DOPRAVNÝ ÚRAD

Registrácia železničných vozidiel a evidenčné čísla

Železničné vozidlá prevádzkované na železničných dráhach musia byť riadne označené evidenčným číslom. Železničné vozidlá prevádzkované v železničnom systéme (§ 62 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) musia byť riadne označené európskym číslom vozidla v súlade s dodatkom H nariadenia Komisie (EÚ) 2019/773 zo 16. mája 2019, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2012/757/EÚ o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ železničného systému v Európskej únii.

Súčasne, každé železničné vozidlo prevádzkované v železničnom systéme musí byť zaregistrované v európskom registri železničných vozidiel.

Prideľovanie evidenčných čísiel a európskych čísiel železničných vozidiel vrátane registrácie železničných vozidiel do európskeho registra vykonáva na požiadanie Dopravný úrad.


Príklady správneho označovania železničných vozidiel európskym číslom vozidla a súvisiacim označením

 

Hnacie dráhové vozidlá

Filetype iconVzor EVN - HDV

 

 

 

Osobné vozne

Filetype iconVzor EVN - OV

 

 

 

Nákladné vozne (príklady alternatívneho označovania)

Filetype iconVzor EVN - NV_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filetype iconVzor EVN - NV_2

 

 

 

 

 

 

Traťové stroje a mechanizmy

Filetype iconVzor EVN - TSaM

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia