DOPRAVNÝ ÚRAD

Postup pre vydanie, vykonanie zmeny a zrušenie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy

V záujme zjednodušenia predkladania žiadostí o vydanie povolenia, vykonania zmeny vo vydanom povolení alebo zrušenia povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy vypracoval Dopravný úrad postup, v ktorom bližšie vysvetľuje žiadateľom spôsob, akým je možné predkladať žiadosti.

Filetype icon3/2019_Postup DÚ pre vydanie, zmenu a zrušenie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy (účinný od 05.04.2019)

Filetype iconDÚ/F045-D/v1(PS3/2019)_Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia