DOPRAVNÝ ÚRAD

Infraštruktúra

Subsystém infraštruktúra tvoria koľaje, výhybky, železničné priecestia, inžinierske stavby (mosty, tunely, atď.), komponenty stanice súvisiace so železnicou (vrátane vchodov, nástupísk, prístupových zón, služobných priestorov, toaliet a informačných systémov, ako aj ich prvkov súvisiacich s prístupnosťou pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou), bezpečnostné a ochranné zariadenia.

Súčasťou subsystému infraštruktúra je aj časť funkčného subsystému údržba, ktorú tvoria umývačky na vonkajšie čistenie vlakov, dopĺňanie zásob vody, dopĺňanie paliva, pevné zariadenia na vyprázdňovanie toaliet a elektrické napájanie týchto zariadení.

Zoznam uvedených subsystémov interoperability „infraštruktúra“ do prevádzky v Slovenskej republike
Dátum Európske identifikačné číslo povolenia Druh Výrobca/Zhotoviteľ Opis subsystému Obmedzenie Poznámka
24.05.2019 SK6120190001 INF Združenie TEBS – TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava

DEC International, s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

sekcia II ŽST Dolný Hričov – Žilina (mimo) v úseku železničnej trate Považská Teplá (mimo) – Žilina (mimo) pre rýchlosť do 160 km/h
19.10.2022 SK6020220000 INF Združenie NIMNICA – Doprastav, a. s., Bratislava I. Etapa – úsek Púchov – Považská Teplá: zastávka Považská Teplá a medzistaničný úsek Považská Bystrica – Považská Teplá pre rýchlosť do 160 km/h
27.03.2023 SK6020230000 INF Združenie NIMNICA – Doprastav, a. s., Bratislava I. Etapa – úsek Púchov – Považská Teplá: Púchov – Považská Bystrica; žst. Považská Bystrica pre rýchlosť do 160 km/h

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia