DOPRAVNÝ ÚRAD

Poverené právnické osoby – zdvíhacie a dopravné zariadenia

Zoznam platných poverení vydaných Dopravným úradom v súlade s § 103 ods. 2 písm. g) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností a na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných.

Zoznam platných poverení
2021
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)
P – Z/04 – 2021 – 16
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
dátum vydania: 20.08.2021        č. 15082/2021/OUTZ-0007/Pš
platnosť do: 20.08.2024
Overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach
(§ 17 zákona)
P – Z/04 – 2021 – 17
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
dátum vydania: 20.08.2021        č. 15081/2021/OUTZ-0007/Pš
platnosť do: 20.08.2024
Overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1 
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)
P – Z/05 – 2021 – 16
RICoS, a.s.
Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina
dátum vydania: 24. 11. 2021        č. 19742/2021/OUTZ-0021
platnosť do: 09.04.2023
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14,
Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach
(§ 17 zákona)
P – Z/05 – 2021 – 17
RICoS, a.s.
Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina
dátum vydania: 24. 11. 2021        č. 19743/2021/OUTZ-0016
platnosť do: 09.04.2023
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14,
Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/02 – 2021 – 18
RICoS, a.s.
Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina
dátum vydania: 24. 11. 2021        č. 19744/2021/OUTZ-0011
platnosť do: 09.04.2023
Rozsah vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích:
– obsluha dopravných zariadení: D 1, D 2, D 3 a revízny technik uvedených zariadení.
– obsluha zdvíhacích zariadení: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3 a prevádzkový a revízny technik uvedených zariadení.
2022
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)
P – Z/01 – 2022 – 16
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 10.02.2022        č. 05465/2022/OUTZ-0019
platnosť do: 14.07.2022
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach
(§ 17 zákona)
P – Z/01 – 2022 – 17
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 10.02.2022        č. 05465/2022/OUTZ-0020
platnosť do: 14.07.2022
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)
P – Z/02 – 2022 – 16
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 24.05.2022        č. 13058/2022/OUTZ-0021
platnosť do: 11.04.2027
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach
(§ 17 zákona)
P – Z/01 – 2022 – 17
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 24.05.2022        č. 13058/2022/OUTZ-0022
platnosť do: 11.04.2027
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/01 – 2022 – 18
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 23. 06. 2022        č. 13058/2021/OUTZ-0032
platnosť do: 11.04.2027
Rozsah vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích:
– obsluha dopravných zariadení: D 2, D 3
– obsluha zdvíhacích zariadení: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (§ 16 zákona)
P – Z/03 – 2022 – 16
AVDOP s. r. o.
IČO: 46252975
Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava
dátum vydania: 14.09.2022        č. 16559/2022/OUTZ-0013
platnosť do: 27.10.2026
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (§ 17 zákona)
P – Z/03 – 2022 – 17
AVDOP s. r. o.
IČO: 46252975
Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava
dátum vydania: 14.09.2022        č. 16560/2022/OUTZ-0013
platnosť do: 27.10.2026
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/02 – 2022 – 18
AVDOP s. r. o.
IČO: 46252975
Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava
dátum vydania: 14.09.2022        č. 16561/2022/OUTZ-0016
platnosť do: 27.10.2026
Rozsah vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích:
– obsluha dopravných zariadení: D 1, D 2, D 3
– obsluha zdvíhacích zariadení: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
2023
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/01 – 2023 – 18
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
IČO: 35914939
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
dátum vydania: 05.06.2023        č. 14065/2023/OUTZ-0012
platnosť do: 18.04.2028
Rozsah vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích:
– obsluha dopravných zariadení (obsluhovateľ dopravných zariadení) položky: D 2, D 3
– obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) položky: Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3 a prevádzkový technik uvedených zariadení
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (§ 16 zákona)
P – Z/01 – 2023 – 16
RICoS, a. s.
IČO: 36397911
Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina
dátum vydania: 23.06.2023        č. 16274/2023/OUTZ-0021
platnosť do: 12.06.2028
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia položky: D 1, D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia položky: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (§ 17 zákona)
P – Z/01 – 2023 – 17
RICoS, a. s.
IČO: 36397911
Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina
dátum vydania: 23.06.2023        č. 16275/2023/OUTZ-0015
platnosť do: 12.06.2028
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/02 – 2023 – 18
RICoS, a. s.
IČO: 36397911
Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina
dátum vydania: 26.06.2023        č. 16276/2023/OUTZ-0025
platnosť do: 12.06.2028
Rozsah vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích:
– obsluha dopravných zariadení (obsluhovateľ dopravných zariadení) položky: D 1, D 2, D 3
– obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) položky: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3 a prevádzkový technik uvedených zariadení
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/03 – 2023 – 18
Železnice Slovenskej republiky, odštepný závod:
Železnice Slovenskej republiky – Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
IČO: 31364501
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
dátum vydania: 19.10.2023        č. 20240/2023/OUTZ-0010
platnosť do: 18.11.2027
Rozsah vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích:
– obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) položky: Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3 a prevádzkový technik uvedených zariadení
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/04 – 2023 – 18
ROŠ, spol. s r.o.
IČO: 36713635
Mesačná 7, 821 02 Bratislava
dátum vydania: 19.10.2023        č. 22309/2023/OUTZ-0010
platnosť do: 11.11.2028
Rozsah vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích:
– obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) položky: Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z 1.4, Z 1.6, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3 a prevádzkový technik uvedených zariadení
2024
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/01 – 2021 – 18
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
IČO: 35914921
Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava – Mestská časť Ružinov
dátum vydania: 30.01.2024        č. 06644/2024/OUTZ-0014
platnosť do: 01.12.2028
Rozsah vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti osôb na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích:
a) obsluha dopravných zariadení
(obsluhovateľ dopravných zariadení) podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky: D 3 
b) obsluha zdvíhacích zariadení
(žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. položky: Z 1.5, Z 1.6, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3

Aktualizované 03/2024

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia