DOPRAVNÝ ÚRAD

Evidencia platných povolení na prevádzkovanie špeciálnych dráh

Povolenie na prevádzkovanie špeciálnej dráhy vydáva Dopravný úrad ako regulačný orgán v zmysle § 29 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


caption>Zoznam platných povolení na prevádzkovanie Špeciálnych dráh
Názov dráhy Obchodné meno a adresa prevádzkovateľa dráhy Evidenčné číslo Dátum vydania povolenia
Oravská lesná železnica,
v úseku Tanečník – sedlo
Beskyd
Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,
Hviezdoslavovo nám. č. 7, 026 01 Dolný Kubín
01/2007/ŠD/P 5.11.2007
Čiernohronská úzkorozchodná
železnica, Chvatimech – Čierny Balog – Vydrovo skanzen
Čiernohronská železnica, n.o.,
Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog
01/2008/ŠD/P 25.3.2008
Detská železnica v Košiciach Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
Bardejovská č. 6, 043 29 Košice
01/2010/ŠD/P 27.9.2010
Čiernohronská úzkorozchodná
železnica, Chvatimech – Čierny
Balog – Vydrovo
 Čiernohronská železnica, n.o.,
Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog
01/2011/ŠD/P 24.1.2011
Špeciálna dráha Trenčianska Teplá
– Trenčianske Teplice
Železnice Slovenskej republiky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
01/2018/ŠD/P 19.10.2018

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia