DOPRAVNÝ ÚRAD

Vozidlové zariadenia riadenia – zabezpečenia a návestenia

Vozidlové zariadenia subsystému riadenia – zabezpečenia a návestenia tvorí vlakový zabezpečovač a systémy hlasovej a dátovej komunikácie. Vlakový zabezpečovač triedy A je ETCS a rádiový systém triedy A je GSM – R.

Zoznam uvedených subsystémov interoperability „vozidlové zariadenia riadenia – zabezpečenia a návestenia“ do prevádzky v Slovenskej republike

Zoznam subsystémov
Dátum Európske identifikačné číslo povolenia Druh Výrobca Značka a typ Programová verzia Poznámka
17.07.2015 SK6320153338 vozidlové zariadenie vlakového zabezpečovača triedy B HMH, s.r.o., Tavarikova osada 39, 841 02 Bratislava MIREL VZ1 v04
20.07.2015 SK6320153972 vozidlové zariadenie vlakového zabezpečovača triedy B AŽD Praha, s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 07 Praha, Česká republika LS06 Release 1.0.3b
08.12.2016 SK6320169587 vozidlové zariadenie riadenia – zabezpečenia a návestenia

rušňová rádiová súprava VS67 s VO67 vrátane systému GSM-R a záznamového zariadenia TBR02

T-CZ, a.s., Na Strži 241/28, 140 00 Praha, Česká republika VS67 a VO67TBR02 VS67 a VO67 – 3.2.4
01.03.2018 SK6320182778 modernizované palubné (vozidlové) zariadenie vlakového zabezpečovača triedy B umožňujúce prepojenie s palubným (vozidlovým) zariadením vlakového zabezpečovača triedy A (ETCS) HMH, s.r.o., Tavarikova osada 39, 841 02 Bratislava MIREL VZ1 v04, STB v03
18.05.2018 SK6320180152 palubné komunikačné zariadenie – vozidlová rádiostanica vybavená systémom GSM-R a záznamovým zariadením s použitím pre MJ radu 813/913 FUNKWERK AG, Traffic&Control Communication, Kölleda, Nemecko MESA23 CR_SW 04.05.05, CR_SW 04.06.03, CR_SW 04.07.03, CR_SW 04.08.03, CR_SW 04.09.03, CR_SW 04.10.01 a vyššie
22.01.2020 SK6320153972 modernizované vozidlové zariadenie vlakového zabezpečovača triedy B AŽD Praha, s.r.o., Praha, ČR LS06 Release 1.2.0b

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia