zoznam firiem vlastniacich doklad o odbornej spôsobilosti „OPRÁVNENIE“ na vykonávanie určených činností na UTZ zdvíhacích a dopravných podľa zákona o dráhach č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, príloha č.1, časť 1 a časť 4.

Zoznam firiem
Číslo oprávnenia: Firma: Rozsah oprávnenia: Doba platnosti do:
Oprávnenia vydané v roku 2021
Z – 05/2021 DYSK, spol. s r.o.
Okružní 228
435 13 Meziboří
Česká republika
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 2.1, Z 2.2
29.04.2024
Z – 06/2021 T.A.D. SNINA s.r.o.
Gagarinova 1583/28
069 01 Snina
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D 3, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13, Z 1.15 18.05.2024
Z – 07/2021 OVP ORAVA, s.r.o.
Oravická 617/20
028 01 Trstená
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
29.03.2024
Z – 08/2021 TRANSMISIE SB, s.r.o.
Pod Švabľovkou 28
083 01 Sabinov
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných: D 3

montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ zdvíhacích: Z 1.12

25.05.2024
Z – 09/2021 LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.
Cintorínska 57
942 01 Šurany
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.5, Z 1.9, Z 1.12

revízií UTZ zdvíhacích: Z 1.9, Z 1.12

28.05.2024
Z – 10/2021 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Drieňová 24
820 09 Bratislava
Oprávnenie je vydané pre:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Sekcia Východoslovenské prekladiská
Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích:
D 3, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15.
04.06.2024
Z – 11/2021 JORD, spol. s r.o.
Dolná 23
945 01 Komárno
Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15 26.07.2024
Z – 12/2021 Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích: D 3, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.15.
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice
sekcia elektrotechniky a energetiky
Štefánikova 60
041 50 Košice
12.07.2024
Z – 13/2021 METRANS /Danubia/, a.s.
Povodská cesta 18
929 01 Dunajská Streda
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáží, opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“)
zdvíhacích: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15.
13.07.2024
Z – 14/2021 LDanTech s.r.o.
Tokajícka 4
040 22 Košice
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích: D 2, D 3, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3. 26.07.2024
Z – 15/2021 Ing. Peter Dančišin – REFORM
Vyšná úvrať 20
040 22 Košice – Dargovských hrdinov
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích D 2, D 3, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
30.07.2024
Z – 16/2021 TATRA-THERM SK s.r.o.
Martina Lányiho 1370/21
060 01 Kežmarok
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných: D 1 02.08.2024
Z – 17/2021 OMNITRADE, a.s.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D 1
02.08.2024
Z – 18/2021 Železničné stavby, a.s. Košice
Južná trieda 66
040 01 Košice
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12 09.08.2024
Z – 19/2021 JURMAN, s.r.o.
Školská 173/24
922 42 Madunice
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.7 09.08.2024
Z – 20/2021 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, 16.08.2024
Z – 21/2021 HYDRAULICKÉ RUKY s.r.o.
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.7, Z 1.8 19.08.2024
Z – 22/2021 MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou
Duklianskych hrdinov 1129/46
093 01 Vranov nad Topľou
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.7, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1 09.09.2024
Z – 23/2021 ELTRA, s.r.o.
Rampová 4
040 01 Košice
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z  1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2
09.09.2024
Z – 24/2021 EMEL GRU s. r. o.
Vajanského 66
900 01 Modra
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D 2, D 3, Z 1.1, Z 1.2,
Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2,
Z 2.3
05.10.2024
Z – 25/2021 DMG, s.r.o.
Školská 470
956 12 Preseľany
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D 2, Z 1.7, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
05.10.2024
Z – 26/2021 Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18
841 04 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.9, Z 1.12,
Z 1.13, Z 1.15
19.10.2024
Z – 27/2021 Skipark RK, s.r.o.
Bystrická cesta 1
034 01 Ružomberok
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D 1
05.11.2024
Z – 28/2021 GOIMPEX BRATISLAVA, a. s.
Prešovská 39
821 02 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných D 1
15.11.2024
Z – 29/2021 RODMA, s.r.o.
T.G. Masaryka 1656/48
960 01 Zvolen
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D1, D2, D3, Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.11, Z1.12, Z1.13, Z1.14, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3
01.12.2024
Z – 30/2021 ROŠ, spol. s r.o.
Mesačná 7
821 02 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D3, Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.11, Z1.12, Z1.13, Z1.14, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3
13.12.2024
Z – 31/2021 WEILL s.r.o.
Drieňová 74/24
821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
15.12.2024
Z – 32/2021 Ing. Peter Lovás – L-MONT
Medze 16
031 05 Liptovský Mikuláš
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
17.12.2024
Oprávnenia vydané v roku 2022
Z – 01/2022 TATRALIFT a.s.
Poľná 4
060 01 Kežmarok
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
20.01.2025
Z – 02/2022 KORA Slovakia s.r.o.
Rajtákova 33
841 03 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
09.02.2025
Z – 03/2022 Jozef Budzák
Ždiar 473
059 55 Ždiar
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
18.02.2025
Z – 04/2022 Igor Brandobur
Tvarožná 162
059 71 Tvarožná
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení dopravných: D1
21.02.2025
Z – 05/2022 Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
revízií a skúšok určených technických zariadení
dopravných a zdvíhacích: D3, Z1.1, Z1.2, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3
Oprávnenie je vydané pre:
Železnice Slovenskej republiky
Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina
Hviezdoslavova 31, 010 02 Žilina
07.03.2025
Z – 06/2022 EQA, s.r.o.
M. R. Štefánika 1821
026 01 Dolný Kubín
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
17.03.2025
Z – 07/2022 TIP Žilina, s.r.o.
Povodská cesta 18
929 01 Dunajská Streda
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.13, Z1.14, Z1.15
23.03.2025
Z – 08/2022 ŽELOS, spol. s r.o.
Staničná 7
917 00 Trnava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.9, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15
01.04.2025
Z – 09/2022 Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
12.04.2025
Z – 10/2022 Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.
Kremnička 53
974 05 Banská Bystrica
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.12, Z 1.15, Z 2.2
22.04.2025
Z – 11/2022 Pro Ski, a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
26.04.2025
Z – 12/2022 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D 2, D 3, Z 1.5, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
– revízií a skúšok UTZ zdvíhacích: Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8
13.05.2025
Z – 13/2022 ORAVA SKIPARK, a.s.
Oravský Podzámok 381
027 41 Oravský Podzámok
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D 1
12.05.2025
Z – 14/2022 TATRAWEST s.r.o.
Pribiské 413
027 32 Zuberec
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D 1 19.05.2025
Z – 15/2022 Daluma žeriavy a dráhy s.r.o.
Hlavná 337/54
067 77 Zemplínske Hámre
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D 3, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13, Z 1.15
20.05.2025
Z – 16/2022 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
27.05.2025
Z – 17/2022 MICHÁLEK s.r.o.
Čáslavská 52
Chrudim IV
537 01 Chrudim
Česká republika
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1 09.06.2025
Z – 18/2022 ITECO ŽERIAVY s.r.o.
Potočná 1C
977 03 Brezno
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.13, Z1.15
10.06.2025
Z – 19/2022 Konecranes Slovakia s. r. o.
Kyjevské námestie 6
974 04 Banská Bystrica
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.13, Z1.15
15.06.2025
Z – 20/2022 HUSŤAK H+J, s.r.o.
Duchnovičova 287
067 61 Stakčín
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.9, Z1.10, Z1.13, Z1.15
15.06.2025
Z – 21/2022 MOPS Žeriavy s. r. o.
SNP 1012/79
067 81 Belá nad Cirochou
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.13, Z1.15
17.06.2025
Z – 22/2022 U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.5, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.15
24.06.2025
Z – 23/2022 KONNEX s.r.o.
Trstínska cesta 9
917 01 Trnava
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z2.1, Z2.2
11.07.2025
Z – 24/2022 KPK spol. s r.o.
Kollárova 75
036 01 Martin
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D3, Z1.1, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.14, Z1.15, Z2.3
15.07.2025
Z – 25/2022 Snowparadise a.s.
Panónska 42
851 01 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie:
opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
21.07.2025
Z – 26/2022 JASED, s.r.o.
Belá – Dulice 385
038 11 Belá – Dulice
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1 10.08.2025
Z – 27/2022 Ladislav Sičák – ELSIL
Komenského 2657
069 01 Snina
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.9, Z1.10, Z1.13, Z1.15 17.08.2025
Z – 28/2022 Jaroslav Beneš – ŽERIAVY s.r.o.
Nemčianska cesta 3
974 01 Banská Bystrica
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.15 12.09.2025
Z – 29/2022 YETI, s.r.o.
Valčianska dolina 1054
038 35 Valča
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1 20.09.2025
Z – 30/2022 Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Konrad-Doppelmayr-Strasse 1
6922 Wolfurt
Rakúska republika
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1
10.10.2025
Z – 31/2022 MaNik s. r. o.
Zbehy 329
951 42 Zbehy
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D2, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.13, Z1.15 12.10.2025
Z – 32/2022 Florek Trade s. r. o.
Krušetnica 238
029 54 Krušetnica
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1 17.10.2025
Z – 33/2022 Dedinky s. r. o.
Dedinky 79
049 73 Dedinky
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1 20.10.2025
Z – 34/2022 REVIMONT – DG, s.r.o.
Sihote 610/21
038 04 Bystrička
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D2, D3, Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.11, Z1.12, Z1.13, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 07.11.2025
Z – 35/2022 DMG, s.r.o.
Školská 470
956 12 Preseľany
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.9, Z1.10 08.11.2025
Z – 36/2022 ZORLAND, s.r.o.
Ždiar 695
059 55 Ždiar
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1 15.11.2025
Z – 37/2022 EverLift Slovakia, s.r.o.
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích Z1.7, Z2.1, Z2.2 29.11.2025
Z – 38/2022 IMMOBAU s.r.o.
Kuzmányho 12
811 06 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných D1 30.11.2025
Oprávnenia vydané v roku 2023
Z – 01/2023 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o.
Ždiar 530
059 55 Ždiar
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1 02.01.2026
Z – 02/2023 HYCA s.r.o.
Viničnianska cesta 9
902 01 Pezinok
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.2, Z1.7, Z1.8, Z2.2 10.01.2026
Z – 03/2023 Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D3, Z1.2, Z1.8 05.01.2026
Z – 04/2023 Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12
815 24 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.11, Z1.13, Z1.14, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 11.01.2026
Z – 05/2023 SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. Vlčie hrdlo, P.O. BOX 52
820 03 Bratislava 23
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích:
Z 1.5, Z 1.6, Z 1.9, Z 1.12, Z 1.15
24.02.2026
Z – 06/2023 ROUZZ, s.r.o.
Sv. Štefana 16
921 01 Piešťany
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie:
montáží, opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích:
Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.2
17.02.2026
Z – 07/2023 LAVEX, Lanovky a vleky – záujmové združenie na Slovensku
Ul. M. Pišúta 5
031 01 Liptovský Mikuláš
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných: D 1 03.03.2026
Z – 08/2023 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2
011 40 Žilina
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.2 17.03.2026
Z – 09/2023 Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice
Krivá 23
040 01 Košice – mestská časť Juh
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.5, Z 1.6, Z 1.8, Z 2.1 16.03.2026
Z – 10/2023 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1
814 52 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv a údržby určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.2, Z 2.3 17.03.2026
Z – 11/2023 Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.5, Z 1.12 28.03.2026
Z – 12/2023 Ing. Eduard Záborský
Dražkovce 70
038 02 Dražkovce
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13, Z 1.15

montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok diaľkového rádiového ovládania pre „UTZ“) zdvíhacie: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13, Z 1.15

29.03.2026
Z – 13/2023 Logary, s.r.o.
Štrková 12
040 18 Košice
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.14, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 14.04.2026
Z – 14/2023 Siems a Klein, spol. s r.o.
Krajní 1230
252 42 Jesenice
Česká republika
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.9, Z1.12, Z1.13, Z1.15. 27.04.2026
Z – 15/2023 Salamandra Resort, a. s.
Zochova 3
811 03 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1 29.05.2026
Z – 16/2023 OLYMP INVESTMENT s.r.o.
Kostolné námestie 403
067 77 Zemplínske Hámre
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.9, Z1.10, Z1.13, Z1.15 20.06.2026
Z – 17/2023 Montáž, opravy, údržba, servis, elektro revízie s.r.o. Trebejov
v skratke: MOUSER s.r.o. Trebejov
Trebejov 18, 044 81 Trebejov
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D3, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.14, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 23.06.2026
Z – 18/2023 DROBEC – ŽERIAVY, s.r.o.
Daľkovská 462/6
069 01 Snina
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.9, Z 1.10, Z 1.13, Z 1.15 23.06.2026
Z – 19/2023 Rolling Stock Services Bratislava s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: údržby určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.15 13.07.2026
Z – 20/2023 SKI LIFT, s.r.o.
Robotnícka 10
974 01 Banská Bystrica
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1 14.07.2026
Z – 21/2023 EKO – podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20
832 90 Bratislava – Nové Mesto
Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1 24.07.2026
Z – 22/2023 ŽOS Trnava, a.s.
Koniarekova 19
917 21 Trnava
Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D2 14.08.2026
Z – 23/2023 DOPSYS, s.r.o.
Tŕnie 174
962 34 Tŕnie
Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.11, Z1.12, Z1.13, Z1.14, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 05.09.2026
Z – 24/2023 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Tomášikova 28B
821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov
Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích: D3, Z1.5, Z1.6, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.13, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 13.09.2026
Z – 25/2023 NSK servis, s.r.o.
Pod javorom 40/2
038 04 Bystrička
Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.9, Z1.11, Z1.14
revízií UTZ zdvíhacích: Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.14
18.09.2026
Z – 26/2023 Leitech s. r. o.
Nám. SNP 15
811 01 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1 16.10.2026
Z – 27/2023 PROGRESIA s.r.o.
Podkonice 252
976 13 Podkonice
Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.13,
Z 1.15
16.10.2026
Z – 28/2023 AG-AUTOLIFT spol. s r.o.
Dobšinského 23/54
949 01 Nitra
Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích: Z1.12 20.10.2026
Z – 29/2023 Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o.
SNP 1202/12
026 01 Dolný Kubín
Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1 31.10.2026
Z – 30/2023 HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.
Bystrá 108
977 01 Bystrá
Oprávnenie platí pre vykonávanie: montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných: D1 7.12.2026
Oprávnenia vydané v roku 2024
Z – 01/2024 Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
Železnice Slovenskej republiky, Mostný obvod, Pri plynárni 1, 041 50 Košice
na vykonávanie opráv a údržby určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích v rozsahu: Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.15, Z 2.3
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia železničných tratí a stavieb, Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice na vykonávanie montáží, opráv, údržby a skúšok UTZ dopravných a zdvíhacích v rozsahu: D 3, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice na vykonávanie údržby, revízií a skúšok UTZ dopravných a zdvíhacích podľa v rozsahu: D 3, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.15
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2, 917 01 Trnava na vykonávanie montáží, opráv, údržby a skúšok UTZ dopravných a zdvíhacích v rozsahu: D 2, Z 1.5, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1,
Z 2.2, Z 2.3
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen: na vykonávanie montáží, opráv, údržby a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu: Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.12, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Ulica 1. mája 34, 010 01 Žilina na vykonávanie montáží, opráv, údržby a skúšok UTZ zdvíhacích v rozsahu:
Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.12, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2
29.01.2027
Z – 02/2024 Elektrizace železnic Praha a.s., organizačná zložka
Rosinská 8223/1
010 08 Žilina
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: Z 1.5, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2 15.01.2027
Z – 03/2024 SKI KRAHULE s.r.o.
A. Kmeťa 2
965 01 Žiar nad Hronom
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných v rozsahu: D 1 15.01.2027
Z – 04/2024 BACHLEDKA SKI & SUN s. r. o.
Ždiar 702
059 55 Ždiar
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných podľa v rozsahu: D 1 18.01.2027
Z – 05/2024 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7
080 06 Ľubotice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: Z 1.12, Z 1.15, Z 2.2 15.02.2027
Z – 06/2024 ŽOS Vrútky a.s.
Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích v rozsahu: D 2, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15 25.03.2027
Z – 07/2024 Štrbské Pleso resort, s. r. o.
K vodopádom 4028/26
059 85 Štrba
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení dopravných v rozsahu: D 1 14.03.2027

Aktualizované 03/2024

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia