DOPRAVNÝ ÚRAD

Povoľovanie

Povoľovanie pevných subsystémov je proces, ktorý je potrebné realizovať pred uvedením do prevádzky. Ide o rozhodnutie Dopravného úradu, ktorým povolí uvedenie pevného subsystému do prevádzky, ak žiadateľ preukázal, že pevný subsystém v konštrukčnom a v prevádzkovom stave pri integrácii do systému železníc spĺňa všetky základné požiadavky.

Postup na predkladanie žiadostí o uvedenie pevných subsystémov do prevádzky

Za účelom stanovenia harmonizovaného procesu pre udelenie povolenia na uvedenie pevných subsystémov do prevádzky v existujúcom železničnom systéme vydal Dopravný úrad postup v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa podmienok uvedených v jednotlivých TSI. Povolenie pre pevné subsystémy udeľuje úrad ako príslušný bezpečnostný orgán podľa ustanovenia §  90 ods. 1 písm. a) zákona o dráhach. Úrad ďalej rozhoduje o potrebe nového povolenia na uvedenie subsystému do prevádzky po jeho obnove a modernizácii v súlade s § 75 a § 103 ods. 2 písm. a) zákona o dráhach.

Filetype iconPostup na predkladanie žiadostí o uvedenie pevných subsystémov do prevádzky v existujúcom železničnom systéme (platné od 1. apríla 2017)

Filetype iconPríloha č. 1 – Vzor žiadosti o povolenie na uvedenie pevných subsystémov do prevádzky v existujúcom železničnom systéme (platné od 1. apríla 2017)

Filetype iconPríloha č. 2 – Vzor žiadosti o posúdenie projektu obnovy a modernizácie pevných subsystémov (platné od 1. apríla 2017)

 


Užitočné dokumenty

Filetype iconES vyhlásenie o overení subsystémov – vzor

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia