DOPRAVNÝ ÚRAD

Železničný podnik

Dopravný úrad zverejňuje štruktúrovanú osnovu platnú pre železničný podnik na vypracovanie bezpečnostnej správy v súlade s § 85 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filetype iconŠtruktúrovaná osnova platná pre železničný podnik na vypracovanie bezpečnostnej správy (platí od 5. decembra 2018)

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia