DOPRAVNÝ ÚRAD

Sieť európskych železničných regulátorov IRG-Rail

Regulačné orgány členských štátov Európskej únie založili v roku 2011 Združenie nezávislých železničných regulačných orgánov IRG-Rail, ktorého členom je aj regulačný orgán Slovenskej republiky – Dopravný úrad.

V rámci medzinárodných činností slovenský regulačný orgán aktívne spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov v rámci združenia.

Webové sídlo Združenia nezávislých železničných regulačných orgánov IRG-Rail (v anglickom jazyku)

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia