Vitajte na nových stránkach Dopravného úradu!

Divízia dráh a dopravy na dráhach sprístupňuje od 1. septembra 2014 informácie širokej verejnosti na novom a prehľadnejšom webovom sídle!