DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – elektrické zariadenia

Zoznam firiem vlastniacich doklad o odbornej spôsobilosti „OPRÁVNENIE“ na vykonávanie určených činností na UTZ elektrických podľa zákona o dráhach č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, príloha č.1, časť 5

Zoznam oprávnení
Oprávnenia vydané v roku 2021
E-27/2021 Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice
sekcia železničných tratí a stavieb
Kasárenské námestie 5
041 50 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E4, E6 19.04.2024
E-28/2021 OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
Veveří, 602 00 Brno
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E9, E10, E11, E12, E13 19.04.2024
E-29/2021 MAIVE, s.r.o.
Kpt. Nálepku 300/193
976 69 Pohorelá
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach: E1, E2, E11 03.05.2024
E-30/2021 Automatizácia železničnej dopravy, a.s.
Ružinovská 1G
821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E7, E9, E11, E12 04.05.2024
E-31/2021 Siemens Mobility, s. r. o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E5, E7, E11, E12 07.05.2024
E-32/2021 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Drieňová 24
820 09 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E10, E11, E12, E13 06.05.2024
E-33/2021 EGC, s.r.o.
Pri hati 1
040 01 Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E11 07.05.2024
E-34/2021 D.A.L.I.-M.N., s.r.o.
903 01 Tureň 385
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E5, E7, E9, E10, E11, E12 17.05.2024
E-35/2021 MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3
927 01 Šaľa
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E6, E7, E11, E13 17.05.2024
E-36/2021 DGZ s.r.o.
Hlboká 3
927 01 Šaľa
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E6, E7, E11, E13 17.05.2024
E-37/2021 Applipower, s.r.o.
Bytčická 2/2830
011 06 Žilina
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, skúšky a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E9 24.05.2024
E-38/2021 ELIMOPOS s.r.o.
Novozámocká 2477/7
960 01 Zvolen
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E6, E10, E11 24.05.2024
E-39/2021 BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224
949 05 Nitra
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, rekonštrukcie, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E11 25.05.2024
E-40/2021
E-41/2021 OVP ORAVA, s.r.o.
Oravická 617/20
028 01 Trstená
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 07.06.2024
E-42/2021 SKD TRADE, a.s.
Kolbenova 917/5d
190 00 Praha 9 – Vysočany
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení  elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach: E6, E6a 07.06.2024
E-43/2021 SERVIS GROUP, a.s.
Kavečianska cesta 14/B
040 01 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, skúšky a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E11
Montáž, opravy, údržba, skúšky a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E2, E3a
09.06.2024
E-44/2021
E-45/2021
E-46/2021 MEZOPRAVNA spol. s r.o.
4. května 275
755 01 Vsetín
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení  elektrických na dráhach: E6, E6a 15.06.2024
E-47/2021 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2
011 40 Žilina
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na trolejbusových dráhach: E1, E2, E3a, E4a, E5, E6a, E11 28.06.2024
E-48/2021 Global Facility a. s.
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava-mestská časť Ružinov
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Revízie určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E2

Údržba a opravy určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E2, E9, E11, E13

28.06.2024
E-49/2021 ELEKTRO – HARAMIA s.r.o.
Lozorno 927
900 55 Lozorno
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E9, E11 28.06.2024
E-50/2021 LDanTech s.r.o.
Tokajícka 4
040 22 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E9, E11 28.06.2024
E-51/2021 LiV ELEKTRA, a.s.8
Priemyselná 10
821 09 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E5, E9, E11 02.07.2024
E-52/2021 FIBRELAN, spol. s r. o.
Strmý vŕšok 8033/33
841 06 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E2, E7, E9, E11 02.07.2024
E-53/2021 TSS GRADE, a. s.
Dunajská 48
811 08 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E7, E9, E11, E12, E13 12.07.2024
E-54/2021 Jozef Trubač – JOFO
J. Nižnanského 39
919 27 Brestovany
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení  elektrických na železničných dráhach: E2, E7 12.07.2024
E-55/2021 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E5, E6, E10, E11, E13 12.07.2024
E-56/2021 DELTECH, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach E2, E6, E7, E11, E13 12.07.2024
E-57/2021 Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s.
Kremnička 53
974 05 Banská Bystrica
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na trolejbusových dráhach: E1, E2, E3a, E4a, E5, E6a, E11 16.07.2024
E-58/2021 Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice
sekcia elektrotechniky a energetiky
Štefánikova 60
041 50 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E9, E10, E11, E12, E13 16.07.2024
E-59/2021 Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice
Krivá 23
040 01 Košice – mestská časť Juh
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E4 28.07.2024
E-60/2021 KV – Security s. r. o.
Panónska cesta 9
852 32 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáží, opráv, údržba a rekonštrukcií určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7 30.07.2024
E-61/2021 ABB, s.r.o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáží opráv, údržba, skúšok a rekonštrukcií určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E11 30.07.2024
E-62/2021 Danube Industries, s.r.o.
Ružová dolina 25
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, skúšok a revízií určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E9, E11 30.07.2024
E-63/2021 Ing. Peter Dančišin – REFORM
Vyšná úvrať 20
040 22 Košice-Dargovských hrdinov
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, skúšok a revízií určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E9, E11
E-64/2021 Železnice Slovenskej republiky
Železničné telekomunikácie Bratislava
Kováčska 3
832 06 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáží, opráv, údržby, skúšok a rekonštrukcií určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7 30.07.2024
E-65/2021 OMNITRADE, a.s.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 09.08.2024
E-66/2021 TATRA-THERM SK s.r.o.
Martina Lányiho 1370/2021
060 01 Kežmarok
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach E8, E11 09.08.2024
E-67/2021 PRIVEL, spoločnosť s ručením obmedzeným
Palkovičova 4
040 01 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3a, E4a, E5, E6a, E11, E12 09.08.2024
E-68/2021 ENERGETIKA – JUMI, s.r.o.
Starozagorská 39
040 23 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E7, E11 09.08.2024
E-69/2021
E-70/2021 ADTS SK, s.r.o.
Kysucká cesta 540/9
010 01 Žilina
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E7, E9, E11, E12 16.08.2024
E-71/2021 E L E K T R O P O H O N Y Slovakia, s.r.o.
Nitrianska 12
040 01 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E2, E8, E11 23.08.2024
E-72/2021 ALAM s.r.o.
Mlynské Luhy 88
821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach: E2, E7, E11 02.09.2024
E-73/2021 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Emila Škody 2922/1
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach: E2, E6, E6a 02.09.2024
E-74/2021 Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o.
Kojetínská 3109/73a
Přerov I-Město
750 02 Přerov
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E6 02.09.2024
E-75/2021 Plymonte s.r.o.
Pod záhradami 37
941 31 Dvory nad Žitavou
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E9, E11 17.09.2024
E-76/2021 ELTODO SK, a. s.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E7, E9, E11, E13 17.09.2024
E-77/2021 Železničné stavby, a.s. Košice
Južná trieda 66
040 01 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E4, E9, E11, E12, E13

Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E6, E9, E11

11.10.2024
E-78/2021 EGEM, s. r. o.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E7, E9, E11, E12 11.10.2024
E-79/2021 GX CORPFIN, a.s.
Pelcova 2500/5
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení  elektrických na železničných dráhach : E2, E6 11.10.2024
E-80/2021 Železnice Slovenskej republiky
Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina
Hviezdoslavova 31
010 02 Žilina
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž a opravy určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E7, E11
Revízie, overovanie spôsobilosti a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E9, E10, E11, E12, E13
18.10.2024
E-81/2021 SPEMA mont s. r. o.
900 42 Miloslavov 414
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E11 18.10.2024
E-82/2021 Rail Workshop, s. r. o.
Šalviová 878/40
821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6 02.11.2024
E-83/2021 Hitachi Energy Slovakia, s.r.o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava – mestská časť Vajnory
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, skúšky a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E11 15.11.2022
E-84/2021 Skipark RK, s.r.o.
Bystrická cesta 1
034 01 Ružomberok
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 05.11.2024
E-85/2021 EMaP s. r. o.
P. Horova 23
841 08 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3a, E5, E11 09.11.2024
E-86/2021 Ing. Martin Reiter – IMR
Znievska 3027/1
851 06 Bratislava-Petržalka
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Revízie určených technických zariadení  elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E2, E6a 09.11.2024
E-87/2021 GOIMPEX BRATISLAVA, a.s.
Prešovská 39
821 02 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 09.11.2024
E-88/2021 SOLARIS BUS & COACH
SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. OBORNICKA 46
62-005 BOLECHOWO-OSIEDLE, Poľská republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení  elektrických na električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach: E6a 12.11.2024
E-89/2021 Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E7, E9, E11, E13 16.11.2024
E-90/2021 DIGISYS, s.r.o.
Kupecká 1357/16
949 01 Nitra
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na
železničných dráhach: E2, E7, E9, E11
29.11.2024
E-91/2021 ŽOS Vrútky a.s.
Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E6, E10, E11, E13
Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E6a
30.11.2024
E-92/2021 Železnice Slovenskej republiky
Mostný obvod Košice
Pri plynárni 1
041 50 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E9, E11 01.12.2024
E-93/2021 PeGa – Tech, spol. s r. o.
906 35 Plavecký Mikuláš 33
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E11 02.12.2024
E-94/2021 TOPELEKTRO s. r. o.
Karloveská 7
841 05 Bratislava – Karlova Ves
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E11, E13 06.12.2024
E-95/2021 INGDOP s.r.o., organizačná zložka
Kragujevská 11
010 01 Žilina
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E9, E11 07.12.2024
E-96/2021 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3a, E4a, E5, E6a, E10, E11, E12

Revízie určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3a, E4a, E5, E6a, E9, E10, E11, E12

14.12.2024
E-97/2021 WEIL s.r.o.
Drieňová 74/24
821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E2, E8, E11 20.12.2024
E-98/2021 RUNEC s.r.o.
Šenkvická cesta 14/G
902 01 Pezinok
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E9, E11, E13

Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E11

21.12.2024
E-99/2021 JBL spol. s r.o.
Hlavná 268
076 52 Veľký Horeš
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E9, E10, E11, E12, E13

Montáž a opravy určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E9, E11, E13

22.12.2024
Oprávnenia vydané v roku 2022
E-01/2022 První Signální, a.s.
Bohumínská 368/172
Muglinov
712 00 Ostrava
Česká republika
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení  elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E11 13.01.2025
E-02/2022 Power Service Int. s. r. o.
Šustekova 16
851 04 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení
elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach: E1, E2, E3, E3a, E5, E7, E9, E11
19.01.2025
E-03/2022 KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
851 04 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E9, E10, E11, E12, E13 26.01.2025
E-04/2022 Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I 18
841 04 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E2, E11 08.02.2025
E-05/2022 KORA Slovakia s.r.o.
Rajtákova 33
841 03 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8 09.02.2025
E-06/2022 ELTRA, s.r.o.
Rampová 4
040 01 Košice
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E9, E10, E11, E12, E13

Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E6 E9, E10, E11, E12, E13

21.02.2025
E-07/2022 HMH, s. r. o.
Tavarikova osada 39
841 02 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach: E2, E6, E6a, E10 25.02.2025
E-08/2022 ŠKODA ELECTRIC a.s.
Průmyslová 610/2a
Doudlevce
301 00 Plzeň
Česká republika
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky  určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach: E6a 01.03.2025
E-09/2022 Miloš Kirchmayer
Húščavova 3
841 02 Bratislava-Dúbravka
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach: E2, E11, E13 03.03.2025
E-10/2022 PPA INŽINIERING, s.r.o.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E9, E11 04.03.2025
E-11/2022 REVEZ – SERVIS s.r.o.
Dúhová 251/4
044 42 Rozhanovce
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E11, E13

Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E11, E13

08.03.2025
E-12/2022 GRANTECH, s.r.o.
Hroncova 1
040 01 Košice
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E11 09.03.2025
E-13/2022 TIP Žilina, s.r.o.
Povodská cesta 18
929 01 Dunajská Streda
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E11 10.03.2025
E-14/2022 Atelsys, s.r.o.
Limbová 3057/16
010 07 Žilina
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E9, E11 14.03.2025
E-15/2022 EQA, s.r.o.
M. R. Štefánika 1821
026 01 Dolný Kubín
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 16.03.2025
E-16/2022 ADOTEL-HEX s.r.o.
Lieskovská cesta 456
960 03 Zvolen
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach E2, E7, E9, E11. 28.03.2025
E-17/2022 Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E2, E8, E11 04.04.2025
E-18/2022 PROMONT ELEKTRO s.r.o.
Štúrova 1505/65
941 11 Palárikovo
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E11 08.04.2025
E-19/2022 AŽD SLOVAKIA a. s.
Ružinovská 1G
821 02 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, A7, E9, E11, E12

Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E9, E11

11.04.2025
E-20/2022 Salamandra Resort, a. s.
Zochova 3
811 03 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach E8, E11. 12.04.2025
E-21/2022 FB Group s. r. o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach E2, E7, E11, E12 25.04.2025
E-22/2022 MTH SLOVAKIA, spol. s r.o.
Horná Kružná 5
038 61 Vrútky
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na dráhach: E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13 26.04.2025
E-23/2022 Elektrizace železnic Praha a.s.
nám. Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 – Nusle
Česká republika
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení  elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E9, E10, E11, E12, E13

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení  elektrických na električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach: E1, E2, E3a, E4a, E5, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13

Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach: E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13

27.04.2025
E-24/2022 Jaroslav Beneš – ŽERIAVY s.r.o.
Nemčianska cesta 3
974 01 Banská Bystrica
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E11 02.05.2025
E-25/2022 Alter Energo, a.s.
Hlavná 561
951 78 Kolíňany
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E5, E11 03.05.2025
E-26/2022 EVPÚ a.s.
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E10, E11 04.05.2025
E-27/2022 ELEKTROSLUŽBY – K+G, s. r. o.
Kukučínova 1
082 71 Lipany
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E9, E11 05.05.2025
E-28/2022 ORAVA SKIPARK, a.s.
027 41 Oravský Podzámok 381
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických
na lanových dráhach: E8, E11
10.05.2025
E-29/2022 Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
Môťovská cesta 259/11
960 03 Zvolen
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E7
– rádiostanice na hnacích dráhových vozidlách,
– vlakové zabezpečovacie zariadenia,
– zariadenia ETCS.
24.05.2025
E-30/2022 RELDOP s.r.o.
Hviezdoslavova 809/20
924 01 Galanta
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13 30.05.2025
E-31/2022 Loco TRADE s.r.o.
Rybáreň 6837/4
934 01 Levice
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6 31.05.2025
E-32/2022 ENERGA s.r.o.
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E7, E9, E10, E11, E12, E13 03.06.2025
E-33/2022 Klinec, s. r. o.
Hollého 203/50
015 01 Rajec
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E11
Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E5
15.06.2025
E-34/2022 ČMŽO – Slovakia s.r.o.
Zlatovská 2536/33P
911 05 Trenčín
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3, E3a, E5, E6, E6a, E9, E10, E11 08.07.2025
E-35/2022 LiV ELEKTRA, a.s.
Priemyselná 10
821 09 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E4, E4a, E6, E6a 11.07.2025
E-36/2022 VM Elektrik s.r.o.
Široká 1851/63
058 01 Poprad
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných a lanových dráhach: E1, E2, E3, E8, E9, E11, E13 11.07.2025
E-37/2022 BETAMAT, a.s. Zvolen
J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E9, E11
Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E9, E11
20.07.2025
E-38/2022 ZES plus, s.r.o.
Gorkého 1523/6
052 01 Spišská Nová Ves
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E7 – (Kamerové systémy pre monitorovanie objektov a priestorov, Telekomunikačná technika v rozsahu dátových prvkov, sietí LAN vrátane príslušenstva a napájania týchto systémov), E11 02.08.2025
E-39/2022 DelCom Slovakia a. s.
Drobného 27
841 01 Bratislava
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E5, E9, E11, E12, E13 10.08.2025
E-40/2022 SYTELI, s.r.o.
Duklianska 7
071 01 Michalovce
Oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E7, E9, E11, E13 17.08.2025
E-41/2022 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1
814 52 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E2, E6a, E10, E11 30.08.2025
E-42/2022 JASED, s.r.o.
038 11 Belá – Dulice 385
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach E8, E11 31.08.2025
E-43/2022 EVPÚ a.s.
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E3, E5, E7 05.09.2025
E-44/2022 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1
814 52 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3a, E4a, E5, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13 14.09.2025
E-45/2022 YETI, s.r.o.
Valčianska dolina 1054
038 35 Valča
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 27.09.2025
E-46/2022 ZOS LOKO s.r.o.
Štúrova 24
960 01 Zvolen
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Opravy a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6 29.09.2025
E-47/2022 Bukóza Progres, s.r.o.
Hencovská 2073
093 02 Hencovce
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Opravy, montáže, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E11, E13 30.09.2025
E-48/2022 VST Engineering, spol. s r.o.
Semtín 79
533 53 Pardubice
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2 – v rozsahu elektrickej požiarnej signalizácie, E6 – v rozsahu elektrickej požiarnej signalizácie 03.10.2025
E-49/2022 Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Konrad-Dopplmayr-Strasse 1
6922 Wolfurt
Rakúska republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 10.10.2025
E-50/2022 Kontron Transportation s.r.o.
Ke Štvanici 656/3
Karlín, 186 00 Praha 8
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E7, E9, E11 11.10.2025
E-51/2022 Florek Trade s. r. o.
029 54 Krušetnica 238
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8 20.10.2025
E-52/2022 OKV, spol. s r.o.
Kratinova 52
036 01 Martin
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6 25.10.2025
E-53/2022 SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach: E1, E2, E3, E3a, E5, E6, E6a, E7, E9, E11 31.10.2025
E-54/2022 Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava – Karlova Ves
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach: E1, E2, E3, E3a, E5, E6, E6a, E7, E9, E11 02.11.2025
E-55/2022 Dedinky s. r. o.
049 73 Dedinky 79
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8 07.11.2025
E-56/2022 Elektroline a.s.
K Ládví 1805/20
Kobylisy, 184 00 Praha 8, Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E9, E11, E12

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3a, E4a, E5, E9, E11, E12

15.11.2025
E-57/2022 sampi, s.r.o.
951 21 Rišňovce 463
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E9, E11, E12 16.11.2025
E-58/2022 MRÁZ J., spol. s r.o.
M.R. Štefánika 1023/73
940 01 Nové Zámky
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7 21.11.2025
E-59/2022 IMMOBAU s.r.o.
Kuzmányho 12
811 06 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 01.12.2025
E-60/2022 PPA ENERGO s.r.o.
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E5, E9,E11, E12, E13 07.12.2025
E-61/2022 ZORLAND, s.r.o.
059 55 Ždiar 695
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8 19.12.2025
E-62/2022 Patrik Cvecho – PACES
Petra Jilemnického 2148/38
920 01 Hlohovec
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E2 19.12.2025
E-63/2022 TATRAWEST s.r.o.
Pribiské 413
027 32 Zuberec
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 19.12.2025
E-64/2022 TTS Martin, s.r.o.
038 42 Rakovo 92
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E9, E11 23.12.2025
E-65/2022 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o.
059 55 Ždiar 530
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 23.12.2025
E-66/2022 ŠKODA VAGONKA a.s.
1. máje 3176/102
Moravská Ostrava
703 00 Ostrava
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6 30.12.2025
Oprávnenia vydané v roku 2023
E-1/2023 EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice
s.r.o.
Teplárenská 5
040 12 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E9, E11, E12 16.1.2026
E-2/2023 ŠKODA ELECTRIC a.s.
organizačná zložka
Černyševského 26
851 01 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E6a 11.01.2026
E-3/2023 Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E9, E11, E13 18.01.2026
E-4/2023 Rolling Stock Services Bratislava s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E10 18.01.2026
E-5/2023 VOLTA Technologies a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E5, E9, E11 23.01.2026
E-6/2023 NEXTRAIL a.s.
S. K. Neumana 2708
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E2, E6, E6a, E7 03.02.2026
E-7/2023 DICIT spol. s r. o.
Sekurisova 16
841 02 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E9, E11 03.02.2026
E-8/2023 Hitachi Energy Slovakia, s. r. o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava – mestská časť Vajnory
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E11 08.02.2026
E-9/2023 Systeming, s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6 13.02.2026
E-10/2023 SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
Vlčie hrdlo, P.O. BOX 52
820 03 Bratislava 23
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E6, E7, E11, E13 23.02.2026
E-11/2023 ALBAT, spol. s r.o.
Barčianska 64
040 17 Košice-Barca
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2
E3 – Trakčné napájacie a spínacie stanice železničných dráh v rozsahu:
Záložné zdroje napájania:
– Nabíjacie zariadenia
– Usmerňovače
– Stacionárne batérie
– Integrované systémové záložné napájania
– DC-DC meniče (konvertory)
– DC-AC striedače (invertory)
– Elektrické zdrojové agregáty
– Monitorovacie systémy k záložným zdrojom napájania
Rozvádzače:
– Rozvádzače vlastnej spotreby
– Napájacie rozvádzače
– Meracie rozvádzače
E7 – Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v rozsahu:
Záložné zdroje napájania:
– Nabíjacie zariadenia
– Usmerňovače
– Stacionárne batérie
– Integrované systémové záložné napájania
– DC-DC meniče (konvertory)
– DC-AC striedače (invertory)
– Elektrické zdrojové agregáty
– Monitorovacie systémy k záložným zdrojom napájania
Rozvádzače:
– Rozvádzače vlastnej spotreby
– Napájacie rozvádzače
– Meracie rozvádzače
Batérie:
– Niklokadmiové batérie
E9, E11
08.03.2026
E-12/2023 Ing. Jaroslav Sakáč
Berehovská 2216/19
075 01 Trebišov
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach:
E2 – Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane, v rozsahu:
– Elektrické inštalácie budov vrátane priemyselných hál a dielní,
– Pracovné stroje a spotrebiče,
– Elektrické zariadenia výpočtovej techniky periférnych zariadení,
– Vonkajšie vedenia, káblové vedenia uložené v zemi.
E7, E11, E13
10.03.2026
E-13/2023 SlovakTech spol. s.r.o.
044 45 Bidovce 31
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E11 27.03.2026
E-14/2023 ENERGETICKÉ STROJÁRNE s.r.o.
Popradská 58
040 01 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E6, E9, E11, E13 27.03.2026
E-15/2023 Yunex, s. r. o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E5, E7, E11, E12 05.04.2026
E-16/2023 ELSKIServis s.r.o.
Kruhová 971/19
059 71 Ľubica
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a revízie určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E2, E8, E9, E11 06.04.2026
E17/2023 M.M.K. IT s.r.o.
Kríková 10
821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6 11.04.2026
E-18/2023 Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
Môťovská cesta 259/11
960 03 Zvolen
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6,
E7 – Rádiostanice na hnacích dráhových vozidlách, – Vlakové zabezpečovacie zariadenia, – Zariadenia ETCS, E10, E11
11.04.2026
E-19/2023 DOPSYS, s.r.o.
962 34 Tŕnie 174
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6 – zabezpečovacích, signalizačných, riadiacich, rádiokomunikačných a napájacích el. zariadení, systémov a inštalácií v koľajových vozidlách, E7, E9, E11, E12 14.04.2023
E-20/2023 BONTRA s.r.o.
Východná 3902/3
036 01 Martin
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E6, E9, E10, E11, E12, E13.
Revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4  E6, E9, E10, E11, E12, E13.
26.04.2026
E-21/2023 INGDOP s.r.o., organizačná zložka
Kragujevská 11
010 01 Žilina
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E9, E11. 26.04.2026
E-22/2023 MZT s.r.o.
Družstevná 628
908 80 Sekule
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E11. 27.04.2026
E-23/2023 ŽOS Trnava, a.s.
Koniarekova 19
917 21 Trnava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E10
Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6.
27.04.2026
E-24/2023 Automatizácia dopravných a telekomunikačných
systémov, s.r.o. v skratke, ADTS
Poľovnícka 50
013 25 Stráňavy
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E7, E9, E11, E12
Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E9, E11.
27.04.2026
E-25/2023 INOMA COMP, s.r.o.
Ul. SNP 750
033 01 Liptovský Hrádok
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, skúšky a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7. 27.04.2026
E-26/2023 BBF elektro s.r.o.
Radlinského 17/B
052 01 Spišská Nová Ves
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E7, E9, E11, E12. 27.04.2026
E27/2023 MARBER, spol. s r.o.
Vaľaškovská 2
066 01 Humenné
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach E1 – elektrické zariadenia do 52 kV vrátane, E2 – elektrické zariadenia charakteru: inštalácie budov, priemyselné, opravárenské haly a dielne, vonkajšie vedenia, vonkajšie osvetlenie, pracovné stroje a spotrebiče, E9, E11 02.05.2026
E-28/2023 OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.
Pri majeri 10
831 07 Bratislava – mestská časť Vajnory
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2 – komplexné opravy, montáž a údržba ističov, náhradných zdrojov a transformátorov priamo v mieste inštalácie s použitím originálnych dielov, E7 – komplexné opravy, montáž a údržba ističov, náhradných zdrojov a transformátorov priamo v mieste inštalácie s použitím originálnych dielov, E9 – komplexné opravy, montáž a údržba ističov, náhradných zdrojov a transformátorov priamo v mieste inštalácie s použitím originálnych dielov. 18.05.2026
E-29/2023 BETAMONT s.r.o.
Lieskovská cesta 456
960 03 Zvolen
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E11, E12, E13. 22.05.2026
E-30/2023 HAKO, a. s.
Štefánikova 1361/4
031 01 Liptovský Mikuláš
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6 – montáží, opráv a údržby elektromerov v koľajových vozidlách, – montáží, opráv a údržby senzorov a meračov pre meranie a reguláciu fyzikálnych veličín, vzdialený dohľad a ovládanie strojov, energetický manažment, zber, spracovanie a vizualizáciu dát v koľajových vozidlách, – dodávky a inštalácie softvéru pre meranie a reguláciu fyzikálnych veličín, vzdialený dohľad a ovládanie strojov, energetický manažment, zber, spracovanie a vizualizáciu dát v koľajových vozidlách, E11. 22.05.2026
E-31/2023 Rail Workshop, s.r.o.
E-32/2023 BREDY ENERGY s.r.o.
Sečovská cesta 582/7
040 22 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, skúšky a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1 – elektrické zariadenia do 52 kV vrátane, E2 – elektrické zariadenia charakteru: inštalácie budov, priemyselné, opravárenské haly a dielne, vonkajšie vedenia, vonkajšie osvetlenie, pracovné stroje a spotrebiče, E11. 09.06.2026
E-33/2023 AP SIGNALING, s.r.o.
Kolónia Hviezda 5133/137
036 08 Martin – Priekopa
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E9, E11 16.06.2026
E-34/2023 MARCASS, s.r.o.
Floriánska 5
040 01 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, skúšky a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E11 27.06.2026
E-35/2023 REVELS s.r.o.
Pod Hájom 952/1
018 41 Dubnica nad Váhom
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3, E3a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13 30.07.2026
E-36/2023 Lukromtel s.r.o.
Československej armády 198/31
967 01 Kremnica
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E11 03.07.2026
E-37/2023 Elektrizace železnic Praha a.s., organizačná zložka
Rosinská 8223/1
010 08 Žilina
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach: E1, E2, E3, E3a, E5, E6, E6a, E7, E9, E11, E12, E13
Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E11
03.07.2026
E-38/2023 EKOFLUID, s.r.o.
Ku Bratke 5189
934 01 Levice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3 11.07.2026
E-39/2023 SKI LIFT, s.r.o.
Robotnícka 10
974 01 Banská Bystrica
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 11.07.2026
E-40/2023 Tom-Ers s.r.o.
Veľký Lég 84
930 37 Lehnice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E5, E9, E11, E12, E13 21.07.2026
E-41/2023 EKO-podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20
832 90 Bratislava-Nové Mesto
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8 31.07.2026
E-42/2023 Easy Control Slovensko spol. s r. o.
Duklianska 38B
052 01 Spišská Nová Ves
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 01.08.2026
E-43/2023 SITEL s.r.o.
Zemplínska 6
040 01 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E2, E7 03.08.2026
E-44/2023 CONNECT pro, s.r.o.
Gorazdova 26
052 01 Spišská Nová Ves
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E2, E3, E3a, E6, E6a, E7, E9, E11 09.08.2026
E-45/2023 Stadler Bussnang AG
Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang, Švajčiarska konfederácia
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky  určených technických zariadení elektrických na železničných  dráhach: E2, E6 09.08.2026
E-46/2023 ECS ENGINEERING, s.r.o.
Gagarinova 30
018 51 Nová Dubnica
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E7, E9, E11, E12 14.08.2026
E-47/2023 AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka
Ružinovská 1G
821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, skúšky a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E9, E11, E12 16.08.2026
E-48/2023 RODMA, s.r.o.
T. G. Masaryka 1656/48
960 01 Zvolen
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E11, E12, E13 24.08.2026
E-49/2023 Leitech s. r. o.
Nám. SNP 15
811 01 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E2, E8, E11 11.09.2026
E-50/2023 Montáž, opravy, údržba, servis, elektro revízie s.r.o. Trebejov v skratke: MOUSER s.r.o. Trebejov
044 81 Trebejov 18
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13 20.09.2026
E-51/2023 MONTEL elektro, s.r.o.
Lachmannova 355/62
908 43 Čáry
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E2, E11 21.09.2026
E-52/2023 Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E7, E9 21.09.2026
E-53/2023 NOPE a.s.
Kazanská 48
821 06 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E2, E11 05.10.2026
E-54/2023 U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E6 – Elektrické zariadenia dráhových vozidiel železničných dráh vrátane vozňov a traťových mechanizmov v rozsahu:
– elektrické zariadenia dráhových vozidiel nezávislej trakcie,
– nevzťahuje sa na elektrické zariadenia dráhových vozidiel elektrickej trakcie a na elektrické zariadenia železničných vozňov,
– koľajové žeriavy EDK 80 a EDK 500,
– traťové stroje MUV 69, ASP 07, SVP 74,
– troskové vozne a pojazdné Miešače 350 a 500.
E7 – Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v rozsahu:
– platí pre zariadenia vlečky v areáli U. S. Steel Košice so zaústením v žst. Haniska pri Košiciach a v žst. Veľká Ida.
E11 – Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
E13 – Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny v rozsahu:
– elektrické zariadenia v rozmrazovniach U. S. Steel Košice a tankovacie nádrže pre lokomotívy.
27.09.2026
E-55/2023 Siems a Klein, spol. s r.o.
Krajní 1230
252 42 Jesenice
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E2 05.10.2026
E-56/2023 RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.
Štiavnička 190
034 01 Štiavnička
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E10, E11 10.10.2026
E-57/2023 Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o.
SNP 1202/12
026 01 Dolný Kubín
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 24.10.2026
E-58/2023 Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12
815 24 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E11, E12

Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E11

02.11.2026
E-59/2023 SIMAT ELEKTRO s.r.o.
Štúrova 1505/65
941 11 Palárikovo
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E5, E9, E11

Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E4, E5, E9, E11

02.11.2026
E-60/2023 HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.
977 01 Bystrá 108
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 30.11.2026
E-61/2023 DELTECH, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových
a špeciálnych dráhach: E2, E6, E6a, E7, E9, E11, E13Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E11
18.12.2026
E-62/2023 EXTEC s. r. o.
Vlčie hrdlo 1
821 07 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E11, E13 18.12.2026
E-63/2023 E.T.K.M., spol. s r.o.
Nám. Martina Benku 10
811 07 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: EMontáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E11 18.12.2026
Oprávnenia vydané v roku 2024
E-1/2024 SKI KRAHULE s.r.o.
A. Kmeťa 2
965 01 Žiar nad Hronom
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach v rozsahu E8, E11 08.01.2027
E-2/2024 CZ LOKO, a.s.
Semanínska 580
560 02 Česká Třebová
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach v rozsahu: E2, E6 08.01.2027
E-3/2024 ODM elektrik, s. r. o.
Čierne 657
023 13 Čierne
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E9, E11, E12, E13 10.01.2027
E-4/2024 NES Nová Dubnica s.r.o.
M. Gorkého 820/27
018 51 Nová Dubnica
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13 10.01.2027
E-5/2024 HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií a údržby určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu E1, E2, E6, E7 11.01.2027
E-6/2024 BACHLEDKA SKI & SUN s. r. o.
Ždiar 702
059 55 Ždiar
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, údržby a skúšok určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach v rozsahu: E8, E11 18.01.2027
E-7/2024 ELCOR, s.r.o.
Scherfelova 14/1371
058 01 Poprad
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, údržby a skúšok určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E2, E12 22.01.2027
E-8/2024 Ing. Marián Vozárik – REVINŠ
Radava 237
941 47 Radava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv a údržby určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E2, E11, E13

Toto oprávnenie platí pre vykonávanie revízií určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E1, E2, E3, E4, E6, E9, E11, E13

24.01.2027
E-9/2024 Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre:

 1. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky Leopoldov, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov na vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení  elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E2, E7, E11
 2. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen na vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ elektrických na železničných dráhach rozsahu: E2, E7, E9, E11, E12
 3. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice na vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E2, E7, E9, E11, E12
 4. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina na vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E2, E7, E9, E11, E12
 5. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Kollárova 36, 917 95 Trnava na vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E9, E10, E11, E12, E13
 6. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia elektrotechniky a energetiky, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen na vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E9, E11, E12, E13
 7. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice na vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E9, E10, E11, E12, E13
 8. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia elektrotechniky a energetiky, P. O. Hviezdoslava 730, 010 01 Žilina na vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E9, E10, E11, E12, E13
 9. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia železničných tratí a stavieb, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava na vykonávanie montáží, opráv a údržby UTZ elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E2, E6, E12
 10. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia železničných tratí a stavieb, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen na vykonávanie montáží, opráv a údržby UTZ elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E2, E6, E12
 11. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia železničných tratí a stavieb, Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice na vykonávanie montáží, opráv a údržby UTZ elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E2, E4, E6
 12. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia železničných tratí a stavieb, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina
  na vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií a skúšok UTZ elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E2, E6, E9, E12
 13. Železnice Slovenskej republiky – Železničné telekomunikácie Bratislava, Kováčska 3, 832 06 Bratislava na vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok UTZ elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E2, E7
 14. Železnice Slovenskej republiky, Mostný obvod, Pri plynárni 1, 041 50 Košice na vykonávanie montáží, opráv a údržby UTZ elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E2, E6, E11
26.01.2027
E-10/2024 RONGES s.r.o.
Dunajská 12
040 01 Košice – mestská časť Juh
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu E1, E2, E11.

Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E3, E4.

Toto oprávnenie platí pre vykonávanie revízií určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E4.

29.01.2027
E-11/2024 VAMAX, s.r.o.
Jamnického 4
841 05 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E11 05.02.2027
E-12/2024 Vision1 s.r.o.
Jeséniova 1A
831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení elektrických na električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach v rozsahu: E2, E4a, E11 05.02.2027
E-13/2024 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7
080 06 Ľubotice
1. Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení elektrických na trolejbusových dráhach v rozsahu: E1, E2, E3a, E4a, E5, E6, E11

2. Toto oprávnenie platí pre vykonávanie revízií určených technických zariadení elektrických na trolejbusových dráhach v rozsahu: E1, E2, E3a, E4a, E5, E6a, E9, E11, E12

12.02.2027
E-14/2024 Menton SK, spol. s r.o.
Gbelská 19
841 06 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, údržby a rekonštrukcií určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach v rozsahu: E2 13.02.2027
E-15/2024 ProCS, s.r.o.
Kráľovská ulica 8/824
927 01 Šaľa
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, údržby a rekonštrukcií určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E2, E7, E9, E11, E13 13.02.2027
E-16/2024 ELEKTRA SLOVENSKO a.s.
Kukučínova 56
831 02 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, údržby a rekonštrukcií určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach v rozsahu: E1, E2, E3, E4a, E5, E9, E10, E11, E12, E13 13.02.2027
E-17/2024 Ing. Miroslav Flekr
Wolkrova 43
851 01 Bratislava – Petržalka
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie revízií určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach v rozsahu: E2, E6a 13.02.2027
E-18/2024 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.
Račianska 162
831 54 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, skúšok a revízií určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E7, E9, E10, E11, E12, E13 13.02.2027
E-19/2024 LAVEX, Lanovky a vleky – záujmové združenie na Slovensku
Ul. M. Pišúta 5
031 01 Liptovský Mikuláš
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach v rozsahu E2, E8, E11 19.02.2027
E-20/2024 Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12
815 24 Bratislava
1. Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, údržby a rekonštrukcií určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E11, E12

2. Toto oprávnenie platí pre vykonávanie revízií určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E11

04.03.2027
E-21/2024 ŠKODA PARS a.s.
Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk, Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach v rozsahu: E2, E6, E6a 04.03.2027
E-22/2024 TRANSSERVIS, a.s. Košice
Rozvojová 2
040 11 Košice – mestská časť Juh
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, skúšok a revízií určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E2, E7, E9, E11 11.03.2027
E-23/2024 Štrbské Pleso resort, s. r. o.
K vodopádom 4028/26
059 85 Štrba
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach v rozsahu: E2, E8, E11 14.03.2027

Aktualizované k 03/2024

Spätná väzba pre návštevníkov.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia