DOPRAVNÝ ÚRAD

Evidencia vydaných bezpečnostných osvedčení

Dopravný úrad prostredníctvom svojho webového sídla informuje o každom udelení, obnovení, zmene, doplnení alebo odňatí (jednotného) bezpečnostného osvedčenia v Slovenskej republike alebo iných informáciách týkajúcich sa (jednotných) bezpečnostných osvedčení.

Prostredníctvom databázy, ktorú spravuje Železničná agentúra Európskej únie je možné informovať sa o každom udelení, obnovení, zmene, doplnení alebo odňatí (jednotného) bezpečnostného osvedčenia za všetky železničné podniky a vo všetkých členských štátoch Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

Databáza vydaných (jednotných) bezpečnostných osvedčení – databáza ERADIS (v anglickom jazyku)


Evidencia aktuálne platných (jednotných) bezpečnostných osvedčení v Slovenskej republike

Zoznam aktuálne platných bezpečnostných osvedčení a jednotných bezpečnostných osvedčení:

Filetype iconEvidencia vydaných a aktuálne platných JBO ku 14_03_2024

Evidencia vydaných bezpečnostných osvedčení

Informácia

V zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 653/2007 z 13. júna 2007 článok 6 sa všetky bezpečnostné osvedčenia vydané v súlade so smernicou 2001/14/ES nahrádzajú bezpečnostnými osvedčeniami, ktoré sa vystavia v súlade so smernicou 2004/49/ES a nariadením Komisie (ES) č. 653/2007 z 13. júna 2007, najneskôr do 1. januára 2011.

Zmena a doplnenie, aktualizácia a obnovenie bezpečnostného osvedčenia vydaného podľa smernice 2001/14/ES sa vykonáva v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 653/2007 z 13. júna 2007 a smernice 2004/49/ES.

Každý železničný podnik, ktorý už je držiteľom bezpečnostného osvedčenia udeleného podľa smernice 2001/14/ES, má právo požiadať vnútroštátny bezpečnostný orgán o nové bezpečnostné osvedčenie vydané v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 653/2007 z 13. júna 2007 a smernice 2004/49/ES.

Železničné podniky, ktoré sú držiteľom bezpečnostného osvedčenia udeleného podľa smernice 2001/14/ES a ktoré nepožiadali do 1. januára 2011 o vydanie bezpečnostného osvedčenia v súlade so smernicou 2004/49/ES a nariadením Komisie (ES) č. 653/2007 z 13. júna 2007 sa stali tieto bezpečnostné osvedčenia neplatnými.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia