DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – elektrické zariadenia

Zoznam firiem vlastniacich doklad o odbornej spôsobilosti „OPRÁVNENIE“ na vykonávanie určených činností na UTZ elektrických podľa zákona o dráhach č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, príloha č.1, časť 5

Zoznam oprávnení
Oprávnenia vydané v roku 2018
E-28/2018 Ing. Miroslav Flekr
Wolkrova 43
851 01 Bratislava – Petržalka
Revízie na určených technických zariadeniach elektrických na trolejbusových a električkových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu:
E2, E6
03.04.2021
E-29/2018 OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
Veveří 602 00 Brno
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach podľa §17 zákona v rozsahu:
E1 – Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia v rozsahu:
– elektrické transformátorové stanice, elektrické rozvodné stanice,
– vonkajšie vedenie, káblové vedenia uložené v zemi.E2 – Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane, v rozsahu:
– elektrické inštalácie budov vrátane priemyselných hál a dielní,
– pracovné stroje a spotrebiče,
– elektrické zariadenia výpočtovej techniky a periférnych zariadení,
– vonkajšie vedenie, káblové vedenia uložené v zemi.E3, E5, E9 ,E11, E12, E13
03.04.2021
E-30/2018 ELEKTROCONTROL, spol. s r.o.
Konštantínova 3
080 01 Prešov
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadeniach elektrických na dráhach podľa §17 zákona v rozsahu:
E1, E2, E11
03.04.2021
E-31/2018 Železnice Slovenskej republiky Bratislava,
Oblastné riaditeľstvo Košice
Sekcia železničných tratí a stavieb
Kasárenské námestie 5
041 50 Košice
Montáž, opravy a údržba určených technických zariadeniach elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E4, E6, E6a
03.04.2021
E-32/2018 IFT InForm Technologies, a.s.
Elektrárenská 124/28
831 04 Bratislava
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E9, E11
04.04.2021
E-33/2018 TOPELEKTRO s. r. o.
Karloveská 7
841 05 Bratislava – Karlova Ves
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E11, E13
04.04.2021
E-34/2018 AŽD SLOVAKIA a. s.
Ružinovská 1G
821 02 Bratislava
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E7, E9, E11, E12
23.04.2021
E-35/2018 Tom-Ers s.r.o.
Veľký Lég 84
930 37 Lehnice
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E5, E9, E11, E12, E13
24.04.2021
E-36/2018 OVP ORAVA, s.r.o.
Oravická 617/20, 028 01 Trstená
Opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E8, E11
25.04.2021
E-37/2018 Automatizácia železničnej dopravy, a.s.
Za stanicou 1
831 04 Bratislava
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E7, E9, E11, E12
Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E7, E11
25.04.2021
E-38/2018 MACAN s.r.o.
Kováčska 19
040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E9, E11, E13
25.04.2021
E-39/2018 Železnice Slovenskej republiky Bratislava,
Oblastné riaditeľstvo Košice
Sekcia elektrotechniky a energetiky (SEE), vrátane výkonných pracovísk
Štefánikova 60
041 50 Košice
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E6a, E9, E10, E11, E12, E13
25.04.2021
E-40/2018 SERVIS GROUP, a.s.
Kavečianska cesta 14/B
040 01 Košice
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E11
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E3
26.04.2021
E-41/2018 D.A.L.I.-M.N., s.r.o.
903 01 Tureň 385
Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E5, E9, E10, E11, E12
02.05.2021
E-42/2018 ABB, s.r.o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
Montáž, opravy, rekonštrukcie, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E11
11.05.2021
E-43/2018 TATRA-THERM SK s.r.o.
Martina Lányiho 1370/21
060 01 Kežmarok
Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E8, E11
14.05.2021
E-44/2018 ELIMOPOS s.r.o.
Novozámocká 2477/7, 960 01 Zvolen
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E6, E6a, E10, E11
15.05.2021
E-45/2018 RegioJet a. s.
Obchodná 48
811 06 Bratislava
Opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E6
15.05.2021
E-46/2018 SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Karadžičova 16
821 08 Bratislava
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E11
15.05.2021
E-47/2018 BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224
949 05 Nitra
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach :
E2, E7, E11
15.05.2021
E-48/2018 Železničná spoločnosť Cargo
Slovakia, a.s.
Drieňová 24
820 09 Bratislava
Montáž, opravy, rekonštrukcie, údržba,  skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E5, E6, E6a, E10, E11, E13
Údržba a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E4
Opravy, údržba a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E12
11.05.2021
E-49/2018 SKD TRADE, a.s.
Kolbenova 917/5d
190 00 Praha 9 – Vysočany
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických, podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E6, E6a
21.05.2021
E-50/2018 EMPO, s. r. o.
Na Kameni 341/13
086 41 Raslavice
Montáž a opravy určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach, podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E11
Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach, podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E4, E6, E6a, E9, E11, E12, E13
25.05.2021
E-51/2018 JBL spol. s r.o.
Hlavná 268
076 52 Veľký Horeš
Montáž a opravy určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach, podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E9, E11, E13
Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach, podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E4, E5, E9, E10, E11, E12, E13
25.05.2021
E-52/2018 Siemens Mobility, s. r. o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach, podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E5, E7, E11, E12
05.06.2021
E-53/2018 Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.
Kremnička 53
974 05 Banská Bystrica
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na trolejbusových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E4a, E5, E6, E11
05.06.2021
E-54/2018 TSS GRADE, a.s.
Dunajská 48
811 08 Bratislava
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení
elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010
Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E5, E7, E9, E12, E13
12.06.2021
E-55/2018 AVDOP s. r. o.
Milana Marečka 5
841 08 Bratislava
Revízie určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E8, E11
18.06.2021
E-56/2018 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E5, E6, E6a, E10, E11, E13
30.07.2021
E-57/2018 LiV ELEKTRA, a.s.
Priemyselná 10
821 09 Bratislava
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení
elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E5, E9, E11
18.06.2021
E-58/2018 Železnice Slovenskej republiky Bratislava,
Mostný obvod Košice
Pri plynárni 1
041 50 Košice
Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E10
31.07.2021
E-59/2018 LDan Tech s.r.o.
Tokajícka 4
040 22 Košice
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E11
18.06.2021
E-60/2018 PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení       elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E11
26.06.2021
E-61/2018 OMNITRADE, a.s.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E8, E11
26.06.2021
E-62/2018 MEZOOPRAVNA spol. s r.o.
4. kvĕtna 275
755 01 Vsetín
Česká republika
Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E6
09.07.2021
E-63/2018 Jozef Trubač – JOFO
J. Nižňanského č.39
919 27 Brestovany
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E7, E11
09.07.2021
E-64/2018 BBF Tech, a.s.
Panenská 24
811 03  Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E5, E9, E11
09.07.2021
E-65/2018 ELEKTRO – HARAMIA s.r.o.
Lozorno 335
900 55 Lozorno
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E9, E11
09.07.2021
E-66/2018 Pro Ski, a.s.
Malý trh 2/A
811 08  Bratislava
Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E8, E11
13.07.2021
E-67/2018 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E5, E6, E6a, E10, E11, E13
30.07.2021
E-68/2018 DELTECH, a.s.
Priemyselná 1
030 01 Liptovský Mikuláš
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E6, E6a, E7, E11, E13
Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2
31.07.2021
E-69/2018 Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o.
Kojetínská 3109/73a
Přerov I – Město
750 02 Přerov
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E6a
31.07.2021
E-70/2018 Plymonte s.r.o.
Pod záhradami 37
941 31 Dvory nad Žitavou
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E9, E11
31.07.2021
E-71/2018 ALAM s.r.o.
Mlynské Luhy 88
821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E7
31.07.2021
E-72/2018 Železnice Slovenskej republiky Bratislava,
Mostný obvod Košice
Pri plynárni 1
041 50 Košice
Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E6 v rozsahu: – ubytovacie, tarovacie a náraďové vozne, E6a, E9, E11
31.07.2021
E-73/2018 TENZONA Slovakia s.r.o.
Bojnická 3, 831 04  Bratislava
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach :
E2, E9, E11, E13
06.08.2021
E-74/2018 FIBRELAN, spol. s r.o.
Strmý vŕšok 8033/33
841 06 Bratislava
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, trolejbusových a električkových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E7, E9, E11  
20.08.2021
E-75/2018 Adifex, a. s.
Družstevná 26/2
026 01 Bziny
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E7, E9, E11, E13
21.08.2021
E-76/2018 Ing. Peter Dančišin – REFORM
Vyšná úvrať 20
040 22 Košice-Dargovských hrdinov
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E11
21.08.2021
E-77/2018 VIŽ a.s.
Rudohorská 33
974 11 Banská Bystrica
Skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13
Montáž a opravy určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E6, E6a, E7, E11, E13
21.08.2021
E-78/2018 Železničné stavby, a.s. Košice
Južná trieda 66
040 01 Košice
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E6, E6a, E9, E11, E12, E13
07.09.2021
E-79/2018 Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice
Krivá 23
040 01  Košice – mestská časť juh
Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E4 – Trakčné vedenie železničných dráh v rozsahu:
obvody na vedenie spätných trakčných prúdov (koľajnicové spätné vedenie, koľajnicové prepojky, koľajnicové styky, vodiče ukoľajnenia).
23.08.2021
E-80/2018 KLIMAK, s.r.o.
Štúrova 165
949 01 Nitra
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení       elektrických na mestských dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E11
07.09.2021
E-81/2018 Facility & Property Management, s.r.o.
Gen. Svobodu 2612
911 08  Trenčín
Údržba a opravy určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E9, E11, E13
07.09.2021
E-82/2018 REVEZ – SERVIS s.r.o.
Dúhová 251/4
044 42 Rozhanovce
Montáž, opravy, údržba a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1 v rozsahu: elektrické transformátorové stanice, elektrické rozvodné stanice, vonkajšie vedenia, káblové vedenia uložené v zemi, E2 v rozsahu: inštalácie budov, priemyselné opravárenské haly a dielne, vonkajšie vedenia, vonkajšie osvetlenie, E11, E13
07.09.2021
E-83/2018
E-84/2018 KORA Slovakia s.r.o.
Rajtákova 33
841 03 Bratislava
Opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E8, E11
07.09.2021
E-85/2018 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o.
059 55 Ždiar 530
Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E8, E11
07.09.2021
E-86/2018 ADOTEL-HEX s.r.o.
Lieskovská cesta 456
960 03 Zvolen
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E7, E9, E11
28.02.2019
E-87/2018 EGEM, s. r. o.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E4, E4a
28.09.2021
E-88/2018 GX CORPFIN, a.s.
Pelclova 2500/5
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E6
24.09.2021
E-89/2018 RUNEC s.r.o.
Šenkvická cesta 14/G
902 01 Pezinok
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3, E9, E11, E13
Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E11, E13
08.10.2021
E-90/2018 Ing. Martin Reiter – IMR
Znievska 3027/1
851 06  Bratislava-Petržalka
Revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E6
10.10.2021
E-91/2018 AP SIGNALING, s.r.o.
Kolónia Hviezda 5133/137
036 08  Martin – Priekopa
Skúšky určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E7, E9, E11
10.10.2021
E-92/2018 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Emila Škody 2922/1
Jižní Předmĕstí
301 00 Plzeň
Montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E6, E6a
11.10.2021
E-93/2018 Lukromtel, s.r.o.
Československej armády 198/31
967 01 Kremnica
Montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E7, E11
11.10.2021
E-94/2018 PeGa – Tech, spol. s r. o.
906 35 Plavecký Mikuláš 33
Montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach :
E1, E2, E11
26.10.2021
E-95/2018 EMaP s. r. o.
P. Horova 23
841 08 Bratislava
Montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach :
E1, E2, E3, E11
26.10.2021
E-96/2018 AŽD SLOVAKIA a. s.
Ružinovská 1G
821 02 Bratislava
Montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E3, E4, E5
26.10.2021
E-97/2018 RODMA, s.r.o.
T.G. Masaryka 1656/48
960 01 Zvolen
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach :
E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E11, E12, E13
05.11.2021
E-98/2018 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova 8
813 61 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky Bratislava
Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina v skrátenej forme VVÚŽ
Hviezdoslavova 31
010 02 Žilina
Montáž a opravy určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E6, E6a, E7, E11
19.11.2021
E-99/2018 Homola spol. s r.o.
Dlhé diely I/18
841 04 Bratislava
Montáž, údržba a opravy určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach :
E2, E11
04.12.2021
E-100/2018 ŽOS Vrútky a.s.
Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach :
E1, E2, E6, E6a, E10, E11, E13
Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach :
E6 – Elektrické točivé stroje,
– Indukčné zariadenia – tlmivky.
04.12.2021
Zoznam oprávnení
Oprávnenia vydané v roku 2019
E-1/2019

OHL ŽS Slovakia, a.s.
Tuhovská 10722/29
831 06 Bratislava

Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E12 – Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov v rozsahu:

koľajnicové vedenia,
koľajnicové prepojky,
koľajnicové styky,
uzemňovacie (ukoľajňovacie) vodiče.

03.01.2022
E-2/2019

První Signální, a.s.
Bohumínská 368/172 Muglinov
712 00 Ostrava

Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E2, E7, E11

02.01.2022
E-3/2019

EnerSys, s. r. o.
Gogoľova 18
851 01 Bratislava

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E2, E7, E9, E11

02.01.2022
E-4/2019

Dopravný podnik mesta Košice
Bardejovská 6
043 29 Košice

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E1, E2, E3, E4a, E5, E6, E10, E11, E12

03.01.2022
E-5/2019

DELTECH, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E11

04.01.2022
E-6/2019

ONEL s. r. o.
Cígeľská 18
831 06 Bratislava

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E1, E2, E4, E5, E6, E6a, E9, E11, E13

09.01.2022
E-7/2019

VOPOS s.r.o.
Rišňovce 500
951 21 Rišňovce

Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E2, E11, E13 09.01.2022
E-8/2019

LDanTech s.r.o.
Tokajícka 4
040 22 Košice

Montáž, opravy, rekonštrukcie, údržba a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E4

09.01.2022
E-9/2019

Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava

Skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E1, E2, E7, E9, E11, E13

09.01.2022
E-10/2019

VST Engineering, spol. s r.o.
Semtín 79
533 53 Pardubice

Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E2, E6 – elektrická požiarna signalizácia, E6a, – elektrická požiarna signalizácia.

21.01.2022
E-11/2019

MADI´S, s.r.o.
Hraničná 3706/5
058 01 Poprad

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E1, E2, E9, E11, E13

21.01.2022
E-12/2019

SIMAT ELEKTRO s.r.o.
Štúrova 1505/65
941 11 Palárikovo

Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E1, E2, E5, E9, E11

Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E1, E2, E4, E5, E9, E11

22.01.2022
E-13/2019(zrušené nahradené E-44/2019)

LABAKON s.r.o.
Apátska 213/96
941 07 Veľký Kýr

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E2, E11, E13

22.01.2022
E-14/2019

ADOTEL-HEX s.r.o.
Lieskovská cesta 456
960 03 Zvolen

Montáž, opravy, rekonštrukcie, skúšky, údržba a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E2, E7, E9, E11

19.02.2022
E-15/2019

ELTRA, s.r.o.
Rampová 4
040 01 Košice

Montáž, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E9, E10, E11, E12, E13

19.02.2022
E-16/2019

GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. Prešovská 39
821 02 Bratislava

Opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených
technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených
technických zariadeniach : E8, E11

05.03.2022
E-17/2019

KUMAT spol. s r. o.
Blagoevova 14
851 04 Bratislava

Montáž, opravy, rekonštrukcie, údržba, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13

19.02.2022
E-18/2019

TATRALIFT a.s.
Poľná 4
060 01 Kežmarok

Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E 8
– elektrické inštalácie, ktorých menovité napätie neprevyšuje 1 000 V AC a 1 500 V DC,
– zabezpečovacie zariadenia lanových dráh,
– montáž nízkonapäťových rozvádzačov, ktorých obvody sa nepodrobujú prevereniu skratovej odolnosti podľa čl. 10.11.2 STN EN 61439-1:2012.
E 11

19.02.2022
E-19/2019 ŠKODA ELECTRIC a.s.
Tylova 1/57
301 28 Plzeň
Česká republika

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:

E6 – Elektrické zariadenia dráhových vozidiel
Trolejbusov
v rozsahu: Typová rada ŠKODA 24Tr, 25Tr IVECO, 26Tr, 27Tr SOLARIS,
Typová rada ŠKODA 30 Tr, 31 Tr SOR.
V rozsahu napätí do 1000 V AC a do 1500 V DC.

21.02.2022
E-20/2019

EKOKLIMA A/C s.r.o. č.p. 142
565 01 Skořenice

Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach :

E6 – Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov v rozsahu:
– chladiacich a klimatizačných zariadení pre mobilné prostriedky.

E6a – Elektrické zariadenia dráhových vozidiel – traťových mechanizmov v rozsahu:
– chladiacich a klimatizačných zariadení pre mobilné prostriedky.

05.03.2022
E-21/2019

Loco TRADE s.r.o.
Československej armády 29
934 01 Levice

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E2, E6, E6a

05.03.2022
E-22/2019

MTH SLOVAKIA, spol. s r.o.
Horná Kružná 5
038 61 Vrútky

Montáž, opravy, rekonštrukcie, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E1, E2, E3, E4, E5, E7, E9, E10, E11, E12, E13

05.03.2022
E-23/2019

Ing. Stanislav Malinčík CSc. SŽSO
Horná Kružná 5
038 61 Vrútky

Revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach :
E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E9, E10, E11, E12, E13

05.03.2022
E-24/2019

HMH, s.r.o.
Tavarikova osada 39
841 02 Bratislava

Montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E2, E6, E6a, E10

06.03.2022
E-25/2019

ENERGETICKÉ STROJÁRNE s.r.o. Popradská 58
040 01 Košice

Montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E1, E2, E5, E6, E6a, E9, E10, E11, E12, E13

06.03.2022
E-26/2019

Miloš Kirchmayer
Húščavova 3
841 02 Bratislava-Dúbravka

Montáž, opravy a revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E2, E11, E13

25.03.2022
E-27/2019

Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
Stará Ježnická 1556/1
Pod Bezručovým vrchem
794 01 Krnov

Montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E6, E6a

05.04.2022
E-28/2019

Jaroslav Beneš – ŽERIAVY s.r.o.
Nemčianska cesta 3
974 01 Banská Bystrica

Montáž, opravy, údržba, skúšky a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E2, E11

15.04.2022
E-29/2019

ELEKTROSLUŽBY – K+G, s. r. o.
Kukučínova 1
082 71 Lipany

Montáž, opravy, údržba, skúšky a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E2, E9, E11

15.04.2022
E-30/2019

AŽD SLOVAKIA a. s.
Ružinovská 1G
821 02 Bratislava

Montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E1, E2, E3, E4, E5, E7, E9, E11, E12

Revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E7, E9, E11

03.05.2022
E-31/2019

Atelsys, s.r.o.
Limbová 3057/16
010 07 Žilina

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E2, E7, E9, E11

03.05.2022
E-32/2019

Elektrizace železnic Praha a.s.
nám. Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 – Nusle
Česká republika

Montáž, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13

03.05.2022
E-33/2019

ORAVA SKIPARK, a. s.
027 41 Oravský Podzámok 381

Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E8, E11

13.05.2022
E-34/2019

BETAMAT, a. s. Zvolen
J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen

Montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E2, E7, E9, E11

Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E2, E9, E11

13.05.2022
E-35/2019

CLD s.r.o.
Partizánska cesta 3
974 01 Banská Bystrica

Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E8, E11

17.05.2022
E-36/2019

Salamandra Resort, a. s.
Zochova 3
811 03 Bratislava

Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na
lanových dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o
určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na
určených technických zariadeniach : E8, E11

17.05.2022
E-37/2019

RELDOP s.r.o.
Hviezdoslavova 809/20
924 01 Galanta

Montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných a mestských dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13

20.05.2022
E-38/2019

Alter Energo, a.s.
Hlavná 561
951 78 Kolíňany

Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E1, E2, E3, E5, E11

21.05.2022
E-39/2019

zrušené !

TTS Martin, s.r.o.
038 42 Príbovce 343

Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E2, E9, E11

21.05.2022
E-40/2019 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1
814 52 Bratislava

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E1, E2, E3, E4a, E5, E6a, E9, E10, E11, E12, E13

07.06.2022
E-41/2019 Elektrizace železnic Praha a.s.
nám. Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 – Nusle
Česká republika

Údržba určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13

07.06.2022
E-42/2019

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1
814 52 Bratislava

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E2, E6, E10, E11

17.06.2022
E-43/2019

DelCom Slovakia a.s.
Drobného 27
841 01 Bratislava

Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E1, E2, E5, E9, E11, E12, E13

17.06.2022
E-44/2019

LABAKON s.r.o.
Apátska 213/96
941 07 Veľký Kýr

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E2, E11, E13

17.06.2022
E-45/2019

VM Elektrik s.r.o.
Široká 1851/63
058 01 Poprad

Montáž, opravy, údržba, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E1, E2, E3, E9, E11, E12, E13

19.06.2022
E-46/2019

EQA, s.r.o.
M. R. Štefánika 1821
026 01 Dolný Kubín

Opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E8, E11

24.06.2022
E-47/2019

MARELI s.r.o.
Tulská 5273/16
974 04 Banská Bystrica

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E2, E11, E13

01.07.2022
E-48/2019

ELTRA, s.r.o.
Rampová 4
040 01 Košice

Údržba určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E9, E10, E11, E12, E13

01.07.2022
E-49/2019

SYTELI, s.r.o.
Duklianska 7
070 01 Michalovce

Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : E1, E2,
E7 v rozsahu:
– Kamerové systémy pre monitorovanie objektov a priestorov,
– Telekomunikačná technika v rozsahu dátových prvkov, sietí LAN vrátane   príslušenstva a napájania týchto systémov,
– Netýka sa iných zabezpečovacích systémov.
E9, E11, E13

01.07.2022
E-50/2019

ALBAT, spol. s r. o.
Barčianska 64
047 17 Košice-Barca

Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E11

08.07.2022
E-51/2019

ŠKODA ELECTRIC a. s., organizačná zložka
Černyševského 26
851 01 Bratislava

Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na trolejbusových dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E6 – v rozsahu: Typová rada ŠKODA 30 Tr, 31 Tr – SOR, ŠKODA 30 Tr – APU

15.07.2022
E-52/2019

Christ spol. s r. o.
Šintavská 26
851 01 Bratislava

Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E2, E11

23.07.2022
E-53/2019

PPA ENERGO s. r. o.
Vajnorská 137
830 00 Bratislava

Montáž, opravy, rekonštrukcie, skúšky a údržba určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E1, E2, E9, E11

23.07.2022
E-54/2019

ZES plus, s.r.o.
Gorkého 1523/6
052 01 Spišská Nová Ves

Montáž, opravy, údržbu a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E1, E2, E11,
E7 – v rozsahu :
-kamerové systémy pre monitorovanie objektov a priestorov,
– telekomunikačná technika v rozsahu dátových prvkov, sietí LAN vrátane príslušenstva a napájania týchto systémov,
– netýka sa iných zabezpečovacích systémov.

29.07.2022
E-55/2019

JASED, s.r.o.
038 11 Belá – Dulice 385

Opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E8, E11

12.08.2022
E-56/2019

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice

Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E1, E2, E3

12.08.2022
E-57/2019

OKV, spol. s r. o.
Kratinova 52
036 01 Martin

Montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E2, E6, E6a

19.08.2022
E-58/2019

Miroslav Florek
029 54 Krušetnica 181

Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E8, E11

19.08.2022
E-59/2019

QSCert, spol. s r. o.
E. P. Voljanského 9950/1
960 01 Zvolen

Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných a mestských dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13

20.08.2022
E-60/2019

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných a mestských dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E1, E2, E3, E5, E6, E7, E11

20.08.2022
E-61/2019

Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava – Karlova Ves

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných a mestských dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E1, E2, E3, E5, E6, E7, E11

20.08.2022
E-62/2019
E-63/2019

ENTEX GROUP s.r.o.
č. p. 88, 743 01 Tísek
Česká republika

Montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
E2, E11, E13

11.09.2022
E-64/2019

NEXTRAIL a.s.
S. K. Neumana 2708
Zelené Předmĕstí, 530 02 Pardubice Česká republika

Montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na mestských a železničných dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: E2, E6, E6a, E7

11.09.2022
E-65/2019 TIP Žilina, s.r.o.
Povodská cesta 18
921 01 Dunajská Streda
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E11 07.10.2022
E-66/2019 Facility & Property Management, s.r.o.
Gen. Svobodu 2612
911 08 Trenčín
Revízie určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach : E2 07.10.2022
E-67/2019 ZOS LOKO s.r.o.
Štúrova 24, 960 01 Zvolen
Opravy a revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach : E2, E6, E6a 08.10.2022
E-68/2019 ŠKODA VAGONKA a.s.
1. máje 3176/102
Moravská Ostrava
703 00 Ostrava

Montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach : E2, E6, E6a

08.10.2022
E-69/2019 Patrik Cvecho – PACES
Petra Jilemnického 2148/38
920 01 Hlohovec
Montáž, opravy, údržba a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach : E2 08.10.2022
E-70/2019 ELIMER, a.s.
Srnianska 19
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach : E1, E2, E9, E11, E13 21.10.2022
E-71/2019 ELEKTROROZVODY – GERGELY s. r. o.
Furdekova 8
851 03 Bratislava
Montáž, opravy, rekonštrukcie, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na dráhach : E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E9, E10, E11, E12

Revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach : E1, E2, E3, E4a, E5, E11

04.11.2022
E-72/2019 Bukóza Progres, s.r.o. Hencovská 2073
093 02 Hencovce
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach : E2, E11, E13 23.10.2022
E-73/2019 TTS Martin, s.r.o.
038 42 Rakovo 92
Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach : E2, E9, E11

Týmto oprávnením sa ruší oprávnenie č. E – 39/2019 vydané dňa 21. 05. 2019 !

21.05.2022
E-74/2019 ŠKODA ELECTRIC a.s.
Průmyslová 610/2a   Doudlevce, 301 00 Plzeň

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach :
E6 – elektrické zariadenia dráhových vozidiel
Trolejbusov v rozsahu:
Typová rada ŠKODA 24Tr, 25Tr IVECO, 26Tr, 27Tr SOLARIS,
Typová rada ŠKODA 30 Tr, 31 Tr SOR.
V rozsahu napätí do 1000 V AC a do 1500 V DC.

Týmto oprávnením sa ruší oprávnenie č. E – 19/2019 vydané dňa 21. 02. 2019 !

21.02.2022
E-75/2019 IMMOBAU s.r.o.
Kuzmányho 12
811 06 Bratislava
Opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach : E8, E11 11.11.2022
E-76/2019 TATRAWEST s.r.o.
Pribiské 413
027 32 Zuberec
Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach : E8, E11 11.11.2022
E-77/2019 ABB Power Grids
Slovakia, s. r.o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava – mestská časť Vajnory
Montáž, opravy, údržba, skúšky a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach : E1, E2, E3, E11 15.11.2022
E-78/2019 SLONAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
Vlčie hrdlo, P.O. BOX 52
820 03 Bratislava

Montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach : E1, E2, E6, E6a, E7, E11, E13

20.12.2022
E-79/2019 BBF elektro s.r.o.
Radlinského 17/B
052 01 Spišská Nová Ves
Montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach : E1, E2, E3, E9, E11 15.11.2022
E-80/2019 ENERGOCHEMICA TRADING a. s.
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach : E2, E11 15.11.2015
E-81/2019 Elektroline a.s.
K Ládví 1805/20 Kobylisy 184 00 Praha 8

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach : E1, E2, E3, E4, E5, E9, E11, E12

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach : E1, E2, E3, E4a, E5, E9, E11, E12

25.11.2022
E-82/2019 Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Montáž, opravy, údržba, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach : E2, E8, E11 25.11.2022
E-83/2019 ELECTRIK, s.r.o.
Mlynské nivy 54
821 09 Bratislava
Montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach : E1, E2, E9, E11, E13 26.11.2022
E-84/2019 MRÁZ J., spol. s r.o.
M.R. Štefánika č. 74
940 01 Nové Zámky
Montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach : E2, E7, E11, E12 26.11.2022
E-85/2019 HOTEL PARTIZÁN, s. r. o. 977 01 Bystrá 108 Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach : E8, E11 28.11.2022
E-86/2019 VM Elektrik s.r.o.
Široká 1851/63,   058 01 Poprad

Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach : E8

12.12.2022
E-87/2019 snow&bike, s.r.o.
Za dráhou 4994
034 01 Ružomberok
Montáž, údržba, opravy a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach : 8, E11 20.12.2022
E-88/2019 1. Tatranská, akciová spoločnosť
K vodopádom 4051
059 85 Štrbské Pleso
Opravy, údržba, a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach : E2, E8, E11 20.12.2022
Zoznam oprávnení
Oprávnenia vydané v roku 2020
E-01/2020 ZORLAND, s.r.o.
059 55 Ždiar 695
Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 02.01.2023
E-02/2020 EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.
Teplárenská 5
040 12 Košice
Montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E11, E12 13.01.2023
E-03/2020 Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach:
E2, E7, E9, E11, E13
14.01.2023
E-04/2020 AXON PRO s.r.o.
Slávičia 7
040 01 Košice
Montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach:
E2, E7 – Štruktúrovaná kabeláž počítačovej siete, Kamerové a prístupové systémy, Zabezpečovacie a bezpečnostné systémy objektov /EZS/, Elektrická požiarna signalizácia /EPS/.
14.01.2023
E-05/2020 SKICENTRUM STREDNICA – ŽDIAR, a.s.
059 55 Ždiar 670
Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 16.01.2023
E-06/2020 EKOFLUID, s.r.o.
Ku Bratke 5189
934 01 Levice
Údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3 27.01.2023
E-07/2020 Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s.
Môťovská cesta 259/11
960 03 Zvolen
Montáž, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E6a, E11
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E10
12.02.2023
E-08/2020 Polhora – Cabadaj s.r.o.
Wolkrova 25
851 01 Bratislava
Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E6, E6a, E11, E13 24.02.2023
E-09/2020 HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť
(v skratke HBz., a.s.)
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Montáž, opravy, rekonštrukcie a údržba určených technických zariadení elektrických na dráhach:
E2, E7, E9, E11
24.02.2023
E-10/2020 OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rybničná 36c
831 07 Bratislava
Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach:
E2 – rozsah: Komplexné opravy, montáž a údržba ističov, náhradných zdrojov a transformátorov priamo v mieste inštalácie s použitím originálnych dielov.
E7 – rozsah: Komplexné opravy, montáž a údržba ističov, náhradných zdrojov a transformátorov priamo v mieste inštalácie s použitím originálnych dielov.
E9 – rozsah: Komplexné opravy, montáž a údržba ističov, náhradných zdrojov a transformátorov priamo v mieste inštalácie s použitím originálnych dielov.
26.02.2023
E-11/2020 REGONIK spol. s r. o.
Jarošova 1
831 03 Bratislava
Montáž, opravy, údržbu a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach: E2,
E6 – Oznamovacích, zabezpečovacích, regulačných, signalizačných a informačných zariadení železničných koľajových vozidiel.
03.03.2023
E-12/2020 BONTRA s.r.o.
Východná 3902/3
036 01 Martin
Montáž, opravy, údržbu a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1 – rozsah: Elektrické zariadenia do 52kV vrátane.
E2 – rozsah: Elektrické zariadenia charakteru: inštalácie budov, priemyselné, opravárenské haly a dielne, vonkajšie vedenia, vonkajšie osvetlenie, pracovné stroje a spotrebiče. Rozvádzače s menovitým krátkodobým prúdom alebo menovitým podmieneným skratovým prúdom, ktorý nepresahuje 10 kA vrátane ich skúšok,
E9, E10, E11, E12, E13
04.03.2023
E-13/2020 Montin s.r.o.
Žriedlová 28
040 01 Košice
Montáž, opravy, údržbu a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach:
E1, E2, E11
04.03.2023
E-14/2020 REMONT SK, s.r.o.
Seredská 58
917 05 Trnava – Modranka
Montáž, opravy, údržbu a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach:
E1, E2, E11
13.03.2023
E-15/2020 DICIT spol. s r. o.
Sekurisova 16
841 02 Bratislava
Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach: E2, E9, E11 13.03.2023
E-16/2020 MARBER, spol. s r.o. Vaľaškovská 2
066 01 Humenné
Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach:
E1 – rozsah: Elektrické zariadenia do 52kV vrátane,
E2 – rozsah: Elektrické zariadenia charakteru: inštalácie budov, priemyselné, opravárenské haly a dielne, vonkajšie vedenia, vonkajšie osvetlenie, pracovné stroje a spotrebiče
E9, E11
13.03.2023
E-17/2020 SlovakTech, spol. s.r.o.
044 45 Bidovce 31
Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach:
E2 – rozsah: Elektrické zariadenia výpočtovej techniky periférnych zariadení, pracovné stroje a spotrebiče, vonkajšie vedenia, káblové vedenia uložené v zemi,
E7 – rozsah: Kamerové systémy, slaboprúdové rozvody,
E11
25.03.2023
E-18/2020 ALBAT, spol. s r.o.
Barčianska 64
040 17 Košice-Barca
Montáž, opravy, údržbu a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach:
E1, E2, E3 – rozsah:
Záložné zdroje napájania:
– Nabíjacie zariadenia
– Usmerňovače
– Stacionárne batérie
– Integrované systémové záložné napájania
– DC-DC meniče (konvertory)
– DC-AC striedače (invertory)
– Elektrické zdrojové agregáty
– Monitorovacie systémy k záložným zdrojom napájaniaRozvádzače:
– Rozvádzače vlastnej spotreby
– Napájacie rozvádzače
– Meracie rozvádzače
E7 – rozsah:
Záložné zdroje napájania:
– Nabíjacie zariadenia
– Usmerňovače
– Stacionárne batérie
– Integrované systémové záložné napájania
– DC-DC meniče (konvertory)
– DC-AC striedače (invertory)
– Elektrické zdrojové agregáty
– Monitorovacie systémy k záložným zdrojom napájania
Rozvádzače:
– Rozvádzače vlastnej spotreby
– Napájacie rozvádzače
– Meracie rozvádzače
Batérie:
– Niklokadmiové batérie
E9, E11
25.03.2023
E-19/2020 DOPSYS, s.r.o.
962 34 Tŕnie 174
Montáž, opravy, revízie, údržbu, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2,
E6 – rozsah: Zabezpečovacích, signalizačných, riadiacich, rádiokomunikačných, a napájacích el. zariadení, systémov a inštalácií v koľajových vozidlách,
E6a – rozsah: Zabezpečovacích, signalizačných, riadiacich, rádiokomunikačných, a napájacích el. zariadení, systémov a inštalácií v koľajových vozidlách
E7, E9, E11, E12
25.03.2023
E-20/2020 Ing. Jaroslav Sakáč
Berehovská 2216/19
075 01 Trebišov
Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2 – rozsah: Elektrické zariadenia výpočtovej techniky periférnych zariadení, elektrické inštalácie budov vrátane priemyselných hál a dielní, pracovné stroje a spotrebiče, vonkajšie vedenia, káblové vedenia uložené v zemi.
E7, E11, E13
01.04.2023
E-21/2020 SaZ s.r.o.
Koupelní 3908/6
695 01 Hodonín
Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných a električkových dráhach: E6a 01.04.2023
E-22/2020 INOMA COMP, s.r.o.
Ul. SNP 750
033 01 Liptovský Hrádok
Montáž, opravy, údržba, skúšky a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach: E2, E7, E9, E11, E12 01.04.2023
E-23/2020 ELSKIServis s.r.o.
Kruhová 971/19
059 71 Ľubica
Montáž, opravy a revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach : E2, E8, E11 01.04.2023
E-24/2020 ŽOS Trnava, a.s.
Koniarekova 19
917 21 Trnava
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu E2, E6, E10
Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu E2, E6
28.04.2023
E-25/2020 HAKO, a. s.
Štefánikova 1361/4
031 01 Liptovský Mikuláš
Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E2, E6, E11 30.04.2023
E-26/2020 Subterra a.s. – organizačná zložka Slovenská republika
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E2 05.05.2023
E-27/2020 S u b t e r r a   a.s.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8 – Libeň,
Česká republika
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení  elektrických na železničných dráhach v rozsahu: E2 05.05.2023
E-28/2020 BETAMONT s.r.o.
J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach v rozsahu : E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13 07.05.2023
E-29/2020 DOREKO, s.r.o.
Komenského 34
942 01 Šurany
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu : E2, E11 13.05.2023
E-30/2020 AP SIGNALING, s.r.o.
Kolónia Hviezda 5133/137
036 08 Martin – Priekopa
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach: E2, E7, E9, E11 25.05.2023
E-31/2020 Automatizácia dopravných a telekomunikačných systémov, s.r.o. v skratke: ADTS, s.r.o.
Poľovnícka 50
013 25 Stráňavy
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E7, E9, E11, E12.
Revízie určených technických zariadení elektrických na dráhach: E2, E7, E9, E11.
25.05.2023
E-32/2020 EMM, spol. s r. o.
Sekurisova 16
841 02 Bratislava
Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7 – Realizácia dochádzkového a prístupového systému, – Systémy PSN a PTV, – Informačné technológie 08.06.2023
E-33/2020 EL-TECH, s. r. o.
Sládkovičova 686/106
017 01 Považská Bystrica
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E11. 16.06.2023
E-34/2020 BREDY ENERGY, s.r.o.
Sečovská cesta 582/7
040 22 Košice
Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1 – elektrické zariadenia do 52 kV vrátane, E2 – elektrické zariadenia charakteru: inštalácie budov, priemyselné, opravárenské haly a dielne, vonkajšie vedenia, vonkajšie osvetlenie, pracovné stroje a spotrebiče, E11 16.06.2023
E-35/2020 Easy Control Slovensko spol. s r.o.
Poľná 4
060 01 Kežmarok
Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 22.06.2023
E-36/2020 Stadler Bussnang AG
Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E6a
22.06.2023
E-37/2020 REVELS s.r.o.
Pod Hájom 952/1
018 41 Dubnica nad Váhom
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13
22.06.2023
E-38/2020 Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia železničných tratí a stavieb
Ul. 1. mája 34
010 01 Žilina
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E6a, E9, E12
22.06.2023
E-39/2020 Elektrizace železnic Praha a.s., organizačná zložka
Rosinská cesta 1/8223
010 08 Žilina
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na dráhach: E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13
08.07.2023
E-40/2020 ENERGA s.r.o.
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na dráhach: E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E7, E9, E10, E11, E12
08.07.2023
E-41/2020 CONNECT pro, s.r.o.
Gorazdova 26
052 01 Spišská Nová Ves
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E2, E3, E11
08.07.2023
E-42/2020 EKO-podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20
832 90 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11
15.07.2023
E-43/2020 DMG, s.r.o.
Školská 470
956 12 Preseľany
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E6a, E10
22.07.2023
E-44/2020 ProCS, s.r.o.
Kráľovská ulica 8/824
927 01 Šaľa
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E9, E11, E13
27.07.2023
E-45/2020 ECS ENGINEERING, s.r.o.
Gagarinova 30
018 51 Nová Dubnica
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E7, E9, E11, E12
27.07.2023
E-46/2020 SKI LIFT, s.r.o.
Robotnícka 10
974 01 Banská Bystrica
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E2, E8, E11
03.08.2023
E-47/2020 Siems a Klein, spol. s r.o.
Jesenice, Krajní 1230
PSČ 25242
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E2
03.08.2023
E-48/2020 VOLTATECH a.s.
Mostová 2
811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E5, E9, E11
03.08.2023
E-49/2020 RODMA, s.r.o.
T.G. Masaryka 1656/48,
960 01 Zvolen
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13
24.08.2023
E-50/2020 AŽD Praha s.r.o.
organizačná zložka
Ružinovská 1
821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na dráhach: E2, E7, E9, E11, E12
07.09.2023
E-51/2020 U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6 – elektrické zariadenia dráhových vozidiel nezávislej trakcie, nevzťahuje sa na elektrické zariadenia dráhových vozidiel elektrickej trakcie a na elektrické zariadenia železničných vozňov, koľajové žeriavy EDK 80 a EDK 500, traťové stroje MUV 69, ASP 07, SVP 74, troskové vozne a pojazdné Miešače 350 a 500,
E7 – Platí pre zariadenia vlečky v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. so zaústením v žst. Haniska pri Košiciach a v žst. Veľká Ida.
E11, E13 – Elektrické zariadenia v rozmrazovniach U. S. Steel Košice, s.r.o. a tankovacie nádrže pre lokomotívy.
16.9.2023
E-52/2020 Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E7, E9
16.09.2023
E-53/2020 Montáž, opravy, údržba, servis, elektro revízie s.r.o. Trebejov v skratke:
MOUSER s.r.o.
Trebejov 18
044 81 Trebejov
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13
16.09.2023
E-54/2020 LUMIZA, s. r. o.
Pri Kysuci 99/77
010 03 Žilina
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E9, E11, E13
05.10.2023
E-55/2020 ELCOR, s.r.o.
Scherfelova 14/1371
058 01 Poprad
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E12
05.10.2023
E-56/2020 SITEL s.r.o.
Zemplínska 6
040 01 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E2 – Inštalácie budov, priemyselné, opravárenské haly a dielne, káblové vedenia uložené v zemi, vonkajšie vedenia, pracovné stroje a spotrebiče, elektrické zariadenia výpočtovej techniky a periférnych zariadení.
E7 – Montáže metalických a optických káblových vedení vzdušných i uložených v zemi, vrátane ich pripojenia k rozvádzačom elektrických alebo optických zariadení a montáže skríň typu RACK.
05.10.2023
E-57/2020 ODM elektrik, s. r. o.
023 13 Čierne 657
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E9, E11, E12, E13
06.10.2023
E-58/2020 CZ LOKO, a.s.
Semanínská 580
560 02 Česká Třebová
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6
06.10.2023
E-59/2020 SKI KRAHULE s.r.o.
A. Kmeťa 2
965 01 Žiar nad Hronom
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11
07.10.2023
E-60/2020 EUROSTAVING s.r.o.
Severná 1122/6
974 01 Banská Bystrica
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E11
19.10.2023
E-61/2020 Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12
815 24 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E11, E12
Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E11
23.10.2023
E-62/2020 Leitech s. r. o.
Nám. SNP 15
811 01 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E2, E8, E11
23.10.2023
E-63/2020 RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.
034 01 Štiavnička 190
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach: E2, E6, E6a
Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6
26.10.2023
E-64/2020 Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen
sekcia energetiky a elektrotechniky
M. R. Štefánika 295/2
960 02 Zvolen
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E9, E11, E12, E13
02.11.2023
E-65/2020 Ing. Marián Vozárik – REVINŠ
Radava 237
941 47 Radava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení  elektrických na železničných dráhach: E2, E11, E13
Revízie určených technických zariadení  elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4 E6, E9, E11, E13
23.11.2023
E-66/2020 EXTEC s. r. o.
Vlčie hrdlo 1
821 07 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E11, E13
23.11.2023
E-67/2020 TRANK RK s. r. o.
Medená 24
811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11
02.12.2023
E-68/2020 KOVACO, spol. s r.o.
966 41 Veľká Lehota 210
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E11 04.12.2023
E-69/2020 Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o.
SNP 1202/12
026 01 Dolný Kubín
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E8, E11 10.12.2023
E-70/2020 E.T.K.M., spol. s r.o.
Nám. Martina Benku 10 811 07 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E11 10.12.2023
E-71/2020 NES Nová Dubnica s.r.o.
M. Gorkého 820/27
018 51 Nová Dubnica
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach: E1, E2, E3, E3a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13 17.12.2023
E-72/2020 TECHKLIMA, s.r.o.
Trenčianska 17
915 34 Nové Mesto nad Váhom
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6 17.12.2023
E-73/2020 ŽSR, OR Zvolen
Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky
M. R. Štefánika 295/2
960 02 Zvolen
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E11, E12 17.12.2023
E-74/2020 ŽSR, OR Trnava
sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky
Sládkovičova 2
920 41 Leopoldov
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E11 21.12.2023
E-75/2020 A2B, s.r.o.
Horská 1
010 03 Žilina – Považský Chlmec
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E9, E11 21.12.2023
Oprávnenia vydané v roku 2021
E-1/2021 Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina
sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky
Ul. 1. mája 34
010 01 Žilina
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E9, E11, E12 04.01.2024
E-2/2021 Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina
sekcia elektrotechniky a energetiky
Ulica 1. čsl. brigády 46
038 61 Vrútky
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E9, E10, E11, E12, E13 11.01.2024
E-3/2021 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7
080 06 Ľubotice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3a, E4a, E5, E6a, E11 11.01.2024
E-4/2021 Elektrizace železnic Praha a.s., organizačná zložka
Rosinská cesta 1/8223
010 08 Žilina
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E11 11.01.2024
E-5/2021 ELEN, s.r.o.
Ľubochnianska 16
080 06 Ľubotice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7 11.01.2024
E-6/2021 HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť
(v skratke HBz., a.s.)
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E6 11.01.2024
E-7/2021 RONGES s.r.o.
Dunajská 12
040 01 Košice – mestská časť Juh
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E11
Revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E3, E4
19.01.2024
E-8/2021 SIGNALBAU a.s. Moštěnská 60/4a
Přerov III – Lověšice
750 02 Přerov
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení  elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E9, E11, E12 19.01.2024
E-9/2021 VOLTA Technologies a. s.
Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E5, E9, E11
02.02.2024
E-10/2021 SPORTxLysa s. r. o.
Budovateľská 34
080 01 Prešov
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Opravy, údržba a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E2, E8, E11 09.02.2024
E-11/2021 Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice
sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky
Tomášikova 27
040 50 Košice
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E9, E11, E12 09.02.2024
E-12/2021 STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
Střekov
400 03 Ústí nad Labem
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení  elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E9, E11, E12 09.02.2024
E-13/2021 ELEKTRA SLOVENSKO a.s.
Kukučínova 56
831 02 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E9, E10, E11, E12, E13 09.02.2024
E-14/2021 ODM elektrik, s. r. o.
023 13 Čierne 657
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, skúšky a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3a, E4a, E5 09.02.2024
E-15/2021 M.M.K., s. r. o.
Kríková 10
821 07 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a údržba určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E6 26.02.2024
E-16/2021 LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku,
Liptovský Mikuláš
M. Pišúta 5
031 01 Liptovský Mikuláš
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach: E2, E8, E11 26.02.2024
E-17/2021 Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava
sekcia elektrotechniky a energetiky
Kollárova 36
917 95 Trnava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E9, E10, E11, E12, E13 02.03.2021
E-18/2021 Pars nova a.s.
Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení  elektrických na železničných dráhach: E2, E6, E10 08.03.2024
E-19/2021 Ing. Miroslav Flekr
Wolkrova 43
851 01 Bratislava – Petržalka
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Revízie určených technických zariadení  elektrických na električkových a trolejbusových dráhach: E2, E6a 15.03.2024
E-20/2021 SEAK, s.r.o.
Slanská 11934/92
080 06 Prešov
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, skúšky a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E11, E13 18.03.2024
E-21/2021 TRELLIS a.s.
Rybárska 5
911 01 Trenčín
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E9, E11, E13 18.03.2024
E-22/2021 IFT InForm Technologies, a.s.
Elektrárenská 12428
831 04 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E5, E7, E9, E11 23.03.2024
E-23/2021 Hitachi Power Grids Slovakia, s. r. o.
Tuhovská 29, 831 06 Bratislava – mestská časť Vajnory
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, skúšky a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E1, E2, E3, E11

Upozornenie
– Vydaním tohto oprávnenia sa ruší oprávnenie
E-77/2019 zo dňa 15.11.2019.

15.11.2022
E- 24/2021 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.
Račianska 162
831 54 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, skúšky, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E7, E9, E10, E11, E12, E13 23.03.2024
E-25/2021 STREICHER SK, a. s.
Hruštiny 602
010 01 Žilina
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, skúšky, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E11, E13 30.03.2024
E-26/2021 VAMAX, s.r.o.
Jamnického 4
841 05 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach: E2, E7, E11 31.03.2024

Aktualizované k 03/2021

Spätná väzba pre návštevníkov.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia