Informácie k uplatňovaniu 4. železničného balíčka v Slovenskej republike

Uplatňovanie 4. železničného balíčka v SR od 16. júna 2020

Aktuálne informácie z oblasti dráh a dopravy na dráhach

Aktuálne informácie z oblasti dráh a dopravy na dráhach

Prezentácie z podujatia „Info Deň“ z 22. 01. 2020

Prezentácie z podujatia „Info Deň“ z 22. 01. 2020 sú dostupné

Informačný deň pre železničný sektor (22. 01. 2020)

Informačný deň pre železničný sektor (22. 01. 2020)

Rozhodnutia Dopravného úradu vo veci poskytnutia práva k prístupu na železničnú infraštruktúru

Rozhodnutia Dopravného úradu vo veci poskytnutia práva k prístupu na železničnú infraštruktúru

Postup na uznávanie orgánov pre posudzovanie rizík

Postup na uznávanie orgánov pre posudzovanie rizík

Uznávanie orgánov pre posudzovanie rizík zo strany Dopravného úradu

Uznávanie orgánov pre posudzovanie rizík zo strany Dopravného úradu

Pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Košiciach presťahované

Pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Košiciach presťahované

Orgány pre posudzovanie rizík použitím spoločných bezpečnostných metód (CSM)

Odpovede na 24 najčastejších otázok týkajúcich sa činnosti Orgánov pre hodnotenie rizika podľa CSM.

Presadzovanie pozitívnej kultúry bezpečnosti na železniciach

Presadzovanie pozitívnej kultúry bezpečnosti na železniciach