DOPRAVNÝ ÚRAD

Poverené právnické osoby – zdvíhacie a dopravné zariadenia

Zoznam platných poverení vydaných Dopravným úradom v súlade s § 103 ods. 2 písm. e) a písm. g) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností a na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných.

Zoznam platných poverení
 2019
Rozsah : na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)

P – Z/01 – 2019 – 16
AVDOP s.r.o.
Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava
dátum vydania: 05.08.2019        č. 14898/2019/OUTZ-0001/Pš
platnosť do: 02.08.2022
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia (podľa prílohy č. 1, časť 4 vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky:
Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z1.6, Z1.7 (okrem zariadení uvedených pod poradovým číslom Z1.1, Z1.2, Z1.4, Z1.5, Z1.6), Z1.8 (okrem poradového čísla Z1.1, Z1.2, Z1.3), Z1.9, Z1.10 (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z1.1), Z1.11, Z1.12, Z1.13, Z1.14, Z1.15 (okrem poradového čísla Z1.8 a Z1.13), Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4
– dopravné zariadenia (podľa prílohy č. 1, časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.) položky:
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach
(§ 17 zákona)
P – Z/01 – 2019 – 17
AVDOP s.r.o.
Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava
dátum vydania: 05.08.2019        č. 14898/2019/OUTZ-0008/Pš
platnosť do: 02.08.2022
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia (podľa prílohy č. 1, časť 4 vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky:
Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z1.6, Z1.7 (okrem zariadení uvedených pod poradovým číslom Z1.1, Z1.2, Z1.4, Z1.5, Z1.6), Z1.8 (okrem poradového čísla Z1.1, Z1.2, Z1.3), Z1.9, Z1.10 (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z1.1), Z1.11, Z1.12, Z1.13, Z1.14, Z1.15 (okrem poradového čísla Z1.8 a Z1.13), Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4
– dopravné zariadenia (podľa prílohy č. 1, časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.) položky:
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P-Z/01-2019-18
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
dátum vydania: 15.11.2019        č. 13603/2019/OUTZ-0007/Pš
platnosť do: 11.11.2022
vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných v rozsahu:
– obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 a Z 2.4 a prevádzkový technik uvedených zariadení,
– obsluha dopravných zariadení (obsluhovateľ dopravných zariadení) podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. položky D5 a D6.
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P-Z/02-2019-18
RICoS , a.s.
Švermova 2, 038 61 Vrútky
dátum vydania: 30.12.2019        č. 03943/2020/OUTZ-0007/Pš
platnosť do: 13.08.2022
vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných v rozsahu:
– obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.11, Z1.12, Z1.13, Z1.14, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 a Z2.4 a prevádzkový a revízny technik uvedených zariadení,
– obsluha dopravných zariadení (obsluhovateľ dopravných zariadení) podľa prílohy č. 1, časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z., položky D1, D3, D4, D5, D6 a D7,
– revízny technik dopravných zariadení podľa prílohy č. 1, časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z., položky D1, D2, D3, D4, D5, D6 a D7
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P-Z/03-2019-18
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
dátum vydania: 11.12.2019        č. 18323/2019/OUTZ-0007/Pš
platnosť do: 26.11.2022
vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných v rozsahu:
– obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 a Z 2.4 a prevádzkový technik uvedených zariadení,
– obsluha dopravných zariadení (obsluhovateľ dopravných zariadení) podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. položky D3, D4, D5 a D6.
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P-Z/04-2019-18
REVIMONT – DG, s.r.o.
038 04 Bystrička 111
dátum vydania: 22.10.2019        č. 18443/2019/OUTZ-0004/Pš
platnosť do: 21.10.2022
vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných v rozsahu:
– obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.11, Z1.12, Z1.13, Z1.14, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 a Z 2.4 a prevádzkový technik uvedených zariadení,
– obsluha dopravných zariadení (obsluhovateľ dopravných zariadení) podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. položky D5, D6 a D7.
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P-Z/05-2019-18
ROŠ, spol. s r.o.
Mesačná 7, 821 02 Bratislava
dátum vydania: 30.12.2019        č. 03730/2020/OUTZ-0004/Pš
platnosť do: 16.12.2022
vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných v rozsahu:
– obsluha zdvíhacích zariadení: (žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky Z1.1, Z1.2, Z1.6, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.11, Z1.12, Z1.13, Z1.15, Z2.2 a Z 2.4 a prevádzkový technik uvedených zariadení,
– obsluha dopravných zariadení: (obsluhovateľ dopravných zariadení) podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. položky D6.
2020
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P-Z/01-2020-18
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, 820 09 Bratislava
dátum vydania: 20.01.2020        č. 04534/2020/OUTZ-0004/Pš
platnosť do: 16.01.2023
vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných v rozsahu:
– obsluha zdvíhacích zariadení
(žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 a Z 2.4 a prevádzkový technik uvedených zariadení,
– obsluha dopravných zariadení
(obsluhovateľ dopravných zariadení) podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. položky D3, D4 a D6.
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P-Z/02-2020-18
METRANS /Danubia/, a.s.
Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda
dátum vydania: 23.03.2020        č. 07721/2020/OUTZ-0006/Pš
platnosť do: 05.03.2023
vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích v rozsahu:
– obsluha zdvíhacích zariadení
(žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.11 a prevádzkový technik uvedených zariadení.
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)
P – Z/01 – 2020 – 16
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 23.03.2020        č. 04995/2020/OUTZ-0003/Pš
platnosť do: 12.03.2021
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia (podľa prílohy č. 1, časť 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky:
Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13,Z 1.14, Z 1.15,
Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3, Z 2.4
– dopravné zariadenia (podľa prílohy č. 1, časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.“) položky: D 1, D 2, D 3, D 4, D 5, D 6, D 7
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach
(§ 17 zákona)
P – Z/01 – 2020 – 17
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 23.03.2020        č. 04994/2020/OUTZ-0003/Pš
platnosť do: 12.03.2021
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia (podľa prílohy č. 1, časť 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky:
Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13,Z 1.14, Z 1.15,
Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3, Z 2.4
– dopravné zariadenia (podľa prílohy č. 1, časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.“) položky: D 1, D 2, D 3, D 4, D 5, D 6, D 7
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/03 – 2020 – 18
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 30.04.2020        č. 04993/2020/OUTZ-0005/Pš
platnosť do: 12.03.2023
vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných v rozsahu:
– obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. položky: Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.11, Z1.12, Z1.13, Z1.14, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 a Z 2.4 a prevádzkový a revízny technik uvedených zariadení,
– obsluha dopravných zariadení (obsluhovateľ dopravných zariadení) podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. položky: D1, D2, D3, D4, D5, D6 a D7.
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)
P – Z/02 – 2020 – 16
KENETECH s. r. o.
Pod kaštieľom 4011/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
dátum vydania: 21.04.2020        č. 09518/2020/OUTZ-0003/Pš
platnosť do: 08.04.2021
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia (podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. položky: D3, D4, D6
– zdvíhacie zariadenia (podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.) položky: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3, Z 2.4
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (§ 17 zákona)
P – Z/02 – 2020 – 17
KENETECH s. r. o.
Pod kaštieľom 4011/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
dátum vydania: 21.04.2020        č. 09519/2020/OUTZ-0003/Pš
platnosť do: 08.04.2021
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia (podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. položky: D3, D4, D6
– zdvíhacie zariadenia (podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.) položky: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3, Z 2.4
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/05 – 2020 – 18
Logary, s.r.o.
Štrková 12, 040 18 Košice
dátum vydania: 22.06.2020        č. 11665/2020/OUTZ-0004/Pš
platnosť do: 17.06.2023
vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích v rozsahu:
– obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. položky: Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.14, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 a Z 2.4 a prevádzkový technik uvedených zariadení
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/04 – 2020 – 18
SERVIS BOZ.VTZ.PO. s.r.o.
Roľnícka 9233/7, 831 07 Bratislava
dátum vydania: 23.06.2020        č. 12141/2020/OUTZ-0005/Pš
platnosť do: 16.06.2023
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných v rozsahu:
– obsluha zdvíhacích zariadení
(žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky Z1.8, Z1.9, Z1.12, Z1.13, Z1.15, Z2.2 a Z 2.4 a prevádzkový technik uvedených zariadení,
– obsluha dopravných zariadení
(obsluhovateľ dopravných zariadení) podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. položky D3, D4 a prevádzkový technik uvedených zariadení.
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/06 – 2020 – 18
LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku
M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
dátum vydania: 23.06.2020        č. 11281/2020/OUTZ-0003/Pš
platnosť do: 16.06.2023
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach v rozsahu:
samostatné vykonávanie a riadenie práce pri opravách a spletaní lán a zalievaní koncoviek a spojok oceľových lán lanových dráh podľa prílohy č. 5 časť 2 písm. a) ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“).
2021
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)
P – Z/01 – 2021 – 16
RICoS, a.s.

Švermova 2, 038 61 Vrútky
dátum vydania: 25.01.2021        č. 04717/2021/OUTZ-0019/Pš
platnosť do: 25.01.2022
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (§ 17 zákona)
P – Z/01 – 2021 – 17
RICoS, a.s.
Švermova 2, 038 61 Vrútky
dátum vydania: 25.01.2021        č. 04718/2021/OUTZ-0019/Pš
platnosť do: 25.01.2022
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)
P – Z/02 – 2021 – 16
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 25.02.2021        č. 05449/2021/OUTZ-0013/Pš
platnosť do: 25.02.2022
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (§ 17 zákona)
P – Z/02 – 2021 – 17
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 25.02.2021            č. 05450/2021/OUTZ-0013/Pš
platnosť do: 25.02.2022
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (§ 16 zákona)
P – Z/03 – 2021 – 16
KENETECH s. r. o.
Pod kaštieľom 4011/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
dátum vydania: 05.05.2021             č. 09100/2021/OUTZ-0022/Pš
platnosť do: 05.05.2022
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
– dopravné zariadenia: D 3
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (§ 17 zákona)
P – Z/03 – 2021 – 17
KENETECH s. r. o.
Pod kaštieľom 4011/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
dátum vydania: 05.05.2021             č. 09101/2021/OUTZ-0022/Pš
platnosť do: 05.05.2022
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
– dopravné zariadenia: D 3
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/01 – 2021 – 18
EMEL GRU s. r. o.
Vajanského 66, 900 01 Modra
dátum vydania: 28.07.2021        č. 13271/2021/OUTZ-0009/Pš
platnosť do: 28.07.2022
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích v rozsahu:
a) obsluha dopravných zariadení
(obsluhovateľ dopravných zariadení) podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky: D 3
b) obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. položky: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3.
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (§ 16 zákona)
P – Z/04 – 2021 – 16
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
dátum vydania: 20.08.2021        č. 15082/2021/OUTZ-0007/Pš
platnosť do: 20.08.2024
Overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (§ 17 zákona)
P – Z/04 – 2021 – 17
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
dátum vydania: 20.08.2021        č. 15081/2021/OUTZ-0007/Pš
platnosť do: 20.08.2024
Overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1 
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (§ 16 zákona)
P – Z/05 – 2021 – 16
RICoS, a.s.
Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina
dátum vydania: 24. 11. 2021        č. 19742/2021/OUTZ-0021
platnosť do: 09.04.2023
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14,
Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (§ 17 zákona)
P – Z/05 – 2021 – 17
RICoS, a.s.
Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina
dátum vydania: 24. 11. 2021        č. 19743/2021/OUTZ-0016
platnosť do: 09.04.2023
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14,
Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/02 – 2021 – 18
RICoS, a.s.
Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina
dátum vydania: 24. 11. 2021        č. 19744/2021/OUTZ-0011
platnosť do: 09.04.2023
Rozsah vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích:
– obsluha dopravných zariadení: D 1, D 2, D 3 a revízny technik uvedených zariadení.
– obsluha zdvíhacích zariadení: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3 a prevádzkový a revízny technik uvedených zariadení.

Aktualizované 12/2021

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia