DOPRAVNÝ ÚRAD

Postup pre žiadateľov o bezpečnostné povolenie

Dopravný úrad sa usiluje pomáhať žiadateľom, ktorí vyjadria želanie vstúpiť na trh ako manažéri železničnej infraštruktúry. Za týmto účelom poskytuje informácie o spôsobe ako v Slovenskej republike môže manažér infraštruktúry požiadať o vybavenie bezpečnostného povolenia a doručené žiadosti o udelenie bezpečnostného povolenia vybavuje nediskriminačným a transparentným spôsobom.

Filetype iconPostup Dopravného úradu pri podávaní žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia č. 5/2018 (uplatňuje sa od 5. septembra 2018)


Zoznam príloh k žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia

Filetype iconFormulár F007 – Žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia (príloha č. 1 k postupu)

Filetype iconFormulár F008 – Zoznam hnacích dráhových vozidiel (príloha č. 5 k postupu) 

Filetype iconFormulár F009 – Zoznam špeciálnych dráhových vozidiel (príloha č. 5a k postupu)

Filetype iconFormulár F010 – Zoznam vozňov (príloha č. 6 k postupu)

Filetype iconFormulár F011 – Zoznam zamestnancov (príloha č. 7 k postupu)

Filetype iconFormulár F012 – Zoznam predpisov (príloha č. 8 k postupu)

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia