DOPRAVNÝ ÚRAD

Postup pre žiadateľov o bezpečnostné osvedčenie

Dopravný úrad sa usiluje pomáhať žiadateľom, ktorí vyjadria želanie vstúpiť na trh ako železničné podniky. Za týmto účelom poskytuje informácie o spôsobe ako v Slovenskej republike môže železničný podnik požiadať o vybavenie bezpečnostného osvedčenia a doručené žiadosti o udelenie bezpečnostného osvedčenia vybavuje nediskriminačným a transparentným spôsobom.

Filetype iconPostup Dopravného úradu pre žiadateľov pri podávaní žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia č. 3/2018 (uplatňuje sa od 18. júna 2018)


Zoznam príloh k žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia

Filetype iconFormulár F001 – Žiadosť o vydanie bezpečnostného osvedčenia (príloha č. 1 k postupu)

Filetype iconFormulár F002 – Zoznam hnacích dráhových vozidiel (príloha č. 4 k postupu) 

Filetype iconFormulár F003 – Zoznam špeciálnych dráhových vozidiel (príloha č. 4a k postupu)

Filetype iconFormulár F004 – Zoznam vozňov (príloha č. 5 k postupu)

Filetype iconFormulár F005 – Zoznam zamestnancov (príloha č. 6 k postupu)

Filetype iconFormulár F006 – Zoznam predpisov (príloha č. 7 k postupu)

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia