DOPRAVNÝ ÚRAD

Evidencia vydaných bezpečnostných povolení

Dopravný úrad prostredníctvom svojho webového sídla informuje o každom udelení, obnovení, zmene, doplnení alebo odňatí bezpečnostného povolenia v Slovenskej republike.


Databáza vydaných bezpečnostných povolení v Slovenskej republike

Rok 2021

Filetype iconBezpečnostné povolenie vydané v roku 2021

Rok 2019

Filetype iconBezpečnostné povolenia aktualizácia v roku 2019

Rok 2015

Filetype iconBezpečnostné povolenia vydané v roku 2015

Do roku 2014

Filetype iconBezpečnostné povolenia vydané do roku 2014

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia