Poverovanie právnických osôb v oblasti určených technických zariadení

Dopravný úrad zverejnil zoznamy poverených právnických osôb v oblasti určených technických zariadení.

Nové nariadenie Európskej komisie v oblasti služieb v osobnej doprave

Európska komisia prijala 11. augusta 2014 nové nariadenie pre oblasť nových služieb v osobnej železničnej doprave.

Vitajte na nových stránkach Dopravného úradu!

Divízia dráh a dopravy na dráhach sprístupňuje od 1. septembra 2014 informácie širokej verejnosti na novom a prehľadnejšom webovom sídle!