Skúšobná prevádzka rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 25 kV 50 Hz

Skúšobná prevádzka rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 25 kV 50 Hz

Informácia o lome kolies

Lomy kolies – informácia a návrh krátkodobých opatrení

Pokračovanie skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 3 kV

Pokračovanie skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 3 kV

Bezpečnostné upozornenie – vykoľajenie vlaku v železničnej stanici Mondane, Francúzsko

Vykoľajenie vlaku v žst. Mondane, Francúzsko

Skúšobná prevádzka rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 3 kV

Skúšobná prevádzka rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 3 kV

Informácia o zmene podmienok prevádzky niektorých železničných vozidiel v úseku železničnej trate Nové Zámky – Komárno

Informácia o zmene podmienok prevádzky niektorých železničných vozidiel v úseku železničnej trate Nové Zámky – Komárno

Certifikácia subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov

Nové informácie týkajúce sa certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov

Aktualizovaný postup na vydávanie preukazov na vedenie hnacieho železničného vozidla a na vedenie hnacieho dráhového vozidla špeciálnej dráhy zverejnený

Aktualizovaný postup na vydávanie preukazov na vedenie hnacieho železničného vozidla a na vedenie hnacieho dráhového vozidla špeciálnej dráhy zverejnený

Brzdy s LL-brzdovými klátikmi určenými pre nákladné vozne

Brzdy s LL-brzdovými klátikmi určenými pre nákladné vozne

Pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Bratislave presťahované

Od 1. 10. 2014 nájdete pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Bratislave na novej adrese – na Prístavnej ul. č. 10.