DOPRAVNÝ ÚRAD

Postup pre žiadateľov o bezpečnostné povolenie

Dopravný úrad sa usiluje pomáhať žiadateľom, ktorí vyjadria želanie vstúpiť na trh ako manažéri železničnej infraštruktúry. Za týmto účelom poskytuje informácie o spôsobe ako v Slovenskej republike môže manažér infraštruktúry požiadať o vybavenie bezpečnostného povolenia a doručené žiadosti o udelenie bezpečnostného povolenia vybavuje nediskriminačným a transparentným spôsobom.

Filetype iconPostup Dopravného úradu – podávanie žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia (uplatňuje sa od 15. februára 2021)


Zoznam príloh k žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia:

Filetype iconŽiadosť o vydanie BP

Filetype iconZoznam ŠDV

Filetype iconZoznam predpisov

Filetype iconInformácie o infraštruktúre

Filetype iconTabuľka zaraďovania pre SRB a TSI OPE

Filetype iconZoznam HDV

Filetype iconZoznam vozňov

Filetype iconZoznam zamestnancov

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia