DOPRAVNÝ ÚRAD

Postup pre udelenie, zmenu a odňatie licencie na poskytovanie dopravných služieb na lanovej dráhe

V záujme zjednodušenia predkladania žiadostí o udelenie, zmenu a odňatie licencie na poskytovanie dopravných služieb na lanovej dráhe vypracoval Dopravný úrad postup, v ktorom bližšie vysvetľuje žiadateľom spôsob, akým je možné predkladať žiadosti.

Filetype icon11/2019_Postup DÚ pre udelenie, vykonanie zmeny a odňatie licencie na poskytovanie dopravných služieb na lanovej dráhe (účinný od 04.10.2019)

Filetype iconDÚ/F055-D/v1(PS11/2019)_Žiadosť o udelenie licencie na poskytovanie dopravných služieb na lanovej dráhe

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia